Institutionele BMS

De institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen (afgekort institutionele BMS) hebben uitsluitend als doel de belegging in schuldvorderingen die in het bezit zijn van derden en aan haar zijn overgedragen bij een overdrachtsovereenkomst (cfr. effectisering van schuldvorderingen).

De institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen kunnen worden opgericht in de vorm van een fonds voor belegging in schuldvorderingen of een vennootschap voor belegging in schuldvorderingen.

De institutionele BMS moeten zich, alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven bij de FOD Financiën op de lijst van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Deze verplichting geldt ook voor de compartimenten die de instelling voor belegging inricht.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

 FAQ ICB (PDF, 212.13 KB)

Hoe inschrijven?

Elke aanvraag tot inschrijving op de lijst van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen[1] moet gepaard gaan met een volledig dossier en gestuurd worden:

Het dossier bij de aanvraag tot inschrijving moet de volgende documenten bevatten:

  1. een kopie van de statuten van de beleggingsvennootschap of een kopie van het beheersreglement van het fonds
  2. een document waaruit de benoeming van de bewaarder blijkt als de BMS of het compartiment er een moet benoemen
  3. een document waaruit de benoeming van de beheermaatschappij blijkt als de BMS of het compartiment er een moet benoemen

Voor compartimenten van een beleggingsvennootschap die werden ingericht na inschrijving van de institutionele BMS (reeds ingeschreven), moeten voornoemde documenten worden voorgelegd, indien zij na oprichting van de compartimenten het voorwerp uitmaken van een of meerdere wijzigingen.

Een vraag over de procedure tot inschrijving van institutionele BMS? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).


[1] De inschrijvingsprocedure voor institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen wordt geregeld door de artikelen 271/14 en 271/15 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, en door het koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen.