Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Sanctiepakketten

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Unie (EU) de sancties tegen Rusland uitgebreid, in reactie op de erkenning door Rusland van de niet door de Oekraïense overheid gecontroleerde gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk in Oekraïne en het sturen van Russische troepen naar deze gebieden. De EU heeft de sancties massaal uitgebreid na 24 februari 2022 in reactie op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. Aan de lijst met sancties is een groot aantal personen en entiteiten toegevoegd en er zijn ongekende maatregelen genomen om het economisch draagvlak van Rusland aanzienlijk te verzwakken, dit land de toegang tot technologieën en markten te ontzeggen en zijn oorlogvoerende capaciteit aanzienlijk terug te schroeven.

 sanctieregeling eu

Nieuws

Dertiende pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 23 februari 2024

Op 23 februari 2024 nam de Europese Unie een dertiende pakket sancties aan. Meer informatie.


Eerste pakket: Gerichte beperkende maatregelen van 23 februari 2022

Tegenmaatregelen na de invasie van Oekraïne door Rusland: het eerste pakket EU-sancties bestaat uit:

 • Een aanpassing van de bestaande Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;
 • Een aanpassing van de bestaande Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren;
 • Een nieuwe Verordening (EU) nr. 2022/263 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in reactie op het besluit van Rusland om de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne toch als onafhankelijke entiteiten te erkennen en op het besluit van Rusland om troepen naar deze gebieden te sturen.

Dit eerst pakket gerichte beperkende maatregelen, aangenomen door de Raad van de EU op 23 februari 2022 en gepubliceerd op 24 februari 2022;

 • legt beperkende maatregelen op aan 336 leden van de Russische Doema, waardoor deze beperkende maatregelen nu van toepassing zijn op alle 351 leden van de Russische Doema, die op 15 februari vóór het verzoek aan president Poetin stemden om de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde "republieken" Donetsk en Loehansk te erkennen (Uitvoeringsverordening (EU) 2022/261 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • legt beperkende maatregelen opgelegd aan 27 prominente personen en entiteiten (Uitvoeringsverordening (EU) 2022/260 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014). Het betreft:
  • Beleidsmakers verantwoordelijk voor de ‘dreiging ten aanzien van Oekraïne, en entiteiten die hen financieel of materieel ondersteunen of hier voordeel uit halen;
  • Hoge militairen
  • Personen die een desinformatieoorlog tegen Oekraïne leiden
  • Banken en zakenlieden die de Russische beleidsmakers en militaire en andere operaties in deze regio’s financieren;
 • voorziet in een uitzonderingsmechanisme op basis waarvan bepaalde tegoeden ter beschikking kunnen worden gesteld die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van activiteiten, contracten of andere overeenkomsten voor 24 augustus 2022 (Uitvoeringsverordening (EU) 2022/259 van de Raad van 23 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • beperkt de toegang van de Russische staat en regering tot de kapitaal- en financiële markten en diensten in de EU: door het instellen van een sectoraal verbod op de financiering van de Russische Federatie, haar regering, haar centrale bank of iedere entiteit die optreedt namens of in opdracht van de Russische centrale bank, onder bepaalde voorwaarden. (Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014);
 • beperkt de economische betrekkingen tussen de twee regio’s (Donetsk en Loehansk) en de EU: een verbod op de invoer van goederen uit de niet onder regeringsgezag vallende regio’s Donetsk en Loehansk;  een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en technologieën die verband houden met de transportsector, de telecommunicatiesector, de energie- , olie-, gas- en mineralensector; en verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of bouw- of ingenieursdiensten aan infrastructuur in voornoemde regio's en sectoren; een verbod op het verlenen van toeristische diensten (Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022).

Tweede pakket: Gerichte beperkende maatregelen van 25 februari 2022

Dit tweede pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

Dit tweede pakket:

