Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Strategisch plan en operationeel plan

Strategisch plan en operationeel plan

De FOD Financiën werkt met een  bestuursovereenkomst voor de periode 2022-2024 (PDF, 818.35 KB). We willen een prominente overheidsdienst blijven en een daadwerkelijke meerwaarde bieden voor de maatschappij. De doelstellingen van de bestuursovereenkomst 2022-2024 worden elk jaar concreet uitgewerkt in een  operationeel plan (PDF, 390.36 KB). Dit operationeel plan 2024 bevat de initiatieven en de concrete meetpunten voor 2024. 

De focus ligt in de eerste plaats op de correcte en efficiënte uitvoering van onze missie en kernopdrachten. Het grootste deel van onze middelen wordt hiervoor ingezet. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie te blijven evolueren om onze werking en efficiëntie te verbeteren. Daarom hebben we drie strategische ambities bepaald voor de periode 2022-2024.

Onze strategische ambities zijn:

  • dienstverlening op maat;
  • een intelligente organisatie;
  • een toekomstgerichte organisatie.

In deze driejarige periode willen we dan ook in die richting verder vooruitgang maken. Die evolutie zal vorm krijgen in concrete projecten, die onderdeel zijn van ons jaarlijks operationeel plan.

Oudere plannen

Datum Titel Download
Bestuursplan 2023  download (PDF, 451.86 KB)
Bestuursplan 2022  download (PDF, 689.67 KB)
Bestuursplan 2021  download (PDF, 516.68 KB)
Bestuursplan 2020  download (PDF, 2.99 MB)
Bestuursplan 2019  download (PDF, 2.5 MB)
Bestuursplan 2018  download (PDF, 873.27 KB)
Bestuursovereenkomst 2016-2018  download  (PDF, 1.29 MB)
Bestuursplan 2017  Bestuursplan (PDF, 2.84 MB)
Bestuursplan 2016  bestuursplan (PDF, 1.26 MB)
Managementplan 2012-2017  185 blz. (PDF, 1.28 MB)
Operationeel plan 2015  191 blz. (PDF, 3.2 MB)
Operationeel plan 2014  206 blz. (PDF, 3.23 MB)
2/01/2014 infrastructuurplan  In kaartvorm (PDF, 7.74 MB)
26/04/2013 Operationeel plan 2013  226 blz. (PDF, 5.92 MB)
21/12/2012 infrastructuurplan  Per ligging (PDF, 55.13 KB) 
21/12/2012 infrastructuurplan  Per administratie (PDF, 76.15 KB) 
25/07/2011 Geïntegreerd Managementplan 2011  225 blz. (PDF, 2.04 MB)
15/12/2009 Geïntegreerd Managementplan 2010  186 blz. (PDF, 2.44 MB)
02/2009
Versie 1.2
Moderniseringsplan 2009  164 blz. (PDF, 4.94 MB)