Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2023

Begroting FOD Financiën 2023 (in duizend euro)
Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelsuitgaven

1.507.329

1.431.690

1.453.929

1.427.468

Algemene werkings- en investeringsuitgaven

169.676

147.208

146.926

132.828

ICT werkings- en investeringsuitgaven

143.727

143.653

147.178

137.893

Specifieke werkingsuitgaven

90.341

87.111

87.791

81.927

Dotatie overdracht gewestbelastingen

85.781

85.781

85.781

85.780

Dotatie Fedorest

29.900

23.858

29.900

23.858

Voorschotten op alimentatievorderingen

43.621

43.621

43.621

37.356

Rente op borgtochten en consignaties

11.000

11.000

11.000

11.000

Beleidsorganen

7.050

6.499

7.050

6.421

Andere

45.574

32.817

49.019

30.395

Totaal

2.133.999

2.013.238

2.062.195

1.974.926

Commentaar

In deze tabel wordt er geen rekening gehouden met kredieten die te maken hebben met de volgende dossiers :

  • Belgische bijdrage aan de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
  • Bedragen gestort aan een ander garantiesysteem 
  • Belgische bijdrage aan de wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)
  • Pan-Europees Fonds
  • Bijdrage Trust Internationaal Monetair Fonds (IMF)
  • Steun voor Oekraïne
  • Inkomensoverdracht aan de Nationale Bank van België
  • Schuldomzetting - SWAP
  • Staatsgaranties