 • breidt het aantal personen waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn (zie artikel 3 en bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 269/2014), uit tot
  • alle leden van de Russische Doema;
  • personen die de Russiche militaire agressie vanuit Wit-Rusland hebben gefaciliteerd;
  • de Russische president Vladimir Poetin en de Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov
 • stelt verdere beperkingen in op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en op de verlening van aanverwante diensten, alsmede op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector van Rusland (Zie gewijzigd artikel 2.1 tot 2.5 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met Rusland of investeringen in Rusland (Zie artikel 2.6 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer naar Rusland van specifieke goederen en technologieën voor gebruik bij de olieraffinage, alsook beperkingen op de levering van aanverwante diensten. (Zie artikel 3.3 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt de verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten en van financiering en financiële bijstand met betrekking tot de goederen en technologie waarop dit uitvoerverbod van toepassing is (Zie artikel 3.4 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • breidt de bestaande financiële beperkingen verder uit, met name die op de toegang van bepaalde Russische entiteiten tot de kapitaalmarkten (Zie artikel 5 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • verbiedt het aanvaarden van deposito’s boven bepaalde waarden van Russische onderdanen of ingezetenen, op het aanhouden van rekeningen van Russische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie en op de verkoop van in euro luidende effecten aan Russische personen (Zie artikel 5.3 tot 5.8 van Verordening (EU) nr. 269/2014);
 • schorst de versoepeling van de afgifte van visa die een bevoorrechte toegang tot de EU mogelijk maken op voor Russische diplomaten, andere ambtenaren en zakenmensen (zie besluit (EU) 2022/333 van de Raad van 25 februari 2022 betreffende de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie).

Derde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 28 februari 2022

Dit derde pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van de bestaande Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Verordening (EU) 2022/334 van de Raad van 28 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren)

Dit derde pakket :

 • verbiedt de toegang tot het luchtruim van de EU voor alle luchtvaartuigen van Rusland, geregistreerd in Rusland of gecontroleerd door Rusland (Zie artikel 3.5 van Verordening (EU) nr. 833/2014);
 • verbiedt elke transactie met de Centrale Bank van Rusland: alle transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zijn verboden (Zie artikel 5.2 van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Derde pakket (bis) : Gerichte Beperkende maatregelen van 2 maart 2022

Deze nieuwe gerichte beperkende maatregelen zullen bestaan uit een aanpassing van de de bestaande Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Verordening (EU) 2022/345 van de Raad van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren)

Dit pakket gerichte beperkende maatregelen:

 • verbiedt om te investeren in, deel te nemen aan of anderszins bij te dragen aan projecten die worden medegefinancierd door het Russian Direct Investment Fund (toegevoegd aan artikel 2.e van Verordening (EU) nr. 833/2014);
 • verbiedt om gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer die worden gebruikt om financiële gegevens uit te wisselen, aan te bieden aan
  • de rechtspersonen, entiteiten of lichamen als vermeld in bijlage XIV van Verordening (EU) nr. 833/2014
  • de rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in Rusland zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit (nieuw artikel 5.h van Verordening (EU) nr. 833/2014)
  •  Bijlage XIV bevat de volgende rechtspersonen, entiteiten of lichamen:
   • Bank Otkritie
   • Novikombank
   • Promsvyazbank
   • Rossiya Bank
   • Sovcombank
   • VNESHECONOMBANK (VEB)
   • VTB BANK
 • verbiedt de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van eurobankbiljetten aan Rusland of aan alle natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de overheid en de Centrale Bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland. (nieuw artikel 5.i van Verordening (EU) nr. 833/2014).

"Compliance" pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 9 maart 2022

Dit pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

Dit pakket gerichte beperkende maatregelen:

 • breidt het aantal personen uit waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn (wijziging van bijlage I van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • wijzigt de definitie van “effecten” en breidt deze uit tot cryptoactiva (artikel 1 Verordening (EU) nr. 883/2014)
 • stelt beperkingen in op de uitvoer van goederen en technologie voor de zeescheepvaart, alsook een verbod om financiering of financiële bijstand te verlenen, alsook de verlening van technische bijstand in verband met deze sector (artikel 3 septies Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • wijzigt artikel 5bis van Verordening (EU) nr. 883/2014 (verbod van transacties met de Centrale Bank van Rusland)
 • uitbreiding van de financiële sancties die gelden tegen Rusland tot Wit-Rusland, zoals:
  • verbod van elke transactie met de Centrale Bank van Wit-Rusland (artikel 1 undecies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50% in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen (artikel 1 unvicies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om publieke financiering of financiële bijstand te verlenen voor de handel met of investeringen in Wit-Rusland (artikel 1 unvicies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om deposito’s te aanvaarden van Wit-Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Wit-Rusland verblijven, of van in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, als de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100.000 EUR bedraagt (artikel 1 duovicies Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om verhandelbare effecten in euro die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Wit-Russische onderdanen of in Wit-Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen (artikel 1 sexvicies Verordening (EG) nr. 765/2006), alsook om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Wit-Rusland of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Wit-Rusland, met inbegrip van de regering en de Centrale Bank van Wit-Rusland, of voor gebruik in Wit-Rusland (artikel 1 septvicies bis Verordening (EG) nr. 765/2006)
  • verbod om gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, aan te beiden vanaf 20 maart 2022 aan:
   • de rechtspersonen, entiteiten of lichamen genoemd in bijlage XV van Verordening (EG) nr. 765/2006
   • de in Wit-Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV genoemde entiteit (artikel 1 septvicies ter Verordening (EG) nr. 765/2006)
   • Bijlage XV bevat de volgende rechtspersonen, entiteiten of lichamen:
    • Belagropombank
    • Bank Dabrabyt
    • Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus

