Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Centrale juridische dienst

Opdrachten

De Centrale juridische dienst

  • geeft de overheid raad op juridisch en strategisch vlak bij juridische problemen
  • adviseert administraties en diensten van de FOD Financiën
  • beheert het geheel van de objectieve geschillen, zoals annulatieberoepen en kortgedingen voor het Grondwettelijk hof, annulatieberoepen van reglementaire of niet-reglementaire akten van de overheid of kortgedingen voor de Raad van State
  • beheert de advocaten van het departement
  • staat de advocaten van het departement bij voor bepaalde specifieke juridische zaken
  • staat de advocaten van de Belgische Staat bij in het kader van zaken afkomstig van het Europees Gerechtshof of het Internationaal gerechtshof
  • schrijft wetteksten, reglementen of individuele teksten of biedt hulp bij het opstellen van die teksten
  • behandelt specifieke juridische problemen die het departement aanbelangen
  • komt tussen als overheid voor administratief beroep bij specifieke regelgeving