Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Procedure van de bemiddeling

Procedure van de bemiddeling

 • Hoe moet u een aanvraag tot bemiddeling indienen?

  Er zijn geen formele regels om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen. U kunt dat doen per telefoon, e-mail, brief of mondeling.

  Om het onderzoek van uw aanvraag te versnellen, kunt u volgende gegevens vermelden:

  • naam en voornaam, nationaal nummer van de aanvrager 
  • handelsbenaming van de rechtspersoon, btw-nummer of ondernemingsnummer 
  • adres, telefoonnummer en e-mailadres 
  • eventuele hoedanigheid van de indiener (afgevaardigd bestuurder, zaakvoeder, mandataris …), adres, telefoonnummer en e-mailadres 
  • aanslagjaar, inkomstenjaar, kohierartikel (enkel inzake directe belastingen) 
  • eventueel andere referenties
 • Wie informeren wij over uw aanvraag tot bemiddeling?

  Wij informeren de betrokken dienst van de federale belastingadministratie waarmee u een geschil heeft van de inhoud van uw aanvraag. Wij nodigen die dienst ook uit voor het bemiddelingsgesprek.

 • Wat zijn de gevolgen van een aanvraag tot bemiddeling voor de wettelijke termijnen?

  Als u een aanvraag tot fiscale bemiddeling indient, schorst of stuit dat de administratieve beslissingstermijnen niet.

 • Wat gebeurt er met uw aanvraag tot bemiddeling?

  Binnen de 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstmelding.

  Binnen de 15 werkdagen delen wij u mee of uw geschil al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt.

  Tijdens het bemiddelingsonderzoek proberen wij de standpunten van de partijen dichter bij elkaar te brengen en indien nodig een compromis uit te werken. Wij leggen de afspraken vast in een niet-bindend bemiddelingsverslag dat wij verzenden naar beide partijen.

  Wij kunnen de verschillende partijen niet dwingen om het ene of het andere standpunt in te nemen. U als belastingplichtige beslist zelf of u instemt met de voorgestelde oplossing.