Vierde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 15 maart 2022

Dit pakket EU-sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

Dit pakket gerichte beperkende maatregelen:

 • breidt de lijst van personen en entiteiten uit waarop artikel 2 van Verordening (EU) nr. 269/2014 van toepassing is met 15 personen en 9 entiteiten
 • breidt het aantal sectoren bedoeld bij artikel 2 (7) van Verordening (EU) nr. 833/2014 uit tot de energiesector
 • breidt de lijst van personen uit die gelinkt zijn aan de industriële en defensiebasis van Rusland (artikel 2b (1) van Verordening (EU) nr. 883/2014), aan wie ook strengere exportbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologieën van tweeërlei gebruik, alsook goederen en technologieën die vermoedelijk bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector
 • stelt nieuwe handelsbeperkingen in met betrekking tot ijzer en staal (wijziging van artikel 3 (1), 3 (2) en 3g van Verordening (EU) nr. 883/2014, lijst in bijlage XVII), evenals luxegoederen (nieuwe artikelen 3g en 3h van Verordening (EU) nr. 883/2014, lijst in bijlage XVII)
 • legt een gericht verbod op inzake nieuwe investeringen in de Russische energiesector (wijziging van artikel 3 (3) van Verordening (EU) nr. 833/2014), evenals een algemene beperking van de export van apparatuur, technologie en diensten voor de energie-industrie in Rusland, met uitzondering van de nucleaire industrie en de downstreamsector van het energietransport
  • energiesector: sector die de volgende activiteiten omvat, met uitzondering van activiteiten die verband houden met civiele kernenergie:
   • exploratie, productie, distributie in Rusland of winning van ruwe olie, aardgas of vaste fossiele brandstoffen, raffinage van brandstoffen, vloeibaar maken van aardgas of hervergassing 
   • vervaardiging of distributie in Rusland van vaste fossiele brandstoffen, geraffineerde aardolieproducten of gas
   • de constructie of installatie van, of de levering van diensten, apparatuur of technologie voor activiteiten die verband houden met de productie van elektriciteit
 • stelt voorwaarden in om af te wijken van de leden 1 en 2 van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 833/2014: de bevoegde autoriteiten kunnen, onder de voorwaarden die zij passend achten, de verkoop, levering, overdracht of de uitvoer en levering van technische of financiële hulp toestaan, na te hebben vastgesteld dat:
  • deze noodzakelijk is voor een kritische energievoorziening binnen de Unie
  • deze is bedoeld voor exclusief gebruik door entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van uitsluitend of gezamenlijk door een rechtspersoon, entiteit of lichaam opgericht naar het recht van een lidstaat
 • breidt financierings- of herfinancieringsverboden uit tot de energiesector in Rusland (artikel 3a van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • verbiedt vliegplannen die zijn ingediend door vliegtuigexploitanten waaruit blijkt dat zij voornemens zijn om op het grondgebied van de Unie activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met Verordening (EU) nr. 833/2014 (artikel 3e), waardoor de piloot niet mag vliegen
 • verbiedt elke directe of indirecte transactie met (artikel 5a van Verordening (EU) nr. 833/2014):
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam gevestigd in Rusland, onder publieke controle of voor meer dan 50% eigendom van de Staat of waarin Rusland, zijn regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft om deel te nemen in de winst of waarmee Rusland, zijn regering of de Centrale Bank van Rusland andere substantiële economische betrekkingen onderhoudt zoals vermeld in bijlage X
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam gevestigd buiten de Unie waarvan de eigendomsrechten direct of indirect voor meer dan 50% in handen zijn van een entiteit genoemd in bijlage X
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of in opdracht van een entiteit als bedoeld in een van de voorgaande punten
  • mits kennisgeving aan de bevoegde autoriteit minstens vijf werkdagen van tevoren, is het verbod niet van toepassing op: 
   • operaties die strikt noodzakelijk zijn voor de invoer of het vervoer van fossiele brandstoffen, in het bijzonder kolen, olie en aardgas, evenals titanium, van of via Rusland naar de Unie
   • transacties met betrekking tot energieprojecten buiten Rusland waarin een rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage X een minderheidsaandeelhouder is
 • verbiedt het verlenen van ratingdiensten en toegang tot abonnementsdiensten met betrekking tot ratingactiviteiten aan een Russische onderdaan of natuurlijke persoon die in Rusland woont of aan een in Rusland gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam (artikel 5j van Verordening (EU) nr. 833/2014):
  • “credit rating”: een oordeel over de kredietwaardigheid van een entiteit, schuld of financiële verplichting, schuldbewijs, preferente aandelen of ander financieel instrument, of een emittent van een dergelijke schuld of financiële verplichting, schuldbewijs, preferente aandelen of ander financieel instrument, afgegeven met behulp van een vastgesteld ratingsysteem en gedefinieerd in ratingcategorieën
  • “ratingactiviteiten”: verwijst naar de analyse van gegevens en informatie en de beoordeling, goedkeuring, uitgifte en beoordeling van ratings.

