Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2019 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 8,0% (Mededeling op 29/01/2019 in het Belgisch Staatsblad).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2019 bedraagt 2,0% (Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 14/01/2019).

(Wet van 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).
 

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in Downloadable file de informatienota (DOC, 92.5 KB) meegedeeld door de afdeling Financiële markten en Diensten.


Contactpersoon: dhr. Robert Watrin (tel. 0257 472 12).