Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Sanctiepakketten

Eerste pakket: Gerichte beperkende maatregelen van 23 februari 2022

Tegenmaatregelen na de invasie van Oekraïne door Rusland: het eerste pakket EU-sancties bestaat uit:

 • Een aanpassing van de bestaande Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;
 • Een aanpassing van de bestaande Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren;
 • Een nieuwe Verordening (EU) nr. 2022/263 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in reactie op het besluit van Rusland om de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne toch als onafhankelijke entiteiten te erkennen en op het besluit van Rusland om troepen naar deze gebieden te sturen.

Dit eerst pakket gerichte beperkende maatregelen, aangenomen door de Raad van de EU op 23 februari 2022 en gepubliceerd op 24 februari 2022;

 • legt beperkende maatregelen op aan 336 leden van de Russische Doema, waardoor deze beperkende maatregelen nu van toepassing zijn op alle 351 leden van de Russische Doema, die op 15 februari vóór het verzoek aan president Poetin stemden om de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde "republieken" Donetsk en Loehansk te erkennen (Uitvoeringsverordening (EU) 2022/261 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • legt beperkende maatregelen opgelegd aan 27 prominente personen en entiteiten (Uitvoeringsverordening (EU) 2022/260 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014). Het betreft:
  • Beleidsmakers verantwoordelijk voor de ‘dreiging ten aanzien van Oekraïne, en entiteiten die hen financieel of materieel ondersteunen of hier voordeel uit halen;
  • Hoge militairen
  • Personen die een desinformatieoorlog tegen Oekraïne leiden
  • Banken en zakenlieden die de Russische beleidsmakers en militaire en andere operaties in deze regio’s financieren;
 • voorziet in een uitzonderingsmechanisme op basis waarvan bepaalde tegoeden ter beschikking kunnen worden gesteld die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van activiteiten, contracten of andere overeenkomsten voor 24 augustus 2022 (Uitvoeringsverordening (EU) 2022/259 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • beperkt de toegang van de Russische staat en regering tot de kapitaal- en financiële markten en diensten in de EU: door het instellen van een sectoraal verbod op de financiering van de Russische Federatie, haar regering, haar centrale bank of iedere entiteit die optreedt namens of in opdracht van de Russische centrale bank, onder bepaalde voorwaarden. (Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014);
 • beperkt de economische betrekkingen tussen de twee regio’s (Donetsk en Loehansk) en de EU: een verbod op de invoer van goederen uit de niet onder regeringsgezag vallende regio’s Donetsk en Loehansk;  een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en technologieën die verband houden met de transportsector, de telecommunicatiesector, de energie- , olie-, gas- en mineralensector; en verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of bouw- of ingenieursdiensten aan infrastructuur in voornoemde regio's en sectoren; een verbod op het verlenen van toeristische diensten (Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022)

Tweede pakket: Gerichte beperkende maatregelen van 25 februari 2022

Dit tweede pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

Dit tweede pakket:

 • breidt het aantal personen waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn (zie artikel 3 en bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 269/2014), uit tot
  • alle leden van de Russische Doema;
  • personen die de Russiche militaire agressie vanuit Wit-Rusland hebben gefaciliteerd;
  • de Russische president Vladimir Poetin en de Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov
 • stelt verdere beperkingen in op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en op de verlening van aanverwante diensten, alsmede op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector van Rusland (Zie gewijzigd artikel 2.1 tot 2.5 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met Rusland of investeringen in Rusland (Zie artikel 2.6 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer naar Rusland van specifieke goederen en technologieën voor gebruik bij de olieraffinage, alsook beperkingen op de levering van aanverwante diensten. (Zie artikel 3.3 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt de verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten en van financiering en financiële bijstand met betrekking tot de goederen en technologie waarop dit uitvoerverbod van toepassing is (Zie artikel 3.4 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • breidt de bestaande financiële beperkingen verder uit, met name die op de toegang van bepaalde Russische entiteiten tot de kapitaalmarkten (Zie artikel 5 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt het aanvaarden van deposito’s boven bepaalde waarden van Russische onderdanen of ingezetenen, op het aanhouden van rekeningen van Russische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie en op de verkoop van in euro luidende effecten aan Russische personen (Zie artikel 5.3 tot 5.8 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • schorst de versoepeling van de afgifte van visa die een bevoorrechte toegang tot de EU mogelijk maken op voor Russische diplomaten, andere ambtenaren en zakenmensen (zie besluit (EU) 2022/333 van de Raad van 25 februari 2022 betreffende de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie)

