Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Fiscale bemiddeling

OBJECTIEF – ONAFHANKELIJK - ONPARTIJDIG

Nood aan een tussenkomst in een geschil met de federale belastingadministratie?


Als u een blijvend geschil heeft met de federale belastingadministratie (FOD Financiën), dan kunt u beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Wij zijn een autonome dienst en wij behandelen de aanvragen tot bemiddeling in alle objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Wij proberen om uw standpunten met die van de federale belastingadministratie te verzoenen. Het spreekt voor zich dat de oplossing die wij voorstellen altijd in overeenstemming met de wet zal zijn.