Overheidsopdrachten

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
15/04/2019
Opening
offertes

21/05/2019 - 10u00
Bezoek
30/04/2019 - 11u00
Deadline vragen
06/05/2019 - 16h00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure betreffende diensten voor het schoonmaken van de lokalen van de gemeenschappelijke delen van de Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.  Bestek (PDF, 946.75 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
09/04/2019
Opening
offertes

28/05/2019
Bezoek
23/04/2019 - 30/04/2019
Deadline vragen
07/05/2019 - 16h00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure betreffende diensten voor het desinfecteren van archiefdocumenten S&L/DA/2018/129.  Bestek (PDF, 4.86 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
05/04/2019
Deadline
offertes

29/04/2019 à 10h00
Deadline vragen
15/04/2019

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende de inzameling en vernietiging van oud papier en karton in de door de FOD Financiën gebruikte gebouwen in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Bestek (PDF, 579.95 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/04/2019
Deadline
offertes

28/05/2019 à 10h00
Deadline vragen
24/04/2019

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure met betrekking tot diensten van automatisering van het toezicht op en de opvolging van de kwaliteit en de veiligheid van de informaticatoepassingen in gebruik bij de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 809.8 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/03/2019
Deadline
offertes

30/04/2019 - 10u00
Deadline vragen
16/04/2019

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Mededingingsprocedure met onderhandeling betreffende de realisatie van een systeem van toegangsbeveiliging in de gebouwen van de FOD Financiën.  Bestek. (PDF, 1.47 MB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
19/03/2019
Deadline
offertes

25/04/2019 - 10u00
Deadline vragen
11/04/2019

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van een software-tool inzake brandpreventie en brandbeveiliging.  Bestek. (PDF, 424.29 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/03/2019
Opening offertes
25/04/2019 - 10u00
Deadline vragen
22/03/2019

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure voor bewakingsdiensten van het gebouw van de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik. Bestek. (PDF, 716.76 KB)  Q&A (PDF, 104.32 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
14/12/2018
Deadline offertes
24/01/2019 - 10u30 
Verplichte bezoekdag
16/01/2019
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de dagelijkse en periodiek schoonmaak in 3 gebouwen  bezet door de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 1.26 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
14/12/2018
Deadline offertes
17/01/2019 - 10u30 
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp het outsourcen van taalcursussen Engels.  Bestek (PDF, 1.28 MB).  Q&A (DOCX, 18.42 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/12/2018
Plaatsbezoeken
10-11/11/2019 
Deadline vragen
29/01/2019 
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure voor de aankoop, levering, installatie, configuratie, afbraak en onderhoud van videowalls voor de realisatie van de noden van het Megaports Initiative (MPI) en van een 24/7 Investigations Command & Control Center (CCC) voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 512.98 KB).  Erratum (PDF, 533.65 KB).  Q&A (PDF, 77.58 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/12/2018
Deadline
offertes

21/01/2019 - 09u55
Deadline vragen
03/01/2019 - 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het geven van opleidingen “Efficiënte extractie van data uit SAP voor e-auditeurs en fiscale controleurs” van 3 dagen in het Frans en het Nederlands.  Bestek (PDF, 3.26 MB).  Q&A (PDF, 98.63 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/12/2018
Deadline
offertes

21/01/2019 - 09u55
Deadline vragen
03/01/2019 - 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het geven van opleidingen “Efficiënte extractie van data uit SAP voor e-auditeurs en fiscale controleurs” van 3 dagen in het Frans en het Nederlands.  Bestek (PDF, 3.26 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
11/12/2018
Deadline
offertes

23/01/2019 - 09u55
Deadline vragen
03/01/2019 - 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure voor levering van licenties voor e-learning talen met aanvullende opleidingsactiviteiten.  Bestek (PDF, 5.07 MB).  Q&A (PDF, 128.55 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/12/2018
Deadline
vragen

02/01/2019 - 16u00
Opening offertes
21/01/2019 - 14u30
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende de begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid.  Bestek (PDF, 5.41 MB).  Q&A (PDF, 6.98 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
04/12/2018
Deadline
offertes

07/01/2019 - 09u55
Deadline vragen
14/12/2018 - 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de aankoop en het onderhoud van reddingsvesten.  Bestek (PDF, 3.46 MB).  Q&A (PDF, 11.67 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
28/11/2018
Opening offertes
29/01/2019 - 10u40
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure met Europese bekendmaking “e-audit 2018 forensisch platform”.  Bestek (PDF, 5.13 MB).  Erratum (PDF, 5.08 MB).  Erratum 2 (PDF, 5.14 MB).  Q&A (XLSX, 92.08 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/12/2018
Opening offertes
14/01/2019 - 10u00
Deadline vragen
07/01/2019 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aankoop, levering en indienststelling van gasmeettoestellen.  Bestek (PDF, 535.86 KB).  Q&A (PDF, 31.92 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/12/2018
Opening offertes
22/01/2019 - 10u00
Deadline vragen
11/01/2019 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure voor onderhoud vaste scaninstallaties in Zeebrugge en Antwerpen Linkeroever.  Bestek (PDF, 416.72 KB).
atum Administratie Bestek - Download

Publicatie
19/11/2018

Opening offertes
07/01/2019 - 10u40

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure met Europese bekendmaking “e-audit 2018 materieel”   Bestek (PDF, 5.36 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
8/11/2018

Opening offertes
11/12/2018 - 10u00

Deadline vragen
21/11/2018

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de levering van trainingsmoto’s voor de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 1.43 MB).
 
