Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Garantiefonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden. Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen. In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug. Het Garantiefonds draagt, samen met het Resolutiefonds, bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België.

De dienst Garantiefonds voor financiële diensten heeft volgende bevoegdheden:

  1. Beheer van de depositobeschermingsregeling
  2. Beheer van het onderdeel "geldmiddelen" van de beleggersbeschermingsregeling
  3. Beheer van de beschermingsregeling voor levensverzekeringen.

Daarenboven is deze dienst belast met het beheer van het Resolutiefonds en het beheer van het secretariaat van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (FIF).

Link naar de website van het Garantiefonds