Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2018

Werkingsbudget FOD Financiën 2018 (in duizend euro)
Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelskosten 1,219,101 1,211,336 1,221,101 1,210,777
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 115,568 113,779 121,275 108,428
ICT werkings- en investeringsuitgaven 111,215 110,741 106,023 103,720
Specifieke werkingskosten 85,323 85,074 90,356 81,943
Dotatie overdracht gewestbelastingen 54,060 54,060 54,060 54,058
Dotatie Fedorest 27,417 27,417 27,417 27,417
Voorschotten op alimentatievorderingen 31,100 31,100 31,100 29,855
Rente op borgtochten en consignaties 11,700 11,700 14,000 13,015
Uitgaven Shape 0 0 0 0
Beleidsorganen 4,512 4,059 4,512 3,946
Internationale financiële betrekkingen 0 0 0 0
Andere 76,061 75,537 90,928 87,637
Totaal 1,736,057 1,724,803 1,760,772 1,720,796

COMMENTAAR 

De omzendbrief begrotingsbehoedzaamheid 2018 heeft een administratieve blokkering van kredieten opgelegd. 
Deze administratieve blokkeringen bedroegen voor de FOD Financiën 175,317,000 euro (Vastleggingen en Vereffeningen).
De tabel bevat de initiële kredieten verminderd met de opgelegde blokkeringen. Er werd geen rekening gehouden met de kredieten inzake:

  • het dossier 'Plan voor steun aan Griekenland' goedgekeurd door de Eurogroep
  • het dossier m.b.t. de Belgische SMP bijdrage
  • het dossier Belgische bijdrage tot de AIIB
  • het dossier bedragen gestort aan een ander garantiesysteem
  • het dossier Belgische bijdrage aan IDA 18