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
5/11/2018

Deadline offertes
17/12/2018 - 10u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Openbare procedure voor de externe verwijdering en de verwerking van het afval van de gebouwen in het Vlaams Gewest beheerd door de FOD Financiën en/of voor rekening van de ADBA Fedorest alsmede voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.  Bestek (PDF, 1.17 MB) -  Inventaris BIZ Vlaanderen (XLSX, 37.78 KB) -  Inventaris FOD Economie (XLSX, 12.06 KB) -  Inventaris Fedorest (XLSX, 51.49 KB) -  Inventaris Werkgelegenheid (XLSX, 15.51 KB).  Q&A (PDF, 544.29 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
24/10/2018
Deadline offertes
10/12/2018 - 10u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure voor de integratie van een tool voor de berekening van successierechten in de interne successietoepassingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.  Bestek (PDF, 1.19 MB).  Erratum (PDF, 1.19 MB).  Q&A (PDF, 916.4 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
22/10/2018
Deadline offertes
12/12/2018 - 10u40
Deadline vragen
28/11/2018 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure met als voorwerp de huur en het onderhoud van beroepskedij voor het personeel van de restaurants van de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Fedorest.   Bestek (PDF, 4.26 MB).  Q&R (PDF, 311.36 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
22/10/2018
Deadline offertes
26/11/2018 - 10u30

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure voor de aankoop en het onderhoud van licenties wat betreft een Intrusion detection system (IDS Software) ten behoeve van het Centrum voor Cybersecurity België en bijhorende startopleiding.   Bestek (PDF, 388.17 KB).  Q&A (DOCX, 19.93 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
15/10/2018
Deadline offertes
22/11/2018 - 10u30

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende de aankoop en het onderhoud van briefopeners voor grote volumes  Bestek (PDF, 388.17 KB).  Q&A. (DOCX, 16.32 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
04/10/2018
Deadline vragen
25/10/2018
Deadline offertes
08/11/2018

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure voor de aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van een trekker met trailer voor zeecontainers en de bijbehorende containers.  Bestek (PDF, 434.98 KB).  Erratum (PDF, 435.02 KB).  Q&A (PDF, 47 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/09/2018
Opening offertes
16/10/2018 - 10u
Deadline vragen
28/09/2018

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van all-in-one helmen voor de motorrijders.  Bestek (PDF, 546.67 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/09/2018
Opening offertes
15/10/2018 - 10u40
Deadline vragen
24/09/2018 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling AankopenOpenbare procedure met als voorwerp bewakingsdiensten in het gebouwencomplex Finance Tower en Door Building, gelegen Kruidtuinlaan 50 en 55, 1000 Brussel.
.  Bestek (PDF, 4.73 MB).  Erratum (PDF, 705.65 KB).  Q&A (PDF, 515.64 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/09/2018
Opening offertes
02/10/2018 - 10u00 
Deadline vragen
19/09/2018
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende de begeleiding, de communicatie en de marketing voor de organisatie van twee hackathons door de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 1.22 MB).  Q&A (PDF, 468.58 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/09/2018
Deadline vragen
21/09/2018 
Opening
08/10/2018
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor levering, indienststelling en onderhoud van een mobiele X-stralen scanner bestemd voor controles van de inhoud van voertuigen en containers, voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 803.46 KB).  Bijlage (PDF, 48.61 KB) Q&A (PDF, 49.6 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
21/08/2018
Deadline offertes
17/10/2018 om 10u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure voor de integratie van een tool voor de berekening van successierechten in de interne successietoepassingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.  Bestek (PDF, 1.19 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
21/08/2018
Opening offertes
25/09/2018 om 10u00
Deadline vragen
05/09/2018

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen
Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK).  Bestek (PDF, 1.14 MB).  Q&A (PDF, 547.31 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/08/2018
Opening offertes
20/09/2018 om 14u30

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling AankopenOpen procedure voor cyberincidentenrespons en  afwikkeling in België.  Bestek (PDF, 380.63 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
13/08/2018
Deadline offertes
25.09.2018 om 16uur 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - Afdeling Aankopen


Screeningmethodologie in het kader van de bevorderingen A3, A4 en A5.  Bestek (PDF, 682.04 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
13/08/2018
Deadline offertes
19/09/2018 - 09u30 
 

Stafdienst Logistiek


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning van de FOD Financiën op het vlak van workforce-management.  Bestek (PDF, 1.26 MB).  Q&A (PDF, 235.42 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/08/2018
deadline offertes
17/09/2018 - 14u30 
 

Stafdienst Logistiek


Openbare procedure betreffende diensten voor het schoonmaken 
van de lokalen en/of de ruiten van de gebouwen die door de FOD Financiën worden  gebruikt in:
  • Wetstraat 24, 1000 Brussel
  • Tweedekkerstraat 126-128, 1130 Haren
  • Wetstraat 12, 1000 Brussel
  • Luttrebruglaan 74, 1190 Brussel
Het enige en verplichte bezoek wordt beperkt tot bepaalde verdiepingen van de gebouwen.
Gebouwen
Bezoek
Datum
Uur
Tweedekkerstraat 126-128, 1130 Haren
29/08/2018
9u00
Wetstraat 24, 1000 Brussel
29/08/2018
10u00
Wetstraat 12, 1000 Brussel
29/08/2018
11u00
Luttrebruglaan 74, 1190 Brussel
(FEDOPRESS)
29/08/2018
13u30
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/08/2018
Deadlie vragen
17/08/2018 
Datum opening
03/09/2018 

Stafdienst Logistiek

Uitnodiging tot deelneming aan een mededingingsprocedure met onderhandeling betreffende het onderhoud van het huidige Laboratorium Information Management System (LIMS) van het Laboratorium der Douane en Accijnzen en Migratiestudie naar toekomstig LIMS-platform.   Bestek (PDF, 243.98 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
30/07/2018
Opening
offertes

