Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Duurzame ontwikkeling

Opdrachten

De Cel Duurzame Ontwikkeling

  • volgt het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling op en de acties voor interne sensibilisering rond dat thema in samenwerking met de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
  • verzamelt informatie over de mobiliteit van de ambtenaren van de FOD Financiën en het verbruik van energie en water in onze gebouwen
  • coördineert en stuurt het EMAS-project (ecologisch beheerssysteem) aan