Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale Administraties

Interne auditcel fiscale administraties

Inleiding

De interne auditcel voor de fiscale administraties werd opgericht door het  koninklijk besluit van 26 september 1991 (PDF, 20.04 KB). De opdrachten van deze cel werden gedefinieerd door ditzelfde besluit en werden uitgebreid door het  koninklijk besluit van 13 februari 1996 (PDF, 20.04 KB).


De bevoegdheid van de cel strekt zich uit tot alle fiscale administraties, zowel hun centrale diensten als hun buitendiensten, alsook tot al hun activiteiten.

Zij is onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën geplaatst.

De interne auditcel heeft geen beslissingsmacht. Zij doet vaststellingen en stelt een rapport op over elk onderwerp die het voorwerp van een audit uitmaakt. De rapporten worden inzonderheid medegedeeld aan de Minister van Financiën, aan de Voorzitter van het Directiecomité, aan de betrokken Administrateur-generaal, aan het Rekenhof en de Inspectie van Financiën.

Definitie en doelstellingen

  • De interne audit is een onafhankelijke evaluatie, uitgeoefend volgens ethische en methodologische normen, erkend op internationaal vlak.
  • De doelstellingen van de functie bestaan uit het leveren aan het management van analyses, aanbevelingen en van advies.
  • Het toepassingsveld strekt zich uit tot alles wat noodzakelijk is om te beoordelen of de interne controle adequaat is en correct functioneert.

Opdrachten

  • evaluatie van het interne controlesyteem
  • het bewaken van de efficiënte aanwending van de middelen
  • in het kader van bijzondere opdrachten, kan zij worden belast met het onderzoeken van elk misbruik gepleegd door of nalatigheid vanwege de ambtenaren van de FOD Financiën

Meer informatie vindt u in het  charter van de interne audit (PDF, 20.64 KB).

Contact

Secretariaat


Kati Vagenende (N)
Tel : 0257 693 62
E-mail : kati.vagenende@minfin.fed.be


Fax : 0257 951 13
E-mail : audit.interne@minfin.fed.be