Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Munten

Logo Koninklijke Munt van BelgiëDe Koninklijke Munt van België® (KMB) is verantwoordelijk voor de bestelling van de circulatiemunten, het design, de  kwaliteitscontrole en de screening van valse muntstukken. Ook vertegenwoordigt de Koninklijke Munt de Belgische Staat op internationaal niveau.

De muntslag en de commercialisering van de herdenkingsmunten en medailles is gegund aan de Koninklijke Nederlandse Munt. De Belgische koning blijft de uitgevende autoriteit. 

Tevens werd de opdracht tot het beheren van het waarborgkantoor voor edele metalen aan de KMB toevertrouwd. Dit omvat o.a. het bijhouden van de inschrijvingen in het Waarborgregister en het goedkeuren van stempelhandtekeningen.

                              ®

Nieuws

Nieuw: goud-en zilveranalyses

Sinds april 2021 kan u terug terecht bij het waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België voor het uitvoeren van goud- en zilveranalyses.

Voor meer informatie en concrete procedure, gelieve contact op te nemen via waarborgkantoor.officedegarantie@minfin.fed.be of op het nummer 02 572 57 57.

 de herdenkingsmunten 2021 van de Koninklijke Munt van België zijn bekend!

Ontdek ze hier

Opgepast: misleidende informatie Belgische munten

Via websites of andere kanalen worden medailles en verzamelmunten te koop aangeboden die geen officiële Belgische uitgiften zijn. Sommige teksten op die websites e.a. bevatten vaak misleidende informatie waaruit u verkeerdelijk zou kunnen afleiden dat het om officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles gaat.

Alle officiële Belgische munten zijn voorzien van het muntmeesterteken van Muntmeester Ingrid Van Herzele.

We willen dus benadrukken dat munten die dit muntmeesterteken van de Muntmeester niet dragen, geen officiële Belgische munten zijn.

Online inventaris KMB

De inventaris van de Koninklijke Munt van België is voortaan online raadpleegbaar via het Rijksarchief.
Ga naar het online archief.

 

Waarborgregister van de Koninklijke Munt van België

Vanaf nu zal het Waarborgregister van de Koninklijke Munt van België 100 % digitaal toegankelijk zijn: via MyMinfin zullen juwelenfabrikanten zich elektronisch kunnen inschrijven, waardoor een omslachtige briefwisseling voortaan tot het verleden behoort. Dit streven naar vereenvoudiging betekent ook dat de inschrijving niet langer moet worden hernieuwd. Meer informatie hier

Link naar de applicatie

Uitgiften van het officiële assortiment uitgegeven door de Koninklijke Munt van België

Ontdek hier de uitgiften van het officiële assortiment

Hier vindt u meer informatie over de timing, oplagen en hoe deze aan te kopen.(externe link)

Muntinfo

Muntinfo is het numismatisch magazine met uitgiften van de Koninklijke Munt van België.

Lees hier onze Muntinfo's

Veelgestelde vragen

 • FAQ Stempelwetgeving voor werken uit edele metalen

  Indien u vragen heeft over de stempelwetgeving voor werken uit edele metalen verwijzen we u graag door naar onze  specifieke FAQ over de stempelwetgeving (PDF, 302.5 KB)
 • Waar en hoe kan ik herdenkingsmunten aankopen?

  Op 22 januari 2018 heeft de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) de overheidsopdracht voor de muntslag en voor de exploitatierechten gegund gekregen. Zij zullen dus voortaan in opdracht en onder controle van de KMB circulaire munten en herdenkingsmunten slaan voor België. Het design ervan is nog steeds afkomstig van Luc Luycx, werkzaam bij de KMB. De Koning is de wettelijke uitgever van de munten.

  U kan KNM bereiken via klantendienst@herdenkingsmunten.be of www.herdenkingsmunten.be waar u meer informatie kan vinden over het aanbod aan nieuwe herdenkingsstukken en deze ook online kan bestellen.

  De Koninklijke Munt van België is via Finshop begonnen met de resterende commerciële producten uit de stocks te verkopen. Op regelmatige tijdstippen zullen munten aangeboden worden via volgende link.

 • Waar en hoe kan ik rol van circulatiemunten kopen (van een specifiek jaar)?

  U kan rollen muntstukken aankopen bij uw bank of aan de loketten van de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 3; 1000 Brussel). We kunnen u echter geen zekerheid geven dat u hier muntrollen zal ontvangen van dit jaar aangezien er ook muntrollen worden uitgegeven van munten die teruggekeerd zijn uit omloop en opnieuw verpakt worden voor circulatie. Hierdoor bestaat de kans dat de muntrollen niet enkel Belgische, maar ook buitenlandse muntstukken zal bevatten en ook het jaartal op de munten verschillend zal zijn.

 • Zijn er muntrollen van 2 euro herdenkingsmunten beschikbaar?

  Het is de laatste jaren niet meer mogelijk om herdenkingsmunten af te halen aan de loketten van een bank of de Nationale Bank van België. Er worden geen nieuwe muntrollen met 2 euro herdenkingsstukken meer geproduceerd. Al enige tijd worden deze enkel aangeboden voor de verzamelaars in coincards.

