Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ's Instellingen voor collectieve belegging

Algemene FAQ met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van een ICB

 • Moet ik verplicht via MyMinfin gaan om een instelling voor collectieve belegging in te schrijven, te wijzigen of te schrappen?

  Instellingen voor collectieve belegging zijn verplicht gebruik te maken van de elektronische diensten die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld voor elke uitwisseling van informatie, documenten of alle communicatie en verzoeken tussen de ICB's en de FOD Financiën, overeenkomstig de artikelen 305/1 tot en met 305/6 van de wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders,  en de artikelen 271/19 tot en met 271/25 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor  collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

 • Hoe maak ik verbinding met de ICB-toepassing?

  Een uitleg over de verbinding met de ICB-toepassing vindt u hier.

 • Hoe moet ik een instelling voor collectieve belegging inschrijven?

  Een uitleg over de inschrijving van een ICB vindt u hier.

 • Zijn er inschrijvingskosten?

  Er zijn geen inschrijvingskosten.

 • Kan de inschrijvingsdatum worden opgegeven bij het aanvragen?

  De datum van inschrijving kan specifiek worden gevraagd bij het indienen van de aanvraag. De inschrijving kan ten vroegste plaatsvinden op de dag waarop de aanvraag wordt ingediend, op voorwaarde dat het dossier volledig is en voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

 • Kan vóór de formele registratie een ontwerp-aanvraag voor advies worden ingediend?

  Er wordt geen advies gegeven als het niet om een formeel verzoek om inschrijving gaat.

 • Kan de inschrijving op een eerdere datum dan de aanvraag?

  De voorwaarden voor inschrijving moeten vervuld zijn op de datum van de aanvraag. De inschrijving kan ten vroegste plaatsvinden op de datum van de aanvraag, indien en slechts indien het dossier volledig is en op diezelfde datum aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden is voldaan.

 • Wat zijn de inschrijvingstermijnen voor de verschillende ICB's?

  De inschrijving voor iedere ICB wordt binnen 30 kalenderdagen na het verzoek geregistreerd op basis van een volledig dossier.

 • Kunnen er opmerkingen worden gemaakt over de ontwerpstatuten?

  Het is niet de verantwoordelijkheid van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën om advies uit te brengen over ontwerpen van statuten opgesteld door organen of hun wettelijke vertegenwoordigers. Over de ontwerpstatuten kan geen advies worden uitgebracht. Het aanvraagdossier wordt enkel onderzocht op basis van de definitieve statuten.

 • Hoe vraag ik een wijziging van een instelling voor collectieve belegging aan?

  Uitleg over een aanvraag tot wijziging van een instelling voor collectieve belegging vindt u hier.

 • Hoe vraag ik een schrapping aan?

  Uitleg over een aanvraag tot schrapping vindt u hier.

 • Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een schrapping?

  Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek tot schrapping.