13/09/2018 -  10u00
Verplicht bezoek
29/08/2018 - 10u00

Stafdienst Logistiek
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING MET ALS VOORWERP de aanneming van diensten voor diverse ONDERHOUDSDIENSTEN FINSHOP BORNEM
   Bestek (PDF, 1.43 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie

Opening
offertes


Verplicht bezoek

Deadline inschrijving bezoek

Deadline vragen

Stafdienst Logistiek
OPENBARE PROCEDURE MET ALS VOORWERP DE SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN EN/OF DE RUITEN VAN VERSCHILLENDE GEBOUWEN BEZET DOOR DE FOD FINANCIËN (LOGISTIEKE ANTENNE ANTWERPEN EN LOGISTIEKE ANTENNE VLAAMS-BRABANT)    Bestek (PDF, 718.97 KB)
Gebouwen
Bezoek
Datum
Uur
AMCA, Italiëlei 4, 2000 Antwerpen
Do 09/08/2018
13u
Ruiterijschool 6, 2930 Brasschaat
Do 09/08/2018
10u
Kruisbogenhofstraat 24 te 2500 LIER
Di 07/08/2018
14u
Gemeentestraat 1/R. Sniederstraat 6 te 2300 TURNHOUT
Di 07/08/2018
Aansluitend op Spoorwegstraat
Guldensporenlei 66 te 2300 TURNHOUT
Di 07/08/2018
Aansluitend op Spoorwegstraat
Spoorwegstraat 22 te 2300 TURNHOUT
Di 07/08/2018
10u
Gustaaf Levisstraat 10 te 1800 Vilvoorde
Vr 10/08/2018
10u
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
09/07/2018
Opening
offertes

23/08/2018 - 10u00
Verplicht bezoek
31/07/2018 - 10u00
Deadline inschrijving bezoek
30/07/2018
Deadline vragen
07/08/2018

Stafdienst B&B
Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.  Bestek (PDF, 1.22 MB).  Errata (PDF, 1.25 MB).  Q&A (PDF, 452.11 KB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/07/2018
Opening
offertes

26/07/2018 - 10u40

Stafdienst B&B

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de levering in één perceel van cartografisch papier voor Fedopress.  Bestek (PDF, 3.18 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
31/07/2018
Opening
offertes

04/09/2018 - 10u00
Deadline vraag & antwoord
20/07/2018

Stafdienst B&B

Openbare procedure betreffende pilootdiensten voor de implementatie van artificiële intelligentie om de dienstverlening van de FOD Financiën te verbeteren. Bestek.  Errata (PDF, 1.32 MB).  Chatbot - Process - Myrent (TXT, 407 bytes).  Chatbot - Proces - Myrent - P010 (PDF, 4.01 MB).  Chatbot - Proces - Myrent - P014 (PDF, 556.12 KB).  Q&A (PDF, 694.11 KB)
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
29/06/2018
Opening
offertes

02/08/2018 - 10u00
Deadline vraag & antwoord
13/07/2018
Verplicht plaatsbezoek
09/07/2018 10u00
Deadline inschrijving bezoek
06/07/2018

Stafdienst B&B
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende diensten van schoonmaak van de lokalen en de ruiten van het gebouw Eupen Trade Center, rue de Herbesthal 325 in 4700 EUPEN.  Bestek (PDF, 1.18 MB).  Errata (PDF, 1.18 MB).
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
27/06/2018
Opening
offertes

31/07/2018 - 10u00
Deadline vraag & antwoord
11/07/2018

Stafdienst B&B


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de renovatie van de daken van woningen gelegen in de Avenue d’Ottawa.  Bestek. (PDF, 1.29 MB)   ​ (XLSX, 49.54 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/06/2018
Deadline
offertes

20/08/2018 om 10u30

Stafdienst B&B

Openbare procedure voor de aankoop van een volledige databankserveroplossing DB2 LUW.  Bestek. (PDF, 2.11 MB)  Errata (PDF, 2.11 MB).  Q&A (PDF, 165.74 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
08/06/2018
Deadline
offertes

17/07/2018 om 10u30

 

Stafdienst B&B
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de levering en plaatsing van binnenzonwering in 7 gebouwen  van de FOD Financiën  Bestek. (PDF, 1.26 MB)  Bijlage (XLS, 49 KB).

Bezoekdagen (verplicht)
Perceel 1 heeft betrekking op de prestaties voor Oudenaarde + Aalst
26 juni 2018 om 10 uur start rondgang Oudenaarde aansluitend Aalst
Perceel 2 heeft betrekking op de prestaties voor Vilvoorde
26 juni 2018 om 13 uur start rondgang
perceel 3 heeft betrekking op de prestaties voor Genk
 28 juni 2018  om 10 uur start rondgang
perceel 4 heeft betrekking op de prestaties voor Antwerpen
27 juni 2018 om 10 uur start rondgang
perceel 5 heeft betrekking op de prestaties voor Geel
27 juni 2018 om 12 uur start rondgang
perceel 6 heeft betrekking op de prestaties voor Tongeren
28 juni 2018 om 13 uur start rondgang
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
30/05/2018
Deadline
offertes

04/07/2018 om 09u55
Deadline  vragen
19/06/2018 - 16u00
 

Stafdienst B&B
Openbare procedure voor aanneming van diensten voor het geven van strategisch advies inzake het gebruik en het beheer van data bij de FOD Financiën.  Bestek. (PDF, 2.71 MB)  Erratum (PDF, 2.95 MB).  Q&A (PDF, 19.24 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
04/06/2018
Deadline
offertes