Vijfde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 08 april 2022

Een nieuw sanctiepakket (hoofdzakelijk betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 8 april 2022.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • Oplijsting van verschillende personen en entiteiten door Verordening (EU) nr. 269/2014, waaronder:
  • Otkritie FC Bank
  • Novikombank
  • Sovcombank
  • VTB Bank
 • Verbod op invoer, vervoer en aankoop van bepaalde goederen die aanzienlijke inkomsten voor Rusland genereren, evenals het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 decies en bijlage XXI van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op invoer, transport en aankoop van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen uit Rusland en het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 undecies en bijlage XXII van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op de verkoop, levering, overdracht en uitvoer van goederen die kunnen bijdragen aan de versterking van de Russische industriële capaciteiten, evenals het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 duodecies en bijlage XXIII van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op toegang tot EU-havens voor Russische schepen en schepen die door Rusland worden geëxploiteerd. (artikel 3sexies bis van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod om aan Russische bedrijven overheidsmarkten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten (artikel 5 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod om (financiële) steun te leveren, zowel Europees als nationaal, ten gunste van Russische overheidsinstanties. (artikel 5terdecies van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)

Wijzigt bepaalde artikelen, waaronder:

 • Artikel 5ter (betreffende deposito's), in het bijzonder:
  • de toevoeging van een verbod op het verstrekken van crypto-portefeuilles, rekeningen of bewaardiensten als de totale waarde meer dan 10.000 euro bedraagt
 • Artikel 5 decies (betreffende bankbiljetten), om het verbod uit te breiden tot alle valuta's van een lidstaat (en niet langer alleen tot in euro luidende bankbiljetten). Deze uitbreiding van het verbod geldt ook voor lid 1 van artikel 5 septies (effecten)

Ten slotte zijn ook de artikelen 1 sexvicies en 1 septvicies van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne gewijzigd (wijzigingen vergelijkbaar met die van de artikelen 5 decies en 5 septies van Verordening (EU) nr. 833/2014).


Zesde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 03 juni 2022

Een nieuw sanctiepakket (hoofdzakelijk betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 3 juni 2022.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • De oplijsting van bijkomende personen en entiteiten (artikel 3 en bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 269/2014), waaronder:
  • hooggeplaatste Russische militaire officieren
  • echtgenotes van een aantal reeds opgelijste Russische oligarchen
  • entiteiten die een band hebben met de militaire sector en het Russische leger
  • National Settlement Depository (NSD)
 • De toevoeging van drie financiële instellingen waaraan het verboden is om nog langer gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer die worden gebruikt om financiële gegevens uit te wisselen, aan te bieden (Artikel 5 nonies en Bijlage XIV van Verordening (EU) Nr. 833 /2014):
  • Sberbank
  • Kredietbank van Moskou
  • Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank
 • Het verbod op de invoer, transport en aankoop van ruwe aardolie en aardolieproducten van Russische oorsprong, evenals het verlenen van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (Artikelen 3 quaterdecies, 3 quindecies en Bijlage XXV van Verordening (EU) Nr. 833 /2014)
 • Het verbod om boekhoudkundige-, accountant- of belastingadviesdiensten, bedrijfs- en managementadvies of public relationsdiensten te verlenen aan de Russische overheid of aan in Rusland gevestigde entiteiten (artikel 5 quindecies van Verordening (EU) nr. 833/2014)

Wijzigt bepaalde artikelen, waaronder:

 • Artikel 5 bis bis, §3 om een uitzondering te voorzien die toelaat om transacties uit te voeren die nodig zijn voor de liquidatie (uiterlijk op 5 september 2022) van een joint ventures of gelijkaardige juridische constructies waarbij de entiteiten vermeld in §1 van hetzelfde artikel betrokken zijn.
 • Artikel 5 quater om de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid te geven om afwijkingen van het verbod op deposito's toe te laten voor onder meer basisbehoeften, juridische diensten, kosten in verband met het beheer van bevroren tegoeden, buitengewone uitgaven en diplomatieke missies.

