Private startersprivaks

De private startersprivak is een nieuw statuut van private AICB, ingevoerd door het koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks.

Deze specifieke categorie van de private privak werd opgericht om het beleggen in jonge ondernemingen of start-ups aan te moedigen. Het doel is dus om de financiering en groei van niet-genoteerde innoverende bedrijven te stimuleren.

De inschrijving op hun rechten van deelneming is voorbehouden voor private beleggers die voor een bedrag van minstens 25.000 euro inschrijven.

Net zoals de private privaks kan de private startersprivak verschillende categorieën rechten van deelneming inrichten die elk overeenstemmen met een compartiment.

Voor private startersprivaks geldt eveneens de verplichting om zich te laten inschrijven bij de FOD Financiën.

 FAQ ICB (PDF, 212.13 KB)

Hoe inschrijven?

De inschrijvingsprocedure voor een private startersprivak is dezelfde als voor een private privak

Een vraag over de procedure tot inschrijving van een private privak? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be.