Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Garantiefonds, Beschermingsfonds en Staatswaarborgen

Garantiefonds en Beschermingsfonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden. Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen. In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug.

Het Beschermingsfonds staat in voor de beleggersbescherming. Deze bescherming is van toepassing op financiële instrumenten die de cliënt bij zijn bank of beursvennootschap in bewaring heeft gegeven. Indien, na deficiëntie van de bewaarnemer, de cliënt deze in bewaring gegeven instrumenten niet meer zou kunnen recupereren, dan kan voor het eventuele verlies een beroep worden gedaan op de beschermingsregeling.

Het Garantiefonds en het Beschermingsfonds, samen met het Resolutiefonds, dragen bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België.

Site Garantiefonds en Beschermingfonds

Staatswaarborgen

Het betreft enerzijds staatswaarborgen voor leningen van bepaalde openbare instellingen en anderzijds de staatswaarborgen toegekend ingevolge de financiële crisis en de covid-19 gezondheids- en economische crisis aan kredietinstellingen en financiële holdings, met het oog op de vrijwaring van de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel.  

De activiteiten van de dienst bestaan uit het verlenen van de waarborg, het innen van de waarborgpremie, het uitbetalen van de waarborg, het recupereren van de waarborg, het beheren van de schuld van bepaalde instellingen en het opmaken van de  begrotingsvooruitzichten. 

GARANTIEREGELING COVID-19 voor kredietgevers

Het recht om kredietaanvragen in te dienen voor meer dan 50 miljoen euro betrof de Garantie I. De periode voor het verlenen van kredieten gedekt door Garantie I eindigde op 31 december 2020, daarom is de procedure voor een kredietaanvraag voor meer dan 50 miljoen euro niet meer beschikbaar. Indien u hierover vragen heeft, kan u ons contacteren via de dienstmailbox guaranteecovid19@minfin.fed.be.

Voor de procedure omtrent de aanvraag voor tussentijdse voorschotten in het kader van de tweede garantieregeling, vindt u alle informatie op de volgende pagina.