Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Directiecomité
Hans D’HONDT
Voorzitter
(NL)


 

Hilde AERTS
Adviseur-generaal van de Diensten van de Voorzitter
Momenteel belast met de leiding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Secretaris van het Directiecomité
(NL)Laurent De Schrevel 
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
(FR)

Alexandre DE GEEST
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie
(FR) 

Tom JANSEN
Adviseur-generaal belast met de leiding van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning
(NL)


 

Wouter DE RYCK
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(NL)

 


 

Philippe JACQUIJ
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
(FR)


 

Jean-François Vandermeulen 
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
(FR)


 

Arnaud VAJDA
Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie
(FR)  

Marc VANDERSMISSEN
Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
(FR)


 

Kristian VANDERWAEREN
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
(NL)