Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Multikanaal dienstverlening

Opdrachten

De Dienst Multikanaal dienstverlening (MKDV)

  • coördineert en beheert de verschillende dienstverleningskanalen, zoals elektronische dienstverleningskanalen, het contactcenter en het persoonlijk onthaal
  • verstrekt informatie of bijstand aan de burgers en ondernemingen inzake wetgeving waarvoor de FOD Financiën bevoegd is zowel via internet, het contactcenter of de infocenters
  • beheert de dienstverleningsactiviteiten die behoren tot de bevoegdheid van een algemene administratie die met het oog op een goede dienstverlening en voor de goede werking van de diensten, beter worden uitgevoerd in bijv. Infocenters