Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gender mainstreaming

Ken jij het begrip 'gender mainstreaming' al? Het speelt namelijk een belangrijke rol binnen onze FOD!

'Gender mainstreaming is een strategie die de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving wil versterken door de genderdimensie een plaats te geven in de inhoud van het overheidsbeleid. Door de bevolking niet langer te beschouwen als een homogene groep waarop het beleid op een eenvormige manier kan worden toegepast, en door beter rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de burgers, draagt gender mainstreaming bij tot een effectiever en efficiënter beleid' (bron: website Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).

Om gender mainstreaming actief binnen de FOD Financiën op te nemen, werd er een taskforce opgericht die de taak heeft om de minister van Financiën bij te staan bij het nakomen van zijn engagementen in verband met gender mainstreaming, namelijk:

  1. de belastinghervorming om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, eerlijker en neutraler te maken, en economische en sociale ongelijkheden te voorkomen, onder meer door de belastingdruk op gezinnen te verlagen;
  2. de ontwikkeling van een groen belastingstelsel in samenwerking met de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal;
  3. de kwaliteit van de gegevens te verbeteren zodat de organisatie kan worden beheerd op basis van gegevens (genderstatistieken).