Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Privacy en Security

Opdrachten

De dienst Privacy en Security staat in voor de managementondersteuning over privacy en informatieveiligheidbeleid - materie. Hij

  • is het centraal aanspreekpunt voor de contacten tussen de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • ondersteunt op het vlak van de toepassing van de privacy en security-materie in projecten
  • ondersteunt (technisch) bij wetgevende initiatieven over privacy-materie
  • ontwikkelt en beheerd van de informatieveiligheidsbeleid van de FOD Financiën