Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Fiscaliteit

Opdracht van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Wat is onze rol?

Als particulier, KMO of grote onderneming, bent u in België aan de belasting onderworpen. Onze rol bestaat erin een correcte en billijke berekening te garanderen van uw verschuldigde belastingen en voorheffingen.  

Voor welke belastingen en voorheffingen staan wij in?

 • De inkomstenbelastingen (natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen en niet inwoners).
 • De btw.
 • De voorheffingen:
  • Roerende voorheffing.
  • Bedrijfsvoorheffing.
 • De speciale taksen:
  • Taks op de spelen en de weddenschappen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Taks op de automatische ontspanningstoestellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe gaan wij te werk?

 • Wij zetten de wetgeving om in coherente en conforme administratieve commentaren.
 • Wij vergemakkelijken de uitvoering van uw fiscale verplichtingen:
  • Voor particulieren
   • Tax-on-web laat toe de belastingaangifte (personenbelasting) online in te vullen:
    • Maximale voorafinvulling van gegevens.
    • Hulpmodule bij het invullen.
    • Berekening van het bedrag van de te betalen of terug te krijgen belasting.
   • Het voorstel van vereenvoudigde aangifte, waardoor sommige personen hun aangifte niet meer zelf hoeven in te vullen.
   • Zitdagen voor invulling van de aangifte door onze medewerkers in de gemeenten en in onze kantoren.
   • Documenten (inkomstenfiches, aanslagbiljetten, …) beschikbaar in MyMinfin, het online fiscaal dossier.
  • Voor zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen en professionelen staan volgende toepassingen online ter beschikking om het vervullen van hun fiscale verplichtingen te vergemakkelijken:
 • Wij ontvangen en behandelen de fiscale aangiften.
 • Wij beantwoorden uw vragen.
 • Wij controleren fiscale situaties.
 • Wij behandelen geschillen.

 Organigram (GIF, 63.65 KB)

 Criteria voor bepaling van de doelgroep bij AAFisc (PDF, 86.76 KB)

 Dienstencatalogus Particulieren (PDF, 318.34 KB)
 Dienstencatalogus KMO (PDF, 298.87 KB)
 Dienstencatalogus Grote Ondernemingen (PDF, 315.4 KB)