Beleidsexpertise en -ondersteuning

Missie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wordt belast met :  

 • het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging  van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de FOD Financiën;
 • de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid;
 • de coördinatie van de Internationale relaties van de FOD en het afsluiten en beheren van de zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit;
 • het verschaffen van nadere gegevens aan buitenlandse investeerders met betrekking tot de Belgische fiscale wetgeving;
 • het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en van de informatiebronnen.

Visie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:
 • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
 • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst zijn, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;
 • een centraal aanspreekpunt vormen voor de internationale activiteiten van de FOD Financiën en ondersteuning bieden aan buitenlandse investeerders;
 • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid.

Diensten

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning bestaat uit
 • 4 operationele diensten:
  • Reglementering
  • Studiedienst
  • Coördinatie Internationale Relaties
  • Het Kenniscentrum
   • Fisconetplus
   • Bibliotheek
 • 2 ondersteunende diensten:
  • Operationele Coördinatie en Communicatie
  • Dienst van de Administrateur-generaal

Contactgegevens

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel