Beheer persoonlijke gegevens

Opdrachten

De dienst Beheer van persoonlijke gegevens

  • waarborgt de integriteit van de gegevens die ter beschikking worden gesteld van het personeel en van de computersystemen
  • verzamelt en verwerkt de anomalieën in de persoonlijke gegevens die door de ambtenaren worden vastgesteld, zowel in termen van juistheid als van geldigheid in de tijd
  • onderhoudt goede relaties met de externe gegevensbronnen van de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op de constante verbetering van de kwaliteit van de gegevens
  • is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het personeel in het beheren en onderhouden van de gegevens

De toepassing die het beheer van de persoonlijke gegevens ondersteunt, heet SITRAN (signaletiek transversaal). Via die toepassing kunnen alle gegevens worden gevisualiseerd die afkomstig zijn van externe bronnen, zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank voor Ondernemingen of het Register-bis van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.