Bestuursovereenkomst en bestuursplan

Bestuursovereenkomst 2019-2021 en bestuursplan 2019

De FOD Financiën heeft een Downloadable file nieuwe bestuursovereenkomst (PDF, 5.85 MB) voor de periode 2019-2021. Onze ambitie is om in de komende jaren een leidende overheidsdienst te blijven en een daadwerkelijke meerwaarde te bieden aan de maatschappij. Jaarlijks worden de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst 2019-2021 geconcretiseerd in een Downloadable file bestuursplan (PDF, 2.5 MB). Dit bestuursplan bevat de initiatieven en concrete meetpunten voor 2019.

Onze focus ligt op de eerste plaats op het correct en performant uitvoeren van onze missie en onze kernopdrachten. Het grootste deel van onze middelen wordt ook aan deze taken toegekend. Naast het uitvoeren van onze kerntaken, is het belangrijk dat wij als organisatie blijven evolueren om onze werking en performantie naar een hoger niveau te tillen. Daarom hebben we vier nieuwe strategische ambities gedefinieerd:

  • Op maat
  • Samenwerken
  • Slim
  • Performant

We wensen de komende drie jaar dan ook in die richting te transformeren. Die transformatie realiseren we aan de hand van concrete projecten.

Oudere plannen

Datum Titel Download
Bestuursplan 2018 Downloadable file download (PDF, 873.27 KB)
Bestuursovereenkomst 2016-2018 Downloadable file download  (PDF, 1.29 MB)
Bestuursplan 2017 Downloadable file Bestuursplan (PDF, 2.84 MB)
Bestuursplan 2016 Downloadable file bestuursplan (PDF, 1.26 MB)
Managementplan 2012-2017 Downloadable file 185 blz. (PDF, 1.28 MB)
Operationeel plan 2015 Downloadable file 191 blz. (PDF, 3.2 MB)
Operationeel plan 2014 Downloadable file 206 blz. (PDF, 3.23 MB)
2/01/2014 infrastructuurplan Downloadable file In kaartvorm (PDF, 7.74 MB)
26/04/2013 Operationeel plan 2013 Downloadable file 226 blz. (PDF, 5.92 MB)
21/12/2012 infrastructuurplan Downloadable file Per ligging (PDF, 55.13 KB) 
21/12/2012 infrastructuurplan Downloadable file Per administratie (PDF, 76.15 KB) 
25/07/2011 Geïntegreerd Managementplan 2011 Downloadable file 225 blz. (PDF, 2.04 MB)
15/12/2009 Geïntegreerd Managementplan 2010 Downloadable file 186 blz. (PDF, 2.44 MB)
02/2009
Versie 1.2
Moderniseringsplan 2009 Downloadable file 164 blz. (PDF, 4.94 MB)