Ten slotte werden er nieuwe personen en entiteiten toegevoegd aan bijlage I Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Wit-Rusland en de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de Russische agressie tegen Oekraïne.


Zevende pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 21 juli 2022

Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken.

Dit sanctiepakket wijzigt de Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Het nieuwe sanctiepakket omvat met name: 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1270 en Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1274, beiden tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014), die voorziet in:

 • Een toevoeging van verschillende personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, onder meer:
  • Sberbank
  • Vooraanstaande zakenlieden
  • Politici
  • Personen betrokken bij de rekrutering van Syrische huurlingen om in Oekraïne aan de zijde van de Russische troepen te vechten.

Verordening (EU) 2022/1273 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014, die voorziet in:

 • Bijkomende mogelijkheden tot afwijking van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden aan gesanctioneerde personen en entiteiten die noodzakelijk zijn:
  • om uiterlijk op 22 augustus 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die vóór 21 juli 2022 met Sberbank zijn gesloten, te beëindigen (wijziging van art. 6ter van Verordening (EU) nr. 269/2014) (wijziging van art. 6ter van Verordening (EU) nr. 269/2014)
  • voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben (nieuw art. 6quinquies van Verordening (EU) nr. 269/2014)
  • voor de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen – deze afwijking betreft een aantal gesanctioneerde financiële instellingen (nieuw art. 6sexies van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • Een aanscherping van de bepalingen inzake rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers in de Unie(wijziging van art. 8 van Verordening (EU) nr. 269/2014)
 • Een verplichting van de gesanctioneerde personen en entiteiten met onder de jurisdictie van een lidstaat vallende activa om deze activa te rapporteren en met de bevoegde autoriteit samen te werken bij de verificatie van deze rapportage. Niet-naleving van deze verplichting wordt beschouwd als sanctieomzeiling (vervanging van art. 9 van Verordening (EU) nr. 269/2014)

Verordening (EU) 2022/1269 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014, die voorziet in:

 • Een uitbreiding van:
  • de lijst van aan controle onderworpen goederen die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector (Wijziging van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014)
  • het verbod op de toegang tot havens, tot sluizen (Wijziging van art. 3sexies bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
  • het verbod op de aanvaarding van deposito’s, zodanig dat daaronder ook deposito’s vallen die afkomstig zijn van in derde landen gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarin Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen hebben (Wijziging van art. 5ter van Verordening (EU) nr. 833/2014);
  • de vrijstelling van het verbod op transacties met bepaalde overheidsentiteiten voor wat betreft transacties voor landbouwproducten en het leveren van olie en aardolieproducten aan derde landen, alsook om de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen (Wijziging van art. 5bis bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Een verbod op de directe of indirecte aankoop, invoer en doorvoer van goud dat van oorsprong afkomstig is uit Rusland en daarna van Rusland naar de EU of derde landen is uitgevoerd. Dit verbod geldt ook voor juwelen die goud bevatten (Wijziging van bijlage XXVI en XXVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Een toelating voor het delen van technische bijstand met Rusland met betrekking tot luchtvaartgoederen en –technologie om het proces tot vaststelling van technische industriële normen door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) veilig te stellen (Wijziging van art. 3quater van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Achtste pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 06 oktober 2022

Op 6 oktober heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket tegen Rusland aangenomen.

Dit sanctiepakket bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

 • Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Verordening 2022/1905)
 • Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Verordening 2022/1904)
 • Verordening (EU) 2022/263 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de erkenning van de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel aan de Russische strijdkrachten om die gebieden binnen te trekken (Verordening 2022/1903)

Het nieuwe sanctiepakket omvat onder meer volgende maatregelen:

