Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Dienst Strategisch Coordinatie en Communicatie

Opdrachten

De Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie

  • ondersteunt het Directiecomité bij de uitwerking van de organisatiestrategie en volgt de uitvoering ervan op
  • begeleidt en ondersteunt de organisatie bij projectwerking en coördineert de projecten binnen de FOD Financiën
  • begeleidt en ondersteunt de organisatie bij Business Process Management (BPM) en coördineert het procesbeheer binnen de FOD Financiën
  • omkadert en stuurt de communicatie-initiatieven aan voor het geheel van de FOD Financiën
  • bepaalt de strategie en verzekert de coherentie van de communicatie, ook wat het imago van de FOD Financiën betreft