Privacy

Opdrachten

De dienst Privacy staat in voor de managementondersteuning over privacy-materie. De dienst Privacy

  • is het centraal aanspreekpunt voor de contacten tussen de FOD Financiën en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  • ondersteunt op het vlak van de toepassing van de privacy-materie in projecten
  • verzekert de dagelijkse werking bij de gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en andere overheidsdiensten
  • ondersteunt (technisch) bij wetgevende initiatieven over privacy-materie