De Cel in cijfers

1997 – 2013

De Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen, dat zijn :

  • 3.122 algemene en specifieke inlichtingen die aan potentiële investeerders werden verstrekt ;
  • 355 vragen met betrekking tot concrete investeringsprojecten en bijzondere ondersteuning ;
  • 138 deelnames aan prinselijke missies, aan "roadshows" inzake buitenlandse investeringen van de Eerste Minister en van de Minister van Financiën,  aan missies van de Gewesten (met verschillende Ministers) ;
  • 851 informatieopdrachten en vergaderingen in België en het buitenland.