Fiscaliteit

Opdracht van de Algemene administratie van de FiscaliteitWat is onze rol?

Als particulier, KMO of grote onderneming, bent u in België aan de belasting onderworpen. Onze rol bestaat erin een correcte en billijke berekening te garanderen van uw verschuldigde belastingen en voorheffingen.  

Voor welke belastingen en voorheffingen staan wij in?

 • de inkomstenbelastingen (natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen en niet inwoners)
 • de btw
 • de voorheffingen (onroerende voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest, roerende en bedrijfsvoorheffing)
 • de speciale taksen:
  • taks op de spelen en de weddenschappen voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • taks op de automatische ontspanningstoestellen voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • verkeersbelasting op de autovoertuigen voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • belasting op inverkeerstelling voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • eurovignet voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest 


Hoe gaan wij te werk?

 • wij zetten de wetgeving om in coherente en conforme administratieve commentaren
 • wij vergemakkelijken de uitvoering van uw fiscale verplichtingen:
  • voor particulieren
   • Tax-on-web laat toe de belastingaangifte (personenbelasting) online in te vullen:
    • maximale voorafinvulling van gegevens
    • hulpmodule bij het invullen
    • berekening van het bedrag van de te betalen of terug te krijgen belasting
   • het voorstel van vereenvoudigde aangifte, waardoor sommige personen hun aangifte niet meer zelf hoeven in te vullen
   • zitdagen voor invulling van de aangifte door onze medewerkers in de gemeenten en in onze kantoren
   • documenten (inkomstenfiches, aanslagbiljetten, …) beschikbaar in MyMinfin, het online fiscaal dossier
  • voor zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen en professionelen staan volgende toepassingen online ter beschikking om het vervullen van hun fiscale verplichtingen te vergemakkelijken:
 • wij ontvangen en behandelen de fiscale aangiften
 • wij beantwoorden uw vragen
 • wij controleren fiscale situaties
 • wij behandelen geschillen

 Organigram (GIF, 59.53 KB)

 Criteria voor bepaling van de doelgroep bij AAFisc (PDF, 253.79 KB)