Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2020 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 8,0% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 06/02/2020).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2020 bedraagt 1,75%.

(Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de  informatienota (PDF, 194.1 KB).

Contactpersoon: dhr. Robert Watrin (tel. 0257 472 12).