Nationale financiële sancties

Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken.

In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.

De Downloadable file nationale lijst (XLSX, 45.23 KB) werd aangenomen en gewijzigd bij koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, bevestigd in artikel 155 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Dit koninklijk besluit vereist dat alle tegoeden en economische middelen van de personen en entiteiten die op de nationale lijst voorkomen, onmiddellijk worden bevroren, en verbiedt dat aan deze personen en entiteiten direct of indirect tegoeden en economische middelen ter beschikking worden gesteld. Tot slot moeten de financiële instellingen en andere organisaties en individuen, alle gegevens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het besluit, inclusief de gegevens over de rekeningen en andere activa en economische middelen van het voornoemde besluit aan de Algemene administratie van de Thesaurie mededelen.

Contact kan worden opgenomen via deze link.

U kunt zich abonneren op de mailing lijst om alle meldingen te ontvangen door het sturen van een email naar quesfinvragen.tf@minfin.fed.be


 

<< Terug naar financiële sancties