Contact

Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen
Federale Overheidsdienst FINANCIËN

North Galaxy 
Koning Albert II-laan 33 bus 22
B-1000 BRUSSEL
BELGIË

Fax : +32 257 951 12
e-mail : taxinvest@minfin.fed.be

De leden

 Bart Adams Bart ADAMS
Diensthoofd
+32 257 938 68
bart.adams@minfin.fed.be
 Michèla Ritondo Michèla RITONDO
International tax expert
+32 257 938 69
michela.ritondo@minfin.fed.be
 Marc De Mil Marc DE MIL
International tax expert
+32 257 870 19
marc.e.demil@minfin.fed.be  
Nicolas Honhon
Brexit expert
+32 257 749 39
+44 79 0842 7713