Beleidsexpertise en -ondersteuning

Missie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning: 
 • zorgt voor het opstellen, het coördineren, het implementeren en het opvolgen van de regelgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren;
 • werkt mee aan reglementering ontwikkeld door regionale, andere nationale en internationale instanties waar de FOD Financiën in tussen komt;
 • verzorgt de beleidsvoorbereiding en realiseert de studies over de impact van de beleidsopties en de analyse van het gevoerde beleid, met inbegrip van de macro-economische aspecten van het begrotings- en belastingbeleid;
 • beheert alle relevante informatie en informatiebronnen en stellen die ter beschikking zowel binnen als buiten de FOD;
 • verzekert een integraal risicobeleid en een goed gecoördineerde doelgroepenstrategie;
 • coördineert de internationale activiteiten.

Visie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:
 • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
 • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid;
 • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst worden, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;
 • naar een volledig en geïntegreerd risicobeleid binnen de FOD Financiën door middel van coördinatie en overleg;
 • een centraal aanspreekpunt zijn voor de internationale activiteiten van de FOD Financiën.

Diensten

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning bestaat uit
 • 5 operationele diensten:
  • Reglementering
  • Studiedienst
  • Coördinatie Internationale Relaties
  • Coördinatie Risicobeheer
  • Het Kenniscentrum
   • Fisconetplus
   • Infotheek
 • 2 ondersteunende diensten:
  • Operationele Coördinatie en Communicatie
  • Dienst van de Administrateur-generaal

Contactgegevens

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel