Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Finnovation

Strategie en toekomstvisie

De focus van de FOD Financiën ligt op de eerste plaats op het correct en performant uitvoeren van onze missie en onze kernopdrachten. Het grootste deel van onze middelen wordt ook aan deze taken toegekend. Naast het uitvoeren van onze kerntaken, is het belangrijk dat wij als organisatie blijven evolueren om onze werking en performantie naar een hoger niveau te tillen. Dat doen we aan de hand van vier strategische ambities die onze bestuursovereenkomst 2019-2021 vorm geven:

 • Op maat
 • Samenwerken
 • Slim
 • Performant

Finnovation: Durf je dromen waarmaken

De FOD Financiën wil zijn partners en gebruikers (burgers, ondernemingen...) betrekken bij de realisatie van die strategische ambities. Zo hebben initiatieven rond dienstverlening uiteraard een impact op onze gebruikers. Andere initiatieven komen dan weer tot stand in samenwerking met onze partners of zijn net gericht op het uitwerken van partnerships. Kortom, onze gebruikers en partners betrekken is cruciaal.

Dat geldt niet alleen voor het realiseren van onze huidige strategie, maar ook voor het bepalen van een toekomstvisie. In welke richting moet de FOD Financiën evolueren? Welke behoeftes zijn er bij onze gebruikers en partners? Welke ambities moeten we nastreven? We willen het antwoord op die vragen graag samen formuleren.

Finnovation

De FOD Financiën wil ook het voortouw nemen op vlak van innovatie. Onze maatschappij evolueert zo snel dat wij inhoudelijk niet relevant blijven tenzij we anticiperen op wat leeft of zich vormt in de maatschappij.

Daarom heeft de FOD Financiën eind 2018 een traject opgericht: Finnovation. Dat traject heeft als doel om het creatief en innovatief vermogen van onze medewerkers maximaal te benutten. Hoe? Door medewerkers mee te laten nadenken over de toekomst van de FOD Financiën, de uitdagingen die daarbij komen kijken en mogelijke oplossingen. Zo organiseerden we in 2019 bijvoorbeeld twee hackathons: evenementen waarbij medewerkers in teams op zoek gingen naar een oplossing voor een aantal concrete uitdagingen. Aan één van deze hackathons namen bovendien ook burgers en bedrijven deel. Die lijn trekken we graag door in 2021!

Hoe? Door samen met onze partners en gebruikers na te denken over een aantal thema’s:

 1. Hoe kunnen we onze contacten met onze gebruikers virtualiseren? 
 2. Hoe kunnen we een netwerk van nabijheid creëren? 
 3. Hoe kunnen we beter samenwerken met andere overheidsdiensten? 
 4. Hoe kunnen we goede partnerschappen afsluiten? 
 5. Hoe kunnen we de administratieve lasten verminderen? 
 6. Hoe kunnen we in de strijd tegen drugs inzetten op nieuwe technieken/methodes? 
 7. Hoe kunnen we het welzijn van onze medewerkers verbeteren? 
 8. Hoe kunnen we onze medewerkers opleiden en voorbereiden voor een onzekere en volatiele toekomst?

Die thema’s bepaalden we in 2020 na brainstormsessies met onze medewerkers. Veel van deze thema’s kunnen enkel succesvol zijn als we onze gebruikers en partners betrekken. Daarom zullen we begin 2021 de nodige contacten leggen om hen te betrekken bij deze oefening.

Hackathon

Die oefening bestaat uit een hackathon, in de week van 8 maart, voor ieder thema. Tijdens een hackathon werken deelnemers in teams een concreet idee uit voor een specifieke uitdaging. Zij stellen dit idee voor aan een jury die de beste ideeën selecteert. Die ideeën zullen mee de basis vormen van de ambities waar we in onze volgende bestuursovereenkomst (2022-2024) op zullen inzetten of van hoe we die ambities zullen realiseren.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar finnovation@minfin.fed.be.