Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Missie, strategische ambities, waarden en normen

Missie, strategische ambities en waarden

 • Missie en kernopdrachten

  Door het uitvoeren van onze missie en kernopdrachten dragen we bij aan het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en elk bedrijf en bouwen we mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. We zijn transparant, passen de fiscaliteit correct toe en zorgen voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

  Dit zijn onze kernopdrachten:

  • zorgen voor een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van belastingen en taksen;
  • fungeren als 'Shared Service Center' voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schulden;
  • alle patrimoniumgegevens op een betrouwbare manier beheren;
  • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gericht toezicht uit te oefenen op de invoer, doorvoer en uitvoer van goederen;
  • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, belastingontwijking en overtredingen die tot onze bevoegdheidsdomeinen behoren;
  • de financiële verbintenissen en de financiering van de staat beheren;
  • beleidsexpertise en -ondersteuning bieden.
 • Strategische ambities

  De focus van de FOD Financiën ligt in de eerste plaats op het realiseren van zijn missie en kernopdrachten. Om die kernopdrachten tot een goed einde te brengen in een omgeving die voortdurend verandert, stellen we een aantal strategische ambities voorop. Door verder te evolueren in de richting van die strategische ambities willen we als overheidsdienst relevant blijven, onze prominente rol behouden en een daadwerkelijke meerwaarde bieden voor de maatschappij.

  Onze strategische ambities zijn:

  • dienstverlening op maat;
  • een slimme organisatie;
  • een toekomstgerichte organisatie.

  Binnen de ambitie 'op maat', leggen we de nadruk op onze digitale dienstverlening.

 • Onze waarden en normen