12/07/2018 om 10u00
Deadline  vragen
26/06/2018
Bezoekdagen
20/06/2018 of 21/06/2018
 

Stafdienst B&BOpenbare procedure voor de aankoop, levering, installatie, configuratie, afbraak en onderhoud van videowalls voor de realisatie van de noden van het Megaports Initiative (MPI) en van een 24/7 Investigations Command & Control Center (CCC) voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.  Bestek. (PDF, 498.76 KB)  Q&A (PDF, 84.06 KB).  Erratum (PDF, 500.8 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
31/05/2018
Opening
offertes

16/08/2018 om 10u00
Deadline  vragen
15/07/2018
Verplicht plaatsbezoek
15/06/2018 of 22/06/2018
 

Stafdienst B&BOpenbare procedure voor onderhoudswerkzaamheden aan 600 woningen in het SHAPE-dorp en 19 huizen in de Avenue d’Ottawa in 7020 Maisières.  Bestek. (PDF, 1.62 MB) 

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
23/05/2018
Opening
offertes

19/06/2018 om 10u00
Deadline  vragen
01/06/2018 

Stafdienst B&BVereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende de beoordeling van de ergonomie en van de bruikbaarheid van interactive voice response (IVR) door de gebruiker.  Bestek. (PDF, 1 MB) 

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/05/2018
Opening
offertes

12/06/2018 om 10u00
Deadline  vragen
23/05/2018
Demodag
17/05/2018 

Stafdienst B&B


Openbare procedure voor de verwerving van een nieuwe oplossing voor de performantietesten, het onderhoud en de opleidingen    Bestek. (PDF, 550.33 KB)  Q&R (PDF, 40.77 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/05/2018
Opening
offertes

04/06/2018
Deadline  vragen
24/05/2018
Demodag
17/05/2018 

Stafdienst B&B


Openbare procedure voor het onderhoud van het huidige Laboratorium Information Management System (LIMS) van het Laboratorium der Douane en Accijnzen en Migratiestudie naar toekomstig LIMS-platform.  Bestek (PDF, 452.92 KB).  Erratum (PDF, 453.28 KB) Q&A. (PDF, 48.09 KB)  Erratum 2 (PDF, 453.38 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
26/04/2018
Opening
offertes

24/05/2018 - 10u00

Deadline indienen vragen
07/05/2018 

Stafdienst B&B


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het inrichten van voertuigen van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 377.68 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
26/04/2018
Opening
offertes

04/06/2018 - 14u30
 

Stafdienst B&B


Openbare procedure voor het onderhoud van de groene ruimten van de gebouwen waarin de FOD Financiën is gehuisvest (Waals Gewest). Deel 1  Bestek (PDF, 673.68 KB).  Errata (PDF, 674.2 KB).

Lot 1 :
Bâtiments
Visites
Dates
Heures
Rue de Verviers, 17 à 4700 Eupen
08/05
9h15
Rue de Verviers, 8 à 4700 Eupen
08/05
9h00
Rue Haute, 104 à 4700 Eupen
08/05
9h30
Autoroute Roi Baudouin à 4731 Raeren (Douane bâtiments « Import » et « Export »)
08/05
10h00
Rue Werson, 2 à 4960 Malmedy
           
08/05
11h30
Allée des Capucins 4 à 4960 Malmedy
08/05
12h00
Rue du Couvent, 32 à 4780 Saint Vith
08/05
14h00
Rue de Dison, 134 à 4800 Verviers
14/05
9h30
Lot 2 :
Bâtiments
Visites
Dates
Heures
Rue J. Wauters, 63 à 4280 Hannut
09/05
11h45
Quai de Compiègne, 55 à 4500 Huy
09/05
9h00
Chaussée de Liège, 41 à 4500 Huy
09/05
9h30
Rue du Marché, 18 à 4500 Huy
09/05
11h00
Avenue Godin Parnajon, 2 à 4500 Huy
09/05
10h30
Avenue Albert 1er, 8 à 4500 Huy (entretien du parking)
09/05
10h00
Lot 3 :
Bâtiment
Visite
Dates
Heures
Rue Haute, 67 à 4100 Seraing
09/05
14h00
Lot 4 :
Bâtiment
Visite
Dates
Heures
Rue P. Flamand 64 à 1420 Braine l’Alleud
14/05
14h00
Lot 5 :
Bâtiment
Visite
Dates
Heures
Avenue du Monument 25 à 6900 Marche-En-Famenne
07/05
11h00
Rue des Combattants, 5 à 6690 Vielsalm (prestations à la demande concernant la tonte des pelouses et uniquement durant le printemps 2018 : le bâtiment sera quitté en 2018)
07/05
13h30
Lot 6 :
Bâtiment
Visites
Dates
Heures
Avenue Nestor Martin 10 A à 6870 Saint-Hubert
07/05
10h00
Clos des Seigneurs 2 à 6840 Neufchâteau
07/05
9h00
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/04/2018
Opening
offertes

22/05/2018 - 10u00
 

Stafdienst Logistiek


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende diensten van onderzoek omtrent de mogelijkheden en risico's van de blockchaintechnologie voor de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 385.31 KB).  Q&A (PDF, 56.22 KB).  Errata (PDF, 385.37 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/04/2018
Opening
offertes

14/05/2018 - 10u00
 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het onderhoud van 12 machines voor het openen van briefomslagen voor de scanningscentra van Gent en Jambes.  Bestek (PDF, 492.93 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
10/04/2018
Opening
offertes