 • Een uitbreiding van het geografische toepassingsgebied van de in Verordening 2022/263 vervatte (invoer) beperkingen naar de niet-gecontroleerde gebieden van de oblasten Zaporizja en Cherson
 • De uitbreiding van de criteria voor de plaatsing van namen op de sanctielijst om ook degenen die het mogelijk maken EU-sancties te omzeilen te kunnen aanpakken (wijziging aan artikel 3 van Verordening 269/2014)
 • De oplijsting van bijkomende personen en entiteiten (zie Uitvoeringsverordening 2022/1906), waaronder:
  • personen betrokken waren bij de organisatie van illegale schijn-”referenda” in de regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja"
  • hooggeplaatste personen binnen het Russische ministerie van defensie
  • personen en entiteiten betrokken bij de bewapening van het Russische leger
  • publieke figuren die hun bekendheid gebruiken om desinformatie over de oorlog verspreiden en de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne publiekelijk te ondermijnen of te bedreigen
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een toelating te krijgen voor het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn om verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten afgesloten met PJSC KAMAZ en National Settlement Depository (NSD) te beëindigen. (Toevoeging van bepalingen aan artikel 6 ter van Verordening 269/2014)
 • Het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandel diensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer per schip naar derde landen van ruwe aardolie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit de Rusland worden uitgevoerd en die zijn aangekocht tegen of onder een vooraf bepaald prijsplafond dat is overeengekomen door de Price Cap Coalition (Wijziging van artikel 3 quindecies van Verordening 833/2014)
 • Het volledig verbod op het verrichten van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische personen of personen die in Rusland verblijven, ongeacht de totale waarde van de cryptoactiva (Vervanging van artikel 5 ter, lid 2 van Verordening 833/2014)
 • Het verbod om architectuur- en ingenieursdiensten, IT-adviesdiensten en juridische adviesdiensten te verlenen aan Rusland (Vervanging van artikel 5 quindecies van Verordening 833/2014);
 • Het verbod op de verkoop, levering, overbrenging en uitvoer van civiele vuurwapens, de onmisbare onderdelen daarvan en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting, en reserveonderdelen aan Rusland, alsook het verbod op het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten (Nieuw artikel 2 bis bis van Verordening 833/2014)
 • Het verbod voor EU-burgers om functies te bekleden in de bestuursorganen van bepaalde Russische staatsbedrijven en overheidsinstanties (Wijziging van artikel 5 bis bis van Verordening 833/2014)
 • De toevoeging van het Russisch Scheepvaartregister aan de lijst van openbare lichamen waarvoor het transactieverbod geldt (In bijlage XIX bedoeld in artikel 5 bis bis van Verordening 833/2014)
 • De uitbreiding van de sancties op het gebied van handel, waaronder:
  • Een uitbreiding van de lijst van verboden producten die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland met bepaalde elektronische componenten, extra chemische stoffen en goederen die voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen kunnen worden gebruikt (Vervanging van bijlage VII bedoeld in artikel 2 bis van Verordening 833/2014)
  • Een uitbreiding van het invoerverbod op uit Rusland afkomstige of uitgevoerde staalproducten (Vervanging van bijlage XVII bedoeld in artikel 3 octies van Verordening 833/2014)
  • Een uitbreiding van de beperkingen op de verkoop, levering, overbrenging en uitvoer van goederen die in de luchtvaartsector worden gebruikt (Vervanging van bijlage XI bedoeld in artikel 3 quater van Verordening 833/2014)
  • Invoerbeperkingen voor houtpulp en papier, sigaretten, kunststoffen en cosmetische producten, en voor elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edelmetalen, waaruit Rusland grote inkomsten haalt (Vervanging van bijlage XXI bedoeld in artikel 3 decies van Verordening 833/2014).

Negende pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 16 december 2022

Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 16 december 2022.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • Toevoeging van meerdere personen en entiteiten aan de lijst van Verordening (EU) nr. 269/2014, waaronder:
  • Leiders van Russische regio's en andere Russische politici
  • Leden van het Russische leger en de speciale strijdkrachten
  • Familieleden van Russische oligarchen
  • Russische politieke partijen
  • Twee nieuwe financiële instellingen: Credit Bank of Moscow en Dalnevostochniy Bank
 • Invoering van mogelijkheden tot afwijking met betrekking tot landbouw- en voedingsproducten (artikel 6 sexies van de Verordening (EU) nr. 269/2014):
  • Mogelijkheid om activa vrij te geven of tegoeden beschikbaar te stellen aan tien financiële instellingen: Bank Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow en Dalnevostochniy Bank
  • Mogelijkheid om activa vrij te geven en tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen aan personen die een belangrijke rol spelen in de internationale handel in landbouw- en voedingsproducten, waaronder meststoffen en tarwe
 • Verbod op investeringen in de sectoren energie en delfstoffenwinning in Rusland (artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod voor EU-onderdanen om functies te bekleden in de bestuursorganen van alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten en lichamen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de Russische staat (artikel 5 bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op het noteren van effecten, en het verlenen van diensten in verband hiermee, van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50% in handen zijn van de overheid vanaf 12 april 2022, en op de toelating ervan tot de handel vanaf 29 januari 2023, op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend (artikel 5 van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Invoering van een meldingsplicht (aan de Algemene Administratie van de Thesaurie of de Commissie), tegen uiterlijk 27 mei 2023, van deposito's van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die buiten de Unie is gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50%, direct of indirect, in handen zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven (artikel 5 octies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Invoering van mogelijkheden tot afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies en 3 duodecies, wanneer de verkoop, levering of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking van activa uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland (artikel 12 ter van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Tiente pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 25 februari 2023

Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 25 februari 2023. 

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name: 

 • Toevoeging van meerdere personen en entiteiten aan de lijst van Verordening (EU) nr. 269/2014, waaronder:
  • Russische politici
  • Leden van het Russische leger
  • Russische mediapersoonlijkheden
  • Nationaal Welvaartsfonds van de Russische Federatie
  • Drie nieuwe financiële instellingen: Alfa-Bank JSC, PJSC Rosbank en Tinkoff Bank JSC

 • Invoering van mogelijkheden tot afwijking met betrekking tot de drie nieuwe gesanctioneerde financiële instellingen (Alfa-Bank, Rosbank en Tinkoff): artikel 6ter, lid 2quinquies en artikel 6sexies van de Verordening (EU) nr. 269/2014).

 • Een aanscherping van de bepaling inzake de rapportageverplichting voor bevroren activa (artikel 8 van de Verordening (EU) nr. 269/2014) en een aanscherping van de informatieverplichting voor transacties die verband houden met het beheer van reserves en activa van de Centrale Bank van Rusland (met inbegrip van transacties met een rechtspersoon, een entiteit of een lichaam handelend namens of op aanwijzing van de Centrale Bank van Rusland) waarvan wordt beweerd dat zij door natuurlijke personen of rechtspersonen worden geblokkeerd, aangehouden of gecontroleerd, of over dergelijke transacties waarbij natuurlijke personen en rechtspersonen tegenpartijen zijn (artikel 5bis van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Elfde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 23 juni 2023

Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 23 juni 2023.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • Oplijsting van een aantal nieuwe personen en entiteiten door Verordening (EU) nr. 269/2014, waaronder:
  • Russische politici
  • Hoge militaire functionarissen
  • Personen die betrokken zijn bij de illegale overbrenging van Oekraïense kinderen naar Rusland
  • Propagandisten in de Russische media
  • Russische IT-bedrijven die kritieke technologie en software leveren aan de Russische inlichtingendiensten
  • Twee banken die actief zijn in de bezette gebieden:
   • MRB Bank
   • CMR Bank
 • Invoering van de mogelijkheid om een afwijking te voorzien op grond waarvan diensten kunnen worden verleend die nodig zijn voor het opzetten van een firewall waardoor de zeggenschap van een op de lijst geplaatste persoon over de activa van een entiteit van de Unie wordt opgeheven (artikel 5quinquies van Verordening EU) nr. 269/2014 en artikel 5quindecies, §9bis van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Invoering van de mogelijkheid om een tijdelijke afwijking te voorzien voor het verlenen van verboden diensten die nochtans wettelijk vereist zijn om Russische marktdeelnemers van de EU uit te sluiten (artikel 12, §2ter van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Invoering van de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, toestemming verlenen voor de omzetting, uiterlijk op 25 december 2023, door onderdanen of Update van economische en financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne Bijwerking van 23 juni 2023 ingezetenen van een lidstaat of een in de Unie gevestigde entiteit, van een certificaat (Depository Receipt of DR) met onderliggende Russische effecten die bij NSD worden aangehouden, met het oog op de verkoop van het onderliggende effect, en de beschikbaarstelling van tegoeden in verband met de omzetting van het certificaat en de verkoop van het onderliggende effect, rechtstreeks of onrechtstreeks aan die entiteit in Rusland (artikel 6ter, § 5bis bis van Verordening EU) nr. 269/2014)
 • Toevoeging van 87 nieuwe entiteiten, waaronder personen, entiteiten of organisaties uit andere landen dan Rusland (China, Oezbekistan, de Verenigde Arabische Emiraten, Syrië en Armenië), aan de lijst van entiteiten die het militaire en industriële complex van Rusland rechtstreeks steun verlenen bij zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne (Toegevoegd aan bijlage IV van Verordening (EU) nr. 833/2014) 

Twaalfde pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 18 december 2023

Op 18 december 2023 nam de Europese Unie een twaalfde pakket sancties aan. 

