Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Staatswaarborgen

Het betreft enerzijds staatswaarborgen voor leningen van bepaalde openbare instellingen en anderzijds de staatswaarborgen toegekend ingevolge de financiële crisis en de covid-19 gezondheids- en economische crisis aan kredietinstellingen en financiële holdings, met het oog op de vrijwaring van de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel.  

De activiteiten van de dienst bestaan uit het verlenen van de waarborg, het innen van de waarborgpremie, het uitbetalen van de waarborg, het recupereren van de waarborg, het beheren van de schuld van bepaalde instellingen en het opmaken van de  begrotingsvooruitzichten. 

GARANTIEREGELING COVID-19 voor kredietgevers

Het recht om kredietaanvragen in te dienen voor meer dan 50 miljoen euro betrof de Garantie I. De periode voor het verlenen van kredieten gedekt door Garantie I eindigde op 31 december 2020, daarom is de procedure voor een kredietaanvraag voor meer dan 50 miljoen euro niet meer beschikbaar. Indien u hierover vragen heeft, kan u ons contacteren via de dienstmailbox guaranteecovid19@minfin.fed.be.

Alle informatie over de  procedure omtrent de aanvraag voor tussentijdse voorschotten of het aanspreken van de staatswaarborg in het kader van respectievelijk de tweede garantieregeling of de eerste garantieregeling, vindt u op de volgende pagina.

STAATSWAARBORG VOOR BEPAALDE KREDIETEN AFGESLOTEN DOOR LEVERANCIERS EN TUSSENPERSONEN VAN AARDGAS EN ELEKTRICITEIT TEN GEVOLGE VAN DE ENERGIECRISIS

U vindt alle informatie op de volgende pagina.