17/05/2018 - 14u30
Infosessie
25/04/2018
10u00 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor aanneming van diensten voor de uitwerking van een strategie en de creatieve ontwikkeling en uitwerking van een awareness campagne over cyberveiligheid voor een periode van  3 jaar (2018-2020) voor het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB).  Bestek (PDF, 349.04 KB).  Errata (PDF, 350.43 KB).  Presentatiedossier Federal Truck (PDF, 3.32 MB).  Verslag infosessie. (PPTX, 5.11 MB) 

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
05/04/2018
Opening
offertes

15/05/2018 - 10u00 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor HET INTEKENEN OP EEN WEBAPPLICATIE, DIE RAADPLEGINGS-, ANALYSE- EN RAPPORTERINGSMOGELIJKHEDEN BIEDT MET BETREKKING TOT ZOWEL DE ACTUELE, ALS DE HISTORISCHE, FINANCIËLE EN ECONOMISCHE GEGEVENS VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN EN DE MANDATARISSEN HIERVAN EN OPLEIDING.  Bestek (PDF, 1.32 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
27/03/2018
Opening
offertes

02/05/2018 - 14u30 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de realisatie van specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie "My Academy" die wordt gebruikt door het personeel van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 555.73 KB) Q&A (PDF, 12.24 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
26/03/2018
Opening
offertes

02/05/2018 - 10u00
Deadline indienen vragen
13/04/2018


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een audit van de interne communicatie bij de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 364.86 KB).  Q&R (PDF, 48.33 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/03/2018
Opening
offertes

10/04/2018 - 10u00
Deadline indienen vragen
26/03/2018 - 16u00


 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de Wetenschappelijke en technische ondersteuning bij nucleaire controles van vrachtwagens, containers of elk ander type voertuigen.  Bestek (PDF, 436.92 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/02/2018
Opening
offertes

27/03/2018 - 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp occasionele bewakingsdiensten in de gebouwen die door de FOD Financiën worden gebruikt.  Bestek (PDF, 491.01 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/02/2018
Opening
offertes

27/03/2018 - 10u00
Indienen vragen
08/03/2018

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure betreffende de levering van ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing.  Bestek (PDF, 322.79 KB) Q&A (PDF, 12.28 KB).

Datum Administratie Bestek - Download


Opening
offertes

13/03/2018 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de bestrijding van ongedierte in de gebouwen beheerd door de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 575.84 KB).  Errata (PDF, 576.86 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/02/2018
Indienen vragen
23/02/2018
Opening
offertes

20/03/2018 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure betreffende takel- en pechverhelpingsdiensten voor voertuigen van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 392.64 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
07/02/2018

Indienen offerte
13/03/2018 - 15u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de levering, de installatie, de inwerkingstelling en het onderhoud van één enkel systeem voor wachtrijbeheer (ticketing) in de gebouwen van de FOD Financiën, met een geïntegreerd systeem voor afsprakenbeheer.  Bestek (PDF, 687.63 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/01/2018

Indienen offerte
26/02/2018 - 09u30

 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als onderwerp: juridische dienstverlening door advocaten voor rekening van de Algemene Administratie van de Thesaurie.  Bestek (PDF, 907.36 KB).  Q&A (PDF, 479.3 KB).  Errata (PDF, 896.16 KB).  Errata 2 (PDF, 888.3 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/01/2018

Opening offerte
22/02/2018 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de schoonmaak van lokalen en/of ruiten van door de FOD Financiën bezette gebouwen (Cellen Logistiek Waals-Brabant).  Bestek (PDF, 688.92 KB).

Bâtiments

Visite

Date

Heure

RUE P. FLAMAND 64 - 1420 BRAINE-L'ALLEUD

01/02/2018

09h30

AV.PAUL DELVAUX 12 – 1340 OTTIGNIES-L-NEUVE

05/02/2018

09h00

AV.PAUL DELVAUX 13 – 1340 OTTIGNIES-L-NEUVE

05/02/2018

09h00

RUE BAYARD 1 – 1400 NIVELLES

01/02/2018

11h45

CHEE DE BRUXELLES 77 - 1400 NIVELLES

01/02/2018

11h00

RUE DE L'INDUSTRIE 22 - 1400 NIVELLES

01/02/2018

12h30

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
08/01/2018

Opening offerte
01/02/2018 - 10u40

 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking   betreffende de aankoop en het onderhoud van 11 multifunctionele toestellen voor kleuren-  en zwart - witafdrukken.  Bestek (PDF, 1.16 MB).  Q&A (PDF, 262.11 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
04/01/2018
Opening offerte
31/01/2018 
Deadline vragen
18/01/2018


 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de levering van aangiften en bijlagen daarvan voor aanslagjaren 2018 tot 2021.  Bestek (PDF, 1.93 MB).  Q&A (DOCX, 85.47 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/12/2017
Opening offerte
25/01/2018 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij "FEDOPRESS", LUTTREBRUGLAAN 74, 1190 BRUSSEL.  Bestek (PDF, 507.29 KB).  Q&A (PDF, 18.51 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
14/12/2017
Opening offerte
30/01/2018
Deadline vragen
16/01/2018 - 10h40
Antwoord vragen
16/01/2018 - 16u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor diensten betreffende het analyseren en desinfecteren van documenten van de archieven van de federale overheid voor de jaren 2017 tot 2020.  Bestek (PDF, 1.31 MB).  Q&A (PDF, 373.54 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/12/2017
Laatste datum indienen offerte
23/01/2018 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Uitnodiging tot deelneming aan de concurrentiedialoog betreffende  de uitwerking van een communicatiestrategie en de omzetting ervan in communicatiecampagnes over de nieuwe CRM-strategie(klanten-/gebruikersrelaties) van de FOD Financiënvoor een periode van 3 jaar (2018-2020).  Uitnodiging tot deelneming (PDF, 513.66 KB).  Q&A (PDF, 20.43 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
07/12/2017
Verplicht plaatsbezoek
10/01/2018 + 11/01/2018
Deadline vragen
17/01/2018
Laatste datum indienen offerte
25/01/2018 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop van vorkheftrucks en transpaletten voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 467.64 KB).  Erratum (PDF, 471.55 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
29/11/2017
Opening offertes
12/01/2018 - 10u30
Plaatsbezoek
12/12/2017 - 10u00
Deadline vragen
18/12/2017