Derde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 28 februari 2022

Dit derde pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van de bestaande Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Verordening (EU) 2022/334 van de Raad van 28 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren)

Dit derde pakket :

 • verbiedt de toegang tot het luchtruim van de EU voor alle luchtvaartuigen van Rusland, geregistreerd in Rusland of gecontroleerd door Rusland (Zie artikel 3.5 van Verordening (EU) nr. 833/2014);
 • verbiedt elke transactie met de Centrale Bank van Rusland: alle transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zijn verboden (Zie artikel 5.2 van Verordening (EU) nr. 833/2014)

Derde pakket (bis) : Gerichte Beperkende maatregelen van 2 maart 2022

Deze nieuwe gerichte beperkende maatregelen zullen bestaan uit een aanpassing van de de bestaande Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Verordening (EU) 2022/345 van de Raad van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren)

Dit pakket gerichte beperkende maatregelen:

 • verbiedt om te investeren in, deel te nemen aan of anderszins bij te dragen aan projecten die worden medegefinancierd door het Russian Direct Investment Fund (toegevoegd aan artikel 2.e van Verordening (EU) nr. 833/2014);
 • verbiedt om gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer die worden gebruikt om financiële gegevens uit te wisselen, aan te bieden aan
  • de rechtspersonen, entiteiten of lichamen als vermeld in bijlage XIV van Verordening (EU) nr. 833/2014
  • de rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in Rusland zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit (nieuw artikel 5.h van Verordening (EU) nr. 833/2014)
  •  Bijlage XIV bevat de volgende rechtspersonen, entiteiten of lichamen:
   • Bank Otkritie
   • Novikombank
   • Promsvyazbank
   • Rossiya Bank
   • Sovcombank
   • VNESHECONOMBANK (VEB)
   • VTB BANK
 • verbiedt de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van eurobankbiljetten aan Rusland of aan alle natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de overheid en de Centrale Bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland. (nieuw artikel 5.i van Verordening (EU) nr. 833/2014)

"Compliance" pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 9 maart 2022

Dit pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

Dit pakket gerichte beperkende maatregelen:

 • breidt het aantal personen uit waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn (wijziging van bijlage I van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • wijzigt de definitie van “effecten” en breidt deze uit tot cryptoactiva (artikel 1 Verordening (EU) nr. 883/2014)
 • stelt beperkingen in op de uitvoer van goederen en technologie voor de zeescheepvaart, alsook een verbod om financiering of financiële bijstand te verlenen, alsook de verlening van technische bijstand in verband met deze sector (artikel 3 septies Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • wijzigt artikel 5bis van Verordening (EU) nr. 883/2014 (verbod van transacties met de Centrale Bank van Rusland)
 • uitbreiding van de financiële sancties die gelden tegen Rusland tot Wit-Rusland, zoals:
  • verbod van elke transactie met de Centrale Bank van Wit-Rusland (artikel 1 undecies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50% in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen (artikel 1 unvicies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om publieke financiering of financiële bijstand te verlenen voor de handel met of investeringen in Wit-Rusland (artikel 1 unvicies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om deposito’s te aanvaarden van Wit-Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Wit-Rusland verblijven, of van in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, als de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100.000 EUR bedraagt (artikel 1 duovicies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om verhandelbare effecten in euro die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Wit-Russische onderdanen of in Wit-Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen (artikel 1 sexvicies Verordening (EG) nr. 765/2006), alsook om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Wit-Rusland of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Wit-Rusland, met inbegrip van de regering en de Centrale Bank van Wit-Rusland, of voor gebruik in Wit-Rusland (artikel 1 septvicies bis Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, aan te beiden vanaf 20 maart 2022 aan:
   • de rechtspersonen, entiteiten of lichamen genoemd in bijlage XV van Verordening (EG) nr. 765/2006
   • de in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV genoemde entiteit (artikel 1 septvicies ter Verordening (EG) nr. 765/2006)
   • Bijlage XV bevat de volgende rechtspersonen, entiteiten of lichamen:
    • Belagropombank
    • Bank Dabrabyt
    • Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus

