Begroting en beheerscontrole

Opdrachten

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

  • stelt de begroting van de FOD Financiën op
  • beheert de comptabiliteit
  • verstrekt relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen
  • oefent de controle uit op de doeltreffendheid en efficiëntie van de middelen