 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de herinrichting van verdieping B24 van het North Galaxy-gebouw,  gelegen Albert II-laan 33 te 1030 Schaarbeek, in Dynamic Office.  Bestek (PDF, 677.04 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
24/11/2017
Opening offertes
16/01/2018 - 10u40

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met Europese bekendmaking “e-audit 2017.  Bestek (PDF, 3.01 MB).  Errata (PDF, 17.25 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/11/2017
Opening offertes
09/01/2018 - 10u30

 

Stafdienst Logistiek

Open procedure voor het realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes met het oog op metingen naar de telefonische bereikbaarheid van de diensten van de FOD Financiën in contacten met het publiek.  Bestek (PDF, 327.12 KB).  Q&A (PDF, 43.51 KB).  Erratum (PDF, 327.39 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/11/2017
Opening offertes
04/01/2018 - 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de bewaking van de infocentra van de FOD Financiën.   Bestek (PDF, 546.96 KB).  Q&A (PDF, 21.85 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
25/10/2017
Opening offertes
20/11/2017 - 10u00
Deadline vragen
06/11/217 - 16u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienstelling van veiligheidsmateriaal voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op het gebied van ademhalingsbescherming en toebehoren   Bestek (PDF, 422.37 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/10/2017
Opening offertes
07/11/2017 - 15u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de levering, de installatie, de inwerkingstelling en het onderhoud van één enkel systeem voor wachtrijbeheer (ticketing) in de gebouwen van de FOD Financiën, met een geïntegreerd systeem voor afsprakenbeheer.  Bestek (PDF, 691.35 KB).  Q&A (PDF, 125.85 KB).  Errata (PDF, 573.21 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/10/2017
Opening offertes
23/11/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de bestrijding van ongedierte in de gebouwen beheerd door de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 575.81 KB).  Q&A (PDF, 12.58 KB).  Errata (PDF, 576.86 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
04/10/2017
Opening offertes
27/11/2017 - 10u40

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aanmunting en de verlening van exploitatierechten voor de productie van euromunten ten behoeve van de Koninklijke Munt van België.  English non binding translation (PDF, 7.3 MB).  Bijlages (ZIP, 14.2 MB).  Q&A (PDF, 526.93 KB) Vertaling - traduction V&A -Q&R (PDF, 518.01 KB) English translation Questions-Replies (PDF, 483.3 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
05/10/2017
Opening offertes
14/11/2017 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van observatiemateriaal (camera’s, peilzenders,…) voor de Afdeling Opsporing en Onderzoek van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 434.38 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
02/10/2017
Opening offertes
16/11/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedurebetreffende outsourcingdiensten voor de raming van niet-beursgenoteerde aandelen (inzake successierechten).  Bestek (PDF, 324.79 KB).  Q&A (PDF, 44.06 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/09/2017
Opening offertes
06/11/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende het takelen van voertuigen, op vraag, naar de Fin Shops.  Bestek (PDF, 329.85 KB).  Q&A (PDF, 11.37 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
29/09/2017
Datum indienen offertes
08/11/2017 - 10u00
Datum deadline vragen
25/10/2017
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van professionele drones voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 411.4 KB).  Q&A (PDF, 30.96 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
26/09/2017
Opening offertes
07/11/2017 - 10u30
 

Stafdienst Logistiek

Open procedure voor aanneming van diensten voor de aankoop van Cyber Intelligence Feeds voor het Centrum voor Cybersecurity in België.  Bestek (PDF, 173.01 KB).  Q&A (DOCX, 32.12 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
27/09/2017
Indienen offertes
07/11/2017 
Indienen vragen
24/10/2017

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van gasmeettoestellen voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 512.18 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/09/2017
Indiening offertes
07/11/2017
Verplicht bezoek gebouw Vilvoorde
03/10/2017 - 10u00
Verplicht bezoek gebouw Leuven
06/10/2017 - 10u00  

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de verhuis van labo-apparaten van Leuven naar Vilvoorde.  Bestek (PDF, 1.44 MB).  Percelen (PDF, 404.41 KB).  Q&A (PDF, 325.02 KB).  Erratum (PDF, 1.44 MB).  Addendum (PDF, 332.59 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/09/2017
Indiening offertes
24/10/2017 - 09u30
 

