Beleidsexpertise en -ondersteuning

Missie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wordt belast met :  

 • het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging  van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de FOD Financiën; 
 • de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid; 
 • de coördinatie van de Internationale relaties van de FOD en het afsluiten en beheren van de zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit; 
 • het verschaffen van nadere gegevens aan buitenlandse investeerders met betrekking tot de Belgische fiscale wetgeving; 
 • het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en van de informatiebronnen. 

Visie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:
 • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
 • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid;
 • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst worden, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;
 • naar een volledig en geïntegreerd risicobeleid binnen de FOD Financiën door middel van coördinatie en overleg;
 • een centraal aanspreekpunt zijn voor de internationale activiteiten van de FOD Financiën en ondersteuning bieden aan buitenlandse investeerders.

Diensten

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning bestaat uit
 • 4 operationele diensten:
  • Reglementering
  • Studiedienst
  • Coördinatie Internationale Relaties
  • Het Kenniscentrum
   • Fisconetplus
   • Infotheek
 • 2 ondersteunende diensten:
  • Operationele Coördinatie en Communicatie
  • Dienst van de Administrateur-generaal

Contactgegevens

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel