Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2017

Werkingsbudget FOD Financiën 2017 (in duizend euro)
Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelskosten 1,230,713 1,226,255 1,230,713 1,226,028
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 121,205 115,371 126,205 99,956
ICT werkings- en investeringsuitgaven 83,700 82,171 91,395 82,088
Specifieke werkingskosten 87,311 86,687 88,301 88,301
Dotatie overdracht gewestbelastingen 50,772 50,772 50,772 50,771
Dotatie Fedorest 29,665 29,665 29,665 29,665
Voorschotten op alimentatievorderingen 29,331 29,331 29,331 29,307
Rente op borgtochten en consignaties 14,000 14,000 14,000 14,000
Uitgaven Shape 5,604 5,025 5,604 4,214
Beleidsorganen 4,429 4,175 4,429 4,102
Internationale financiële betrekkingen 1 1 1 1
Andere 25,926 25,622 41,193 39,821
Totaal 1,682,657 1,669,075 1,711,609 1,666,686

COMMENTAAR

De omzendbrief begrotingsbehoedzaamheid 2017 heeft een administratieve blokkering van kredieten opgelegd. 
Deze administratieve blokkeringen bedroegen voor de FOD Financiën 155.971.000 EUR (vastleggingen) en  159.381.000 EUR (vereffeningen).
De tabel bevat de initiële kredieten verminderd met de opgelegde blokkeringen. Er werd geen rekening gehouden met de kredieten inzake 1) het dossier "" Plan voor steun aan Griekenland"" goedgekeurd door de Eurogroep, en 2) het dossier m.b.t. de Belgische SMP bijdrage."

Archief