Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Begroting en beheerscontrole

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is bevoegd voor: ​

 • het opstellen en opvolgen van de uitvoering van de begroting van de FOD Financiën 
 • het voeren van de boekhouding van de FOD Financiën 
 • het betalen van de inkomende facturen en de schuldvorderingen 
 • het verstrekken van relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen 
 • het leiden van overheidsopdrachten m.b.t. aankopen voor de gehele FOD Financiën en andere federale overheidsdiensten 
 • het logistiek management binnen onze FOD, dit houdt onder meer in: 
  • het beheren van de dienstgebouwen en verzekeren van een veilige en comfortabele werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD 
  • het leveren van de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen 
  • het beheren van het wagenpark 

 Organigram (PDF, 181.7 KB)