 • Waarom kosten 2 euro herdenkingsmuntstukken meer dan in andere landen (vb Luxemburg)?

  Ons land brengt geen nieuwe 2 euro muntstukken in omloop wegens een nog grote stock aan bestaande 2 euromunten. Hierdoor worden nieuwe herdenkingsmunten voorlopig enkel als verzamelobject in coincard (kaart waar munt in zit) op de markt gebracht. De muntstukken gelden als wettelijk betaalmiddel in de volledige eurozone. Het design is immers op Europees niveau goedgekeurd en passende Koninklijke Besluiten werden opgemaakt als legale basis voor deze muntstukken.

  De speciale verpakking en beperkte oplage maken deze muntstukken tot verzamelobjecten waarvoor een meerprijs gevraagd wordt. We zijn als België echter niet het enige land dat dergelijke producten in coincard op de markt brengt of de nieuwe 2 euromunten verkoopt tegen een hogere prijs dan de nominale waarde. Bovendien spelen meer en meer landen met de gedachte om nieuwe 2 euro herdenkingsmunten niet meer uit te geven voor circulatie (wel nog enkel voor verzamelaars) om hiermee te voldoen aan de vraag van de Europese instanties om de bestaande overtollige stocks eerst weg te werken door geen nieuwe productie meer aan te vatten.

  Sinds begin dit jaar wordt de commercialisering van de Belgische herdenkingsmunten verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) die de overheidsopdracht inzake uitbesteding van de muntslag en de exploitatierechten gegund kreeg. Zij zullen dus voortaan in opdracht en onder controle van de Koninklijke Munt van België (KMB) circulaire munten en herdenkingsmunten slaan voor België en deze laatste ook verkopen. Aangezien de commercialisatie volledig in handen is van KNM, zijn deze vrij om zelf de verkoopprijs te bepalen. Als KMB hebben we hier geen invloed op. De ontwerpen zijn wel nog steeds van de hand van Luc Luycx, verbonden aan KMB.

 • Waarom komen er in België geen 2 euro herdenkingsmunten in omloop?

  Ons land heeft in het verleden heel wat 2 euro herdenkingsmunten ontworpen en op de markt gebracht. Veelal was dit een combinatie van munten in circulatie en verzamelaarsstukken van hogere kwaliteit. Sinds enkele jaren worden we als land echter geconfronteerd met een hoge stock aan 2 euro muntstukken bij de Schatkist. Dit heeft tot gevolg dat het moeilijk te rijmen is nieuwe herdenkingsmunten te slaan en in omloop te brengen terwijl er nog een enorme stock is. Dit druist in tegen de efficiëntie waar binnen de eurozone nadrukt wordt op gelegd.

  De uitgifte van 2 euro herdenkingsmunten is geen verplichting. Elke land kan ervoor kiezen om jaarlijks twee van deze munten uit te geven, na het doorlopen van een aanvaardingsproces.

  Ons land heeft er echter voor gekozen om nieuwe 2 euro muntstukken toch uit te brengen, maar voorlopig enkel als verzamelobject in coincard. De muntstukken komen hierdoor niet is circulatie, hoewel het 2 euro muntstukken zijn die effectief als wettelijk betaalmiddel gelden in de volledige eurozone. Het design is immers op Europees niveau goedgekeurd en passende Koninklijke Besluiten werden opgemaakt als legale basis voor deze muntstukken.

 • Welke Belgische herdenkingsmunten van 2 euro die niet verpakt zijn in muntrollen zijn er uitgegeven door de Koninklijke Munt van België?

  De Koninklijke Munt van België krijgt regelmatig de opmerking van verzamelaars of andere burgers, dat er munten verpakt in officiële muntrollen op de markt komen, terwijl de deze munten niet in officiële Belgische muntrollen zijn geproduceerd. Deze muntrollen worden te koop aangeboden, vaak ver boven de nominale waarde.

  In de  volgende (PDF, 1.6 MB) tabel staan alle 2 euro munten, die uitgegeven werden door de KMB en waarvan geen muntrollen werden geproduceerd.

  Indien u muntrollen tegen komt met de in tabel gepresenteerde munten, dan wil de KMB benadrukken, dat deze munten niet in haar atelier werden verpakt. De KMB kan bijgevolg niet bevestigen dat deze muntrollen 25 gelijkaardige herdenkingsmunten bevatten.

 • Contact

  KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË 

  E-mail: klantenmunt.clientsmonnaie@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).
  Zo nodig kan u de Koninklijke Munt ook bereiken op het nummer 02 572 57 57.

  WAARBORGKANTOOR

  (analyses edele metalen, stempelhandtekeningen, registratie handelaars en fabrikanten sector edele metalen)
  E-mail: waarborgkantoor.officedegarantie@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).
  Indien nodig kan u het Waarborgkantoor contacteren via 02 572 57 57.

  KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT