Logistiek

Opdrachten

De Stafdienst Logistiek

  • beheert de gebouwen van de Federale Overheidsdienst Financiën en verzekert de aangepastheid en de veiligheid ervan
  • levert de benodigde logistieke infrastructuur en werkmiddelen (zoals het meubilair, de bureaubenodigdheden en het wagenpark)
  • ontwikkelt en coördineert een gecentraliseerde aankooppolitiek
  • beheert de drukkerij Fedopress
  • beheert de Corporate scanningcentra
  • organiseert een centrale, gecertificeerde en gespecialiseerde vertaaldienst