Dit pakket sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen: 

Verordening (EU) Nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen; 

Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren 

Dit nieuwe sanctiepakket bevat met name: 

 • De toevoeging van een nieuw criterium voor de plaatsing van personen en entiteiten op de sanctielijst, waardoor ook personen die profiteren van de gedwongen overname van Russische dochterondernemingen van EU-ondernemingen op de sanctielijst geplaatst kunnen worden. 
 • De toevoeging van 61 personen en 86 entiteiten op de lijst in bijlage I van Verordening (EU) Nr. 269/2014, waaronder: 
  • Russische en Wit-Russische politici 
  • Wit-Russische militairen 
  • Bedrijfsleiders die direct of indirect steun leveren aan het Russische leger 
  • Personen die betrokken zijn bij de vestiging van Rusland in de illegaal bezette gebieden in Oekraïne; 
  • Bedrijven actief in de Russische informatiesector. 
 • De invoering van de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat om bevroren tegoeden en economische middelen van personen op de lijst in bijlage I van Verordening (EU) Nr. 269/2014 vrij te geven na te hebben vastgesteld dat een rechterlijke of administratieve autoriteit van een lidstaat heeft beslist om in het kader van het algemeen belang deze tegoeden van de betrokken personen te ontnemen. 
 • De uitbreiding van een vrijstelling die momenteel geldt voor bepaalde banken, naar een nieuw opgelijste beursgenoteerde verzekeringsmaatschappij. 
 • De invoering van de mogelijkheid om een afwijking te voorzien om contacten te beëindigen die werden afgesloten met een entiteit die op de lijst in bijlage I van Verordening (EU) Nr. 269/2014 werd toegevoegd. 
 • De invoering van de verplichting voor lidstaten om een bevoegde autoriteit aan te wijzen die instaat voor het proactief opsporen en traceren van de tegoeden van personen die op de sanctielijst staan. 
 • Een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van diamanten uit Rusland. 
 • De invoering van de mogelijkheid om een afwijking te voorzien om de verkoop of het gebruik van effecten of activa van een in Rusland gevestigde entiteit mogelijk te maken in het geval een bedrijf uit de Europese Unie door de Russische regering wordt verplicht om de eigendom of de controle over een dergelijke entiteit over te dragen. Deze afwijking zou het toelaten dat betrokken bedrijven uit de Europese Unie een passende compensatie ontvangen die in onderling overleg werd overeengekomen (Behalve tegoeden die werden bevroren bij een centrale effectenbewaarinstelling). 
 • De invoering van de mogelijkheid om een afwijking te voorzien om leningen of kredieten te verstrekken aan entiteiten die actief zijn in de Russische energiesector en die onderworpen zijn aan het transactieverbod voorzien door Verordening (EU) nr. 833/2014; 
 • De invoering van een verplichting voor rechtspersonen in de Europese Unie die voor meer dan 40% eigendom zijn van Russische personen of entiteiten om geldovermakingen van meer dan 100.000 euro buiten de Europese Unie, te rapporteren. Deze rapporteringverplichting geldt ook voor kredietinstellingen. 
 • De toevoeging van 29 nieuwe entiteiten, waaronder een aantal gevestigd in andere landen dan Rusland, die bijdragen aan de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, op de lijst in bijlage IV van Verordening (EU) nr. 833/2014. 

Dertiende pakket: Gerichte Beperkende maatregelen van 23 februari 2024

Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 23 februari 2024.  

Op 23 februari 2024 nam de Europese Unie een dertiende pakket EU-sancties aan

Dit pakket sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen:

 • Verordening (EU) Nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;  
 • Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Dit nieuwe EU-sanctiepakket bevat met name:  

 • De toevoeging van 106 personen en 88 entiteiten die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke en rechtspersonen (bijlage I van Verordening (EU) 269/2014):
  • Russische en Wit-Russische politici, waaronder de zogenaamde ministers in de bezette regio's Kherson, de Krim en Donetsk;
  • Directeuren en bedrijfsleiders die het Russische leger direct of indirect steunen;
  • Mensen die betrokken zijn bij de aanwezigheid van Rusland in de illegaal bezette gebieden van Oekraïne;
  • Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van materieel dat door het Russische leger wordt gebruikt;
  • Bedrijven die logistieke steun verlenen aan het Russische leger.  


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.

faq rusland-oekraïne(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)