Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2019

Werkingsbudget FOD Financiën 2019 (in duizend euro)
Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelsuitgaven 1.280.373 1.222.404 1.280.373 1.221.203
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 118.198 107.204 120.198 104.771
ICT werkings- en investeringsuitgaven 107.500 106.040 117.500 111.083

Specifieke werkingsuitgaven

89.135

79.060

89.732

81.261

Dotatie overdracht gewestbelastingen

63.360

63.359

63.360

63.359

Dotatie Fedorest

27.387

27.387

27.387

27.387

Voorschotten op alimentatievorderingen

31.500

31.500

31.500

29.369

Rente op borgtochten en consignaties

21.940

12.000

21.940

11.497

Beleidsorganen

2.630

626

2.630

643

Andere

34.300

32.281

47.300

38.979

Totaal

1.776.323

1.681.861

1.801.920

1.689.552

COMMENTAAR 

In 2019 bevonden wij ons in het systeem van de voorlopige twaalfden en werden er geen kredietblokkeringen opgelegd. 

In deze tabel wordt geen rekening gehouden met kredieten die te maken hebben met de volgende dossiers:

  • Steunplan aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
  • Belgische SMP-bijdrage (Securities Markets Programme) aan Griekenland
  • Belgische deelname aan de Asian Infrastructure  Investment Bank (AIIB)
  • Bedragen gestort aan een ander garantiesysteem 
  • Belgische bijdrage aan de 18de wedersamenstelling van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-18)