Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Finnovation

Strategie en toekomstvisie

De FOD Financiën legt de focus vooral op een juiste en efficiënte uitvoering van zijn missie en kernopdrachten. Het grootste deel van de middelen wordt hiervoor ingezet.

Daarnaast blijft de FOD Financiën als organisatie evolueren om zijn werking en efficiëntie te verbeteren.

Onze ambities voor 2025 zijn: de blik op de toekomst gericht houden en zoveel mogelijk digitaliseren, ons toeleggen op de gegevens en een dienstverlening op maat aanbieden. Daarbij baseren we ons op drie strategische ambities  die onze bestuursovereenkomst 2022-2024  vormgeven:

•             Een organisatie op maat

•             Een slimme organisatie

•             Een toekomstgerichte organisatie

De FOD Financiën wil zijn partners en gebruikers (burgers, bedrijven enz.) betrekken bij de uitvoering van die strategische ambities. De initiatieven in verband met de dienstverlening hebben immers een impact op onze gebruikers. Andere initiatieven kwamen tot stand door samen te werken met onze partners of zijn bedoeld om partnerschappen uit te bouwen. De betrokkenheid van onze gebruikers en partners is met andere woorden van cruciaal belang.

Finnovation

Onze maatschappij evolueert zo snel dat we als organisatie alleen maar relevant kunnen zijn door te anticiperen op de nieuwe levenswijzen en de maatschappelijke vooruitgang.

Daarom heeft de FOD Financiën eind 2018 het participatietraject Finnovation uitgewerkt. Dat traject is bedoeld om de creativiteit en het innovatievermogen van onze medewerkers maximaal te benutten. Hoe? Door de medewerkers mee te laten nadenken over de toekomst van de FOD Financiën, over de uitdagingen die moeten worden aangepakt en over de mogelijke oplossingen. De voorbije jaren hebben we hackathons georganiseerd: dat zijn evenementen waarbij de medewerkers in teamverband een oplossing vinden voor een aantal concrete uitdagingen. In 2019 werden ook de burgers en de bedrijven bij een van die hackathons betrokken. En in 2021 organiseerden we een virtuele hackathon om samen met onze medewerkers ideeën te vinden om onze bestuursovereenkomst  2022-2024 gestalte te geven. Voor een aantal thema's werkten ook externe partners mee.

Finnovation: Durf je dromen waarmaken