Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beleidsexpertise en -ondersteuning

Missie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wordt belast met:

 • het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging  van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de FOD Financiën;
 • de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid;
 • het bieden van ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten en beheren van de zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit;
 • het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en van de informatiebronnen.

Visie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:

 • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
 • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst zijn, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;
 • een ondersteuning bieden aan buitenlandse investeerders en internationale intergouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging (missie, verbindingsbureau, ...) hebben in België of zich erin wensen te vestigen;;
 • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid.

Diensten

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning bestaat uit

 • 4 operationele diensten:
  • Dienst Reglementering
  • Studiedienst
  • Dienst Fiscale Coördinatie
  • Het Kenniscentrum
   • Fisconetplus
   • Bibliotheek
 • 2 ondersteunende diensten:
  • Operationele Coördinatie en Communicatie
  • Dienst van de Administrateur-generaal

Contactgegevens

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel