Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscaliteit

Opdracht van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Wat is onze rol?

Als particulier, KMO of grote onderneming, bent u in België aan de belasting onderworpen. Onze rol bestaat erin een correcte en billijke berekening te garanderen van uw verschuldigde belastingen en voorheffingen.  

Voor welke belastingen en voorheffingen staan wij in?

 • De inkomstenbelastingen (natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen en niet inwoners).
 • De btw.
 • De voorheffingen:
  • Roerende voorheffing.
  • Bedrijfsvoorheffing.
 • De speciale taksen:
  • Taks op de spelen en de weddenschappen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Taks op de automatische ontspanningstoestellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe gaan wij te werk?

 • Wij zetten de wetgeving om in coherente en conforme administratieve commentaren.
 • Wij vergemakkelijken de uitvoering van uw fiscale verplichtingen:
  • Voor particulieren
   • Tax-on-web laat toe de belastingaangifte (personenbelasting) online in te vullen:
    • Maximale voorafinvulling van gegevens.
    • Hulpmodule bij het invullen.
    • Berekening van het bedrag van de te betalen of terug te krijgen belasting.
   • Het voorstel van vereenvoudigde aangifte, waardoor sommige personen hun aangifte niet meer zelf hoeven in te vullen.
   • Zitdagen voor invulling van de aangifte door onze medewerkers in de gemeenten en in onze kantoren.
   • Documenten (inkomstenfiches, aanslagbiljetten, …) beschikbaar in MyMinfin, het online fiscaal dossier.
  • Voor zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen en professionelen staan volgende toepassingen online ter beschikking om het vervullen van hun fiscale verplichtingen te vergemakkelijken:
 • Wij ontvangen en behandelen de fiscale aangiften.
 • Wij beantwoorden uw vragen.
 • Wij controleren fiscale situaties.
 • Wij behandelen geschillen.

 Organigram (GIF, 63.65 KB)

 Criteria voor bepaling van de doelgroep bij AAFisc (PDF, 86.76 KB)

Particulieren: Meestgezochte onderwerpen
 Dienstencatalogus KMO (PDF, 298.87 KB)
 Dienstencatalogus Grote Ondernemingen (PDF, 315.4 KB)