Vierde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 15 maart 2022

Dit pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

Dit pakket gerichte beperkende maatregelen:

 • breidt de lijst van personen en entiteiten uit waarop artikel 2 van Verordening (EU) nr. 269/2014 van toepassing is met 15 personen en 9 entiteiten
 • breidt het aantal sectoren bedoeld bij artikel 2 (7) van Verordening (EU) nr. 833/2014 uit tot de energiesector
 • breidt de lijst van personen uit die gelinkt zijn aan de industriële en defensiebasis van Rusland (artikel 2b (1) van Verordening (EU) nr. 883/2014), aan wie ook strengere exportbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologieën van tweeërlei gebruik, alsook goederen en technologieën die vermoedelijk bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector
 • stelt nieuwe handelsbeperkingen in met betrekking tot ijzer en staal (wijziging van artikel 3 (1), 3 (2) en 3g van Verordening (EU) nr. 883/2014, lijst in bijlage XVII), evenals luxegoederen (nieuwe artikelen 3g en 3h van Verordening (EU) nr. 883/2014, lijst in bijlage XVII)
 • legt een gericht verbod op inzake nieuwe investeringen in de Russische energiesector (wijziging van artikel 3 (3) van Verordening (EU) nr. 833/2014), evenals een algemene beperking van de export van apparatuur, technologie en diensten voor de energie-industrie in Rusland, met uitzondering van de nucleaire industrie en de downstreamsector van het energietransport
  • energiesector: sector die de volgende activiteiten omvat, met uitzondering van activiteiten die verband houden met civiele kernenergie:
   • exploratie, productie, distributie in Rusland of winning van ruwe olie, aardgas of vaste fossiele brandstoffen, raffinage van brandstoffen, vloeibaar maken van aardgas of hervergassing 
   • vervaardiging of distributie in Rusland van vaste fossiele brandstoffen, geraffineerde aardolieproducten of gas
   • de constructie of installatie van, of de levering van diensten, apparatuur of technologie voor activiteiten die verband houden met de productie van elektriciteit
 • stelt voorwaarden in om af te wijken van de leden 1 en 2 van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 833/2014: de bevoegde autoriteiten kunnen, onder de voorwaarden die zij passend achten, de verkoop, levering, overdracht of de uitvoer en levering van technische of financiële hulp toestaan, na te hebben vastgesteld dat:
  • deze noodzakelijk is voor een kritische energievoorziening binnen de Unie
  • deze is bedoeld voor exclusief gebruik door entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van uitsluitend of gezamenlijk door een rechtspersoon, entiteit of lichaam opgericht naar het recht van een lidstaat
 • breidt financierings- of herfinancieringsverboden uit tot de energiesector in Rusland (artikel 3a van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • verbiedt vliegplannen die zijn ingediend door vliegtuigexploitanten waaruit blijkt dat zij voornemens zijn om op het grondgebied van de Unie activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met Verordening (EU) nr. 833/2014 (artikel 3e), waardoor de piloot niet mag vliegen
 • verbiedt elke directe of indirecte transactie met (artikel 5a van Verordening (EU) nr. 833/2014):
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam gevestigd in Rusland, onder publieke controle of voor meer dan 50% eigendom van de Staat of waarin Rusland, zijn regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft om deel te nemen in de winst of waarmee Rusland, zijn regering of de Centrale Bank van Rusland andere substantiële economische betrekkingen onderhoudt zoals vermeld in bijlage X
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam gevestigd buiten de Unie waarvan de eigendomsrechten direct of indirect voor meer dan 50% in handen zijn van een entiteit genoemd in bijlage X
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of in opdracht van een entiteit als bedoeld in een van de voorgaande punten
  • mits kennisgeving aan de bevoegde autoriteit minstens vijf werkdagen van tevoren, is het verbod niet van toepassing op: 
   • operaties die strikt noodzakelijk zijn voor de invoer of het vervoer van fossiele brandstoffen, in het bijzonder kolen, olie en aardgas, evenals titanium, van of via Rusland naar de Unie
   • transacties met betrekking tot energieprojecten buiten Rusland waarin een rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage X een minderheidsaandeelhouder is
 • verbiedt het verlenen van ratingdiensten en toegang tot abonnementsdiensten met betrekking tot ratingactiviteiten aan een Russische onderdaan of natuurlijke persoon die in Rusland woont of aan een in Rusland gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam (artikel 5j van Verordening (EU) nr. 833/2014):
  • “credit rating”: een oordeel over de kredietwaardigheid van een entiteit, schuld of financiële verplichting, schuldbewijs, preferente aandelen of ander financieel instrument, of een emittent van een dergelijke schuld of financiële verplichting, schuldbewijs, preferente aandelen of ander financieel instrument, afgegeven met behulp van een vastgesteld ratingsysteem en gedefinieerd in ratingcategorieën
  • “ratingactiviteiten”: verwijst naar de analyse van gegevens en informatie en de beoordeling, goedkeuring, uitgifte en beoordeling van ratings

Vijfde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 08 april 2022

Een nieuw sanctiepakket (hoofdzakelijk betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 8 april 2022.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • Oplijsting van verschillende personen en entiteiten door Verordening (EU) nr. 269/2014, waaronder:
  • Otkritie FC Bank
  • Novikombank
  • Sovcombank
  • VTB Bank
 • Verbod op invoer, vervoer en aankoop van bepaalde goederen die aanzienlijke inkomsten voor Rusland genereren, evenals het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 decies en bijlage XXI van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op invoer, transport en aankoop van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen uit Rusland en het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 undecies en bijlage XXII van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op de verkoop, levering, overdracht en uitvoer van goederen die kunnen bijdragen aan de versterking van de Russische industriële capaciteiten, evenals het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 duodecies en bijlage XXIII van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op toegang tot EU-havens voor Russische schepen en schepen die door Rusland worden geëxploiteerd. (artikel 3sexies bis van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod om aan Russische bedrijven overheidsmarkten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten (artikel 5 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod om (financiële) steun te leveren, zowel Europees als nationaal, ten gunste van Russische overheidsinstanties. (artikel 5terdecies van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)

Wijzigt bepaalde artikelen, waaronder:

 • Artikel 5ter (betreffende deposito's), in het bijzonder:
  • de toevoeging van een verbod op het verstrekken van crypto-portefeuilles, rekeningen of bewaardiensten als de totale waarde meer dan 10.000 euro bedraagt
 • Artikel 5 decies (betreffende bankbiljetten), om het verbod uit te breiden tot alle valuta's van een lidstaat (en niet langer alleen tot in euro luidende bankbiljetten). Deze uitbreiding van het verbod geldt ook voor lid 1 van artikel 5 septies (effecten)

Ten slotte zijn ook de artikelen 1 sexvicies en 1 septvicies van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne gewijzigd (wijzigingen vergelijkbaar met die van de artikelen 5 decies en 5 septies van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Zesde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 03 juni 2022

Een nieuw sanctiepakket (hoofdzakelijk betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 3 juni 2022.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • De oplijsting van bijkomende personen en entiteiten (artikel 3 en bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 269/2014), waaronder:
  • hooggeplaatste Russische militaire officieren
  • echtgenotes van een aantal reeds opgelijste Russische oligarchen
  • entiteiten die een band hebben met de militaire sector en het Russische leger
  • National Settlement Depository (NSD)
 • De toevoeging van drie financiële instellingen waaraan het verboden is om nog langer gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer die worden gebruikt om financiële gegevens uit te wisselen, aan te bieden (Artikel 5 nonies en Bijlage XIV van Verordening (EU) Nr. 833 /2014):
  • Sberbank
  • Kredietbank van Moskou
  • Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank
 • Het verbod op de invoer, transport en aankoop van ruwe aardolie en aardolieproducten van Russische oorsprong, evenals het verlenen van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (Artikelen 3 quaterdecies, 3 quindecies en Bijlage XXV van Verordening (EU) Nr. 833 /2014)
 • Het verbod om boekhoudkundige-, accountant- of belastingadviesdiensten, bedrijfs- en managementadvies of public relationsdiensten te verlenen aan de Russische overheid of aan in Rusland gevestigde entiteiten (artikel 5 quindecies van Verordening (EU) nr. 833/2014)

