Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO)

Deze dienst staat onder de algemene leiding van de Administrateur-generaal van de Thesaurie en biedt specifieke juridische ondersteuning en financiële strategische ondersteuning. 

Diensthoofd: Gaetan Wauthier

Activiteiten en onderverdelingen

De dienst is onderverdeeld in drie kernactiviteiten:

 1. regelgeving en geschillen (Juridische dienst) 
 2. juridische bijstand  (Juridische dienst) 
 3. strategische bijstand in financiële zaken (Strategische dienst)

1. Regelgeving en geschillen

 • meewerken aan het uitwerken en opstellen van de nationale financiële wetgeving in functie van de door de overheid bepaalde doelstellingen, de socio-economische context en het Europees en internationaal kader
 • meewerken aan het uitwerken van de Europese financiële wetgeving (verordeningen en richtlijnen), verdedigen van het standpunt van België op het gebied van deze onderhandelingen en de omzetting garanderen van deze wetgeving in het Belgisch recht
 • behandelen van de bezwaarschriften en geschillendossiers, in voorkomend geval in samenwerking met de aangewezen advocaten

2. Juridische bijstand

 • advies geven over de financiële regelgeving aan de verschillende operationele diensten van de Algemene Administratie Thesaurie, aan de directie, alsook aan het kabinet van de Minister van Financiën
 • deelnemen aan overheidsoptreden door het voorbereiden van studies en het formuleren van advies aan de Minister en zijn kabinet over de toepasbaarheid van financieel recht
 • behandelen van specifieke vragen van parlementairen, burgers, andere FOD's en beroepsorganisaties
 • instaan voor het kennisbeheer, zich permanent informeren over de evolutie in financiële regelgeving en opleidingen in financieel recht verzorgen

3. Strategische bijstand in financiële zaken

 • de tendensen en evoluties van de financiële sector analyseren, alsook de financiële weerslag van het beleid dat op financieel gebied wordt gevoerd
 • de financiële risico’s van de Staat beheren
 • deelnemen aan overheidsoptreden door het voorbereiden van studies en het formuleren van advies aan de Minister en zijn kabinet, om vernieuwingen en veranderingen op financieel gebied op te vangen
 • uitvoeren van de weerhouden strategische projecten door het organiseren en coördineren van de verschillende multidisciplinaire werkgroepen bestaande uit deskundigen uit de financiële sector (publiek-privaat)

Aangelegenheden behandeld door de juridische en strategische dienst

 • regelgeving van de financiële markten en diensten
 • begrotingsregelgeving en overheidsfinanciën
 • alternatieve instellingen voor collectieve belegging (institutionele AICB, institutionele VBS, GVBF)
 • activiteiten van de Koninklijke Munt van België
 • activiteiten van de Deposito- en Consignatiekas (waaronder de slapende tegoeden en de dematerialisatie van effecten aan toonder)
 • Garantiefonds (depositobescherming), beleggersbescherming (Beschermingsfonds FIF) en afwikkelingsfonds
 • staatsgaranties (met inbegrip van de garanties toegekend tijdens de financiële crisis) en staatssteun
 • coördinatie op Belgisch niveau voor de omzetting van de Europese verordeningen en richtlijnen op financieel vlak
 • bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, financiële sancties (bevriezing van tegoeden en embargo’s)
 • Fintech, crypto-assets, crowdfunding, duurzame financiering, digitale betalingen, factoring, financiering van de economie

Contact