Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Privacy en Security

Opdrachten

De dienst Privacy en Security staat in voor de managementondersteuning over privacy en informatieveiligheidbeleid - materie. Hij

  • is het centraal aanspreekpunt voor de contacten tussen de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • ondersteunt op het vlak van de toepassing van de privacy en security-materie in projecten
  • ondersteunt (technisch) bij wetgevende initiatieven over privacy-materie
  • ontwikkelt en beheerd van de informatieveiligheidsbeleid van de FOD Financiën