Wijzigt bepaalde artikelen, waaronder:

 • Artikel 5 bis bis, §3 om een uitzondering te voorzien die toelaat om transacties uit te voeren die nodig zijn voor de liquidatie (uiterlijk op 5 september 2022) van een joint ventures of gelijkaardige juridische constructies waarbij de entiteiten vermeld in §1 van hetzelfde artikel betrokken zijn.
 • Artikel 5 quater om de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid te geven om afwijkingen van het verbod op deposito's toe te laten voor onder meer basisbehoeften, juridische diensten, kosten in verband met het beheer van bevroren tegoeden, buitengewone uitgaven en diplomatieke missies.

Ten slotte werden er nieuwe personen en entiteiten toegevoegd aan bijlage I Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Wit-Rusland en de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de Russische agressie tegen Oekraïne

Zevende pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 21 juli 2022

Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken.

Dit sanctiepakket wijzigt de Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Het nieuwe sanctiepakket omvat met name: 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1270 en Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1274, beiden tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014), die voorziet in:

 • Een toevoeging van verschillende personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, onder meer:
  • Sberbank
  • Vooraanstaande zakenlieden
  • Politici
  • Personen betrokken bij de rekrutering van Syrische huurlingen om in Oekraïne aan de zijde van de Russische troepen te vechten.

Verordening (EU) 2022/1273 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014, die voorziet in:

 • Bijkomende mogelijkheden tot afwijking van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden aan gesanctioneerde personen en entiteiten die noodzakelijk zijn:
  • om uiterlijk op 22 augustus 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die vóór 21 juli 2022 met Sberbank zijn gesloten, te beëindigen (wijziging van art. 6ter van Verordening (EU) nr. 269/2014) (wijziging van art. 6ter van Verordening (EU) nr. 269/2014)
  • voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben (nieuw art. 6quinquies van Verordening (EU) nr. 269/2014)
  • voor de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen – deze afwijking betreft een aantal gesanctioneerde financiële instellingen (nieuw art. 6sexies van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • Een aanscherping van de bepalingen inzake rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers in de Unie(wijziging van art. 8 van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • Een verplichting van de gesanctioneerde personen en entiteiten met onder de jurisdictie van een lidstaat vallende activa om deze activa te rapporteren en met de bevoegde autoriteit samen te werken bij de verificatie van deze rapportage. Niet-naleving van deze verplichting wordt beschouwd als sanctieomzeiling (vervanging van art. 9 van Verordening (EU) nr. 269/2014)

Verordening (EU) 2022/1269 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014, die voorziet in:

 • Een uitbreiding van:
  • de lijst van aan controle onderworpen goederen die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector (Wijziging van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014)
  • het verbod op de toegang tot havens, tot sluizen (Wijziging van art. 3sexies bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
  • het verbod op de aanvaarding van deposito’s, zodanig dat daaronder ook deposito’s vallen die afkomstig zijn van in derde landen gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarin Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen hebben (Wijziging van art. 5ter van Verordening (EU) nr. 833/2014);
  • de vrijstelling van het verbod op transacties met bepaalde overheidsentiteiten voor wat betreft transacties voor landbouwproducten en het leveren van olie en aardolieproducten aan derde landen, alsook om de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen (Wijziging van art. 5bis bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Een verbod op de directe of indirecte aankoop, invoer en doorvoer van goud dat van oorsprong afkomstig is uit Rusland en daarna van Rusland naar de EU of derde landen is uitgevoerd. Dit verbod geldt ook voor juwelen die goud bevatten (Wijziging van bijlage XXVI en XXVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Een toelating voor het delen van technische bijstand met Rusland met betrekking tot luchtvaartgoederen en –technologie om het proces tot vaststelling van technische industriële normen door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) veilig te stellen (Wijziging van art. 3quater van Verordening (EU) nr. 833/2014)