Stafdienst Logistiek

Mededingingsprocedure met onderhandeling met als onderwerp: het sluiten van een enterprise license agreement voor het gebruik van dataminingproducten.  Bestek (PDF, 493.52 KB).  Q&A (PDF, 753.17 KB).  Q&A bis (PDF, 754.02 KB).  Erratum (PDF, 495.45 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/09/2017
Indiening offertes
18/10/2017 - 10u00
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de levering, indienststelling en onderhoud van X-stralen scanners geïnstalleerd op of geïntegreerd in een voertuig en bedoeld om bagagestukken en colli te scannen.  Bestek (PDF, 609.38 KB).  Q&A (PDF, 17.94 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
05/09/2017
Uiterste datum voor de indiening van offertes
19/10/2017 - 14u30
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop van een volledige databankserveroplossing DB2 LUW.  Bestek (PDF, 1.81 MB).  Bijlage (ZIP, 5.41 MB).  Q&A (DOCX, 55.98 KB) Verplichte Bijlage 1 - Offerteformulier (DOCX, 23.36 KB) Verplichte Bijlage 3 - Model voor de Referenties (DOCX, 16.68 KB) Verplichte Bijlage 4A - Curriculum Vitae - Synthese (Lot 1) (DOCX, 36.22 KB) Verplichte Bijlage 4A - Curriculum Vitae - Synthese (Lot 2) (DOCX, 27.97 KB) Verplichte Bijlage 4B - Individueel Curriculum Vitae (DOCX, 29.37 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
07/08/2017
Uiterste datum voor de indiening van offertes
12/09/2017
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor vaste en mobiele telefoniediensten.  Bestek (PDF, 1.13 MB).  Bijlage B (XLSX, 89.71 KB).  Bijage C (PDF, 302.5 KB).  Errata (PDF, 1.14 MB).  Errata (PDF, 1.14 MB).  Q&A (PDF, 355.95 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/07/2017
Uiterste datum voor de indiening van een aanvraag tot deelneming
22/08/2017
 

Stafdienst Logistiek

Uitnodiging tot deelneming aan de mededingingsprocedure met onderhandeling met betrekking tot juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  Bestek (PDF, 494.46 KB).  Q&A. (PDF, 484.04 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/06/2017
Opening offertes
01/08/2017


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: studie over de raming van de fiscale ontvangsten.  Bestek (PDF, 887.26 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
27/06/2017
Opening offertes
26/09/2017 om 10u40


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de Federale Overheid.  Bestek (PDF, 12.96 MB).  Errata (PDF, 3.34 MB) Errata (PDF, 3.42 MB).  Q&A (PDF, 2.3 MB).  Q&A 2 (PDF, 2.43 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
27/06/2017
Opening offertes
16/08/2017 om 10u40


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de levering van thermische offsetplaten voor de jaren 2018 tot 20217.  Bestek (PDF, 2.2 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
24/07/2017 om 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp de automatisering van het beheer van de vertaalaanvragen in SDL Trados GroupShare 2017, invoering van API in SDL Trados GroupShare en ontwikkeling van een gepersonaliseerd portaal gelinkt met SDL Trados GroupShare 2017.  Bestek (PDF, 1.01 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
10/08/2017 om 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor levering, indienststelling en onderhoud van een mobiele X-stralen scanner bestemd voor controles van de inhoud van voertuigen en containers, voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 726.09 KB).  Q&A (PDF, 123.84 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
10/08/2017 om 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding betreffende verhuisdiensten op aanvraag voor rekening van de Patrimoniumdocumentatie voor één of meerdere gebouwen in België.  Bestek (PDF, 421.09 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
25/07/2017 om 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp het leveren en plaatsen van een kunststofvloer (coating) voor de FIN Shops van de FOD Financiën gelegen te Brussel, Bornem en Gembloux.  Bestek (PDF, 964.27 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
17/08/2017 om 14u30


 

Stafdienst Logistiek

OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DE PECHVERHELPING OP DE WEG (ALLEEN IN BELGIE) VOOR DE VRACHTWAGENS VAN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD ECONOMIE EN DE FOD JUSTITIE.  Bestek (PDF, 998.09 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/06/2017
Opening offertes
08/08/2017


 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant  Bestek (PDF, 338.44 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/06/2017
Opening offertes
25/07/2017


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp de renovatie van de daken van twee woningen gelegen in de Ottawalaan nr. 1 en 3  Bestek (PDF, 1.02 MB).

Publicatie 
22/06/2017
Opening offertes
24/08/2017 - 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop, levering en onderhoud van minimaal 24 bodycams met dataopslag zonder streaming, 10 bodycams met dataopslag met streaming alsook het bijbehorende hard -en software materiaal.  Bestek (PDF, 460.74 KB).  Q&A (PDF, 60.18 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/06/2017
Opening offertes
10/08/2017 - 10u30


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor het opzetten van verschillende communicatiecampagnes betreffende de nieuwe CRM-strategie (klanten-/gebruikersrelaties) van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 364.4 KB).  Q&A (PDF, 59.53 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/06/2017
Opening offertes
07/08/2017 - 10u50
Deadline vragen
17/07/2017

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag met twee percelen: stressbeheer, verbetering van welzijn en preventie van burn-out en stress bij de FOD Financiën door middel van een online tool die het psychosociaal welzijn van de medewerkers evalueert (perceel 1) en het aanbieden van psychologische ondersteuning voor medewerkers in de vorm van een employee assistance program (EAP) (perceel twee).  Bestek (PDF, 2.79 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
15/06/2017
Opening offertes
27/07/2017 - 10u50
Deadline vragen
20/07/2017

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor het afsluiten van een verzekering voor expats van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Bestek (PDF, 2.08 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/06/2017
Opening offertes
03/09/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DIENSTEN BINNEN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD’S ECONOMIE, JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN (BEHALVE SPECIALE VOERTUIGEN) EN MOBILITEIT.  Bestek (PDF, 1.24 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
12/06/2017
Deadline vragen
18/07/2017 - 17u00

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de levering, de indienststelling en het onderhoud van een X-stralen scanner voor inspecties op bagagestukken en colli voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 551.77 KB)  Q&A (PDF, 614.22 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
06/06/2017
Opening offertes 
01/08/2017 - 09u30
Deadline vragen
10/07/2017 - 17u00

 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor het onderhoud van de Camada applicatie en databases.  Bestek (PDF, 469.28 KB).  Q&A (PDF, 55.87 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
01/06/2017
Opening offertes 
23/06/2017 - 10u30


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de uitvoering van audits voor de EMAS-registratie voor de gebouwen NoGa, Finto, Amca en RAC Luik.  Bestek (PDF, 2.08 MB).  Q&A (PDF, 331.98 KB).

