Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wie, wat, wanneer, waarom ?

Wie, wat, wanneer, waarom ?

 • Wat zijn de voordelen van een bemiddeling ?

  Tijdens het bemiddelingsproces bekijken en verduidelijken wij uw standpunt en dat van de federale belastingadministratie. Als de beide partijen tot een akkoord kunnen komen, dan wordt onzekerheid en een lange en dure procedure bij de rechtbank vermeden.

 • Wie kan een aanvraag tot bemiddeling indienen ?

  Als u een belastingplichtige (burger of onderneming) bent die een blijvend geschil heeft met de federale belastingadministratie, dan kunt u gratis en in een vertrouwelijke sfeer een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Uzelf of een gevolmachtigde dient daartoe een verzoek in.

 • Voor welke geschillen kunt u een aanvraag tot bemiddeling indienen ?

  U kunt bemiddeling vragen als u niet akkoord gaat met de vaststelling en de invordering van de belastingen waarvoor de verschillende administraties van de FOD Financiën bevoegd zijn:

  • directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing)
  • BTW 
  • Registratierechten en bepaalde successierechten 
  • kadastraal inkomen 
  • douane en accijnzen
  • geschillen op het vlak van de niet-fiscale schuldvorderingen

  U kan dus bij de Fiscale Bemiddelingsdienst geen bemiddelingsaanvraag indienen voor wat betreft gewestelijke materie, zoals :
  de verkeersbelasting, het eurovignet, de onroerende voorheffing,…

 • Wanneer kunt u een aanvraag tot bemiddeling indienen ?

  U kunt een aanvraag tot bemiddeling indienen wanneer er een blijvend geschil bestaat met de federale belastingadministratie.

  Bemiddeling is mogelijk zolang de procedure in de administratieve fase zit. Zodra u een rechtszaak begint, kan de Fiscale Bemiddelingsdienst niet meer tussenkomen.

  Rond de vestiging van de inkomstenbelastingen kunnen wij enkel tussenkomen zolang de administratieve bezwaarprocedure loopt. U kunt ons contacteren nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend bij de bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting.

  Dat bezwaarschrift is het schriftelijke stuk waarmee u de vestiging van de belasting zelf aanvecht.

  U kunt ook op ons beroep doen voor een blijvend geschil rond een overbelasting waarvoor u een ambtshalve ontheffing aanvraagt. Door bemiddeling kan de overbelasting die ontstaan is door een materiële vergissing of door een dubbele belasting op hetzelfde inkomen, worden teniet gedaan.