Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Instellingen voor collectieve belegging

Een instelling voor collectieve belegging (ICB) heeft als doel kapitaal op te halen bij een groot aantal beleggers, om dit collectief te beleggen in verschillende typen activa (aandelen, obligaties, ...). 

Een ICB die tot één van de onderstaande categorieën behoort, moet zich laten inschrijven op een lijst die door de Thesaurie wordt bijgehouden. De Thesaurie controleert of een ICB aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet.

 RAADPLEEG DE LIJST van IcB (PDF, 212.08 KB) 

Opgelet : Instellingen voor collectieve belegging die werden geschrapt vóór de lancering van de nieuwe ICB-module in MyMinfin (31/07/2023) kunnen enkel worden geraadpleegd via de volgende lijst.


Nieuwe inschrijvings-, wijzigings- of schrappingsprocedure van een instelling voor collectieve belegging via MyMinfin 

EEN EENVOUDIGE en 100% digitale methode

MyMinfin

Toegang tot de ICB module als wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf 

Wie als wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf toegang wenst te verkrijgen dient vooraf geen specifieke stappen te ondernemen om in te loggen in MyMinfin.

Toegang tot de ICB module als medewerker van een bedrijf

Wie als werknemer van een bedrijf toegang wilt tot de ICB-module, moet beschikken over de rol "ICB delegate", waarmee u namens dit bedrijf toegang krijgt.

Alle informatie over roldelegaties en hun toewijzingen vindt u hier.

Toegang tot de ICB module als gemachtigd bedrijf waarvan u de wettelijk vertegenwoordiger bent 

Als u in naam van een gemachtigd bedrijf waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent toegang wil krijgen, moet u beschikken over het mandaat "Instellingen voor Collectieve Belegging", waarmee u namens de mandaatgever toegang krijgt.

Alle informatie over mandaten en hun toekenning is hier beschikbaar.

Toegang tot de ICB module als gemachtigd bedrijf waarvan u een van de werknemers bent  

Als u in naam van een gemachtigd bedrijf waarvan u een van cd werknemers bent toegang wil krijgen, moet u beschikken over het mandaat "Instellingen voor Collectieve Belegging" en de rol "FOD FIN Mandaatuitvoerder" met de eigenschap "ICB mandaat uitvoerder".

Alle informatie over mandaten en hun toekenning is hier beschikbaar.

Alle informatie over roldelegaties en hun toewijzingen vindt u hier.

1

Surf naar de beveiligde site MyMinfin.

2

Klik bovenaan op “Meld u aan”. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verdere instructies om u te identificeren op het scherm.

3
Klik in de rubriek "Mijn professionele toepassingen" op het tabblad "Een Instelling voor Collectieve Belegging beheren".

4

Zodra het tabblad "Een Instelling voor Collectieve Belegging beheren" geopend is, selecteert u de actie die u wilt uitvoeren.

Onder de mogelijke acties kunt u :
- de inschrijving aanvragen van een nieuwe ICB of een compartiment van een eerder geregistreerd ICB;
- de verstrekte gegevens en bijlagen raadplegen en wijzigingen (zo moet u de Thesaurie op de hoogte brengen van elke wijziging in uw dossier);
- de schrapping van een ICB of een compartiment aanvragen;
- toegang tot de administratieve documenten die voortvloeien uit een inschrijving en/of schrapping.

ga naar myminfin(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)


Hulp nodig?

WIJ STAAN TOT UW DIENST! 

Hebt u een vraag over een instelling voor collectieve belegging? Een probleem met uw procedures? Vele gebruikershandleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.

Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via registration.treasury@minfin.fed.be.

Raadpleeg ons ondersteunend materiaal 


Voor meer informatie