Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Duurzame ontwikkeling

Opdrachten

De Cel Duurzame Ontwikkeling

  • volgt het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling op en de acties voor interne sensibilisering rond dat thema in samenwerking met de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
  • verzamelt informatie over de mobiliteit van de ambtenaren van de FOD Financiën en het verbruik van energie en water in onze gebouwen
  • coördineert en stuurt het EMAS-project (ecologisch beheerssysteem) aan