Juridische Expertise (Operationele Expertise en Ondersteuning)

Praktijkgebied

Taken

1. Advies

  • Advies geven over financiële regelgeving aan de verschillende operationele diensten van de Algemene Administratie Thesaurie, aan de directie, alsook aan het kabinet van de Minister van Financiën.
  • Behandelen van specifieke vragen van de operationele diensten van de AA Thesaurie, van de directie, van parlementairen, burgers, beroepsorganisaties, alsook deze van het kabinet van de Minister over de toepassing van normatieve teksten over financiële zaken.
  • Deelnemen aan overheidsoptreden door het voorbereiden van deskundig advies aan de Minister en zijn kabinet over de toepasbaarheid van financieel recht, maar ook door het voorstellen van wijzigingen aan de regelgeving. En dit rekening houdend met het algemeen belang.
  • Analyseren van regelgeving, geven van adviezen en aanbevelingen over de interpretatie en toepassing van normatieve teksten over financiël recht, dit om de interpretatie van teksten te uniformiseren en de betrokkenen beslissingen te laten nemen conform de van kracht zijnde teksten.

2. Regelgeving

  • Ontwikkelen en redigeren van financiële wetgeving, als het onderhandelen over Europese richtlijnen.
  • Opstellen, redigeren en aanpassen normatieve teksten, zowel in nationaal recht (projecten van wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, en administratieve omzendbrieven) als in Europees en internationaal financieel recht, in functie van politieke doelstellingen, socio-economische context en het nationaal, Europees en internationaal kader.
  • Deelnemen aan onderhandelingen over Europese regelgeving en richtlijnen, dit om optimale en coherente normen te bevorderen en het Belgische standpunt bij diverse instellingen te verdedigen.

3. Kennisbeheer

  • Zich permanent informeren over de evolutie in financiële regelgeving, om correct advies te verstrekken.

4. Beheer geschillendossiers

  • Behandelen van twistpunten en bezwaarschriften van de operationele diensten van de AA Thesaurie. Verzorgen van relaties met advocaten bij het opvolgen en beheren van geschillendossiers.

 

Contact