Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2020

(in duizend euro)

Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelsuitgaven 1.295.098 1.215.896 1.295.098 1.210.518
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 118.902 94.315 119.602 94.727
ICT werkings- en investeringsuitgaven 120.110 120.008 131.460 127.990
Specifieke werkingsuitgaven 83.526 65.518 83.941 61.052
Dotatie overdracht gewestbelastingen 66.134 66.134 66.134 66.132
Dotatie Fedorest 27.779 22.779 27.779 22.779
Voorschotten op alimentatievorderingen 34.400 32.000 34.400 31.346
Rente op borgtochten en consignaties 15.750 7.876 15.750 6.036
Beleidsorganen 1.681 1.232 1.681 1.155
Steun aan ondernemingen via FPIM (*) 315.000 315.000 315.000 315.000
Andere 43.183 40.120 54.183 46.184
Totaal 2.121.563 1.980.877 2.145.028 1.982.920

(*) FPIM: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

COMMENTAAR :

In het jaar 2020 bevonden wij ons in het systeem van de voorlopige twaalfden en werden er geen kredietblokkeringen opgelegd.
In deze tabel wordt er geen rekening gehouden met kredieten die te maken hebben met de volgende dossiers:

  • Steunplan aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
  • Belgische bijdrage aan het SMP (Securities Markets Programme) aan Griekenland
  • Belgische bijdrage aan de AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)
  • Bedragen gestort aan een ander garantiesysteem
  • Belgische bijdrage aan de IDA-18 (Internationale Ontwikkelingsassociatie)