Publicatie 
01/06/2017
Opening offertes 
26/06/2017 


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: studie over de raming van de fiscale ontvangsten.  Bestek (PDF, 887.24 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
24/05/2017
Opening offertes 
13/07/2017 


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: herziening en codificatie van de wetgeving met betrekking tot de federale patrimoniumdocumentatie.  Bestek (PDF, 827.79 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
23/05/2017
Opening offertes 
12/07/2017 - 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop van vloeistofscintillatie spectrometer voor het Laboratorium der Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 382.33 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
23/05/2017
Opening offertes 
06/07/2017 - 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met als voorwerp de striping van voertuigen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 802.46 KB).  Errata (PDF, 1.16 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/05/2017
Opening offertes 
10/07/2017 
Verplicht bezoek
13/06/2017 

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de levering, plaatsing en onderhoud van een geïntegreerd automatisch opslagsysteem voor monsters.  Bestek (PDF, 1.04 MB).  Bijlage (PDF, 237.18 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/05/2017
Opening offertes 
12/07/2017 - 10u00
Deadline vragen
23/07/2017 - 17u00

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor levering, indienststelling en onderhoud van X-stralen scanners geïnstalleerd op of geïntegreerd in een voertuig en bedoeld om bagagestukken en colli te scannen.  Bestek (PDF, 606.86 KB) Erratum (PDF, 1.18 MB)  Q&A (PDF, 319.21 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/05/2017
Opening offertes 
08/06/2017 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR HET ONDERHOUD EN SUPPORT VAN DE LICENTIES ARIS AANGEKOCHT VOOR DE BPM TOOL VAN DE FOD FINANCIEN.  Bestek (PDF, 1.6 MB).  Errata. (DOC, 6.83 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
12/05/2017
Opening offertes 
23/05/2017 - 10u30

 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de scanning van barcodes op de enveloppen van de belastingaangiften voor de campagne van 2017.  Bestek (PDF, 2.03 MB).  Q&A (PDF, 76.67 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
09/05/2017
Opening offertes 
06/07/2017 - 10u00
Deadline vragen
13/06/2017 - 17u00
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop van 6 draagbare stralingsdetectoren.  Bestek (PDF, 391.09 KB).  Q&A (PDF, 16.83 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
26/04/2017
Opening offertes 
04/07/2017
Deadline vragen
13/06/2017
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop en onderhoud van detectietoestellen voor de detectie naar (sporen van) narcotica en explosieven.  Bestek (PDF, 479.36 KB).  Errata (PDF, 479.61 KB).  Errata bis (PDF, 479.74 KB).  Q&A (PDF, 51.16 KB).  Errata (PDF, 479.95 KB).  Errata (PDF, 465.96 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
11/04/2017
Opening offertes 
08/06/2017
Deadline vragen
18/05/2017
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de operationele lease van minimum 15 traceerbare vergrendelingen van containers (smart seals) en de bijhorende softwaretoepassingen voor het gebruik ervan.  Bestek (PDF, 415.34 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
05/04/2017
Opening offertes 
01/06/2017
Deadline vragen
11/05/2017  
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop van draagbare analyse- en detectietoestellen van het type RAMAN.  Bestek (PDF, 429.04 KB).  Q&A (PDF, 62.07 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
30/03/2017
Opening offertes 
23/05/2017  
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de reiniging van dakgoten en regenpijpen van de gebouwen bezet door de FOD Financiën in het Vlaamse Gewest.  Bestek (PDF, 851.53 KB).  Inventaris (XLSX, 31.93 MB).  Erratum (XLSX, 31.93 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
30/03/2017
Opening offertes 
16/05/2017 - 14u30
Plaatsbezoek
21/04/2017 - 14u00 
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten en voor bepaalde bijkomende schoonmaaktaken van lokalen in het gebouw van de FOD Financiën, gelegen Regentschapsstraat 54 te 1000 Brussel.  Bestek (PDF, 413.98 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/03/2017
Opening offertes 
09/05/2017 
 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: beheer Safeonweb.be voor rekening van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  Bestek (PDF, 817.1 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/03/2017
Opening offertes 
25/04/2017 - 10u00
 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp het ontwerp en het beheer van een “Sensibiliseringscampagne Centre For Cybersecurity Belgium” voor rekening van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  Bestek (PDF, 971.54 KB).  Q&A (PDF, 112.45 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/03/2017
Opening offertes 
09/05/2017 - 10u30
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM).  Bestek (PDF, 428.15 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/03/2017
Opening offertes 
16/05/2017 - 14u30
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met als voorwerp occasionele bewakingsdiensten in de gebouwen die door de FOD Financiën zijn bezet.  Bestek (PDF, 586.06 KB).  Q&A (PDF, 38.43 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/03/2017
Opening offertes 
18/05/2017 
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de vernietiging van tabak en tabaksproducten.  Bestek (PDF, 716.55 KB).  Q&A (PDF, 196.03 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/03/2017
Opening offertes 
09/05/2017 - 10u30
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor het AMCA-gebouw, gelegen Italiëlei 4 te 2000 Antwerpen.  Bestek (PDF, 1.66 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/03/2017
Opening offertes 
11/05/2017 - 10u30
Plaatsbezoek
10/04/2017 - 10u30 - 11u30

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten  in de gebouwen in de Kunstlaan 30 te 1040 Brussel  (Algemene Administratie van de Thesaurie) en in de Regentschapsstraat  54 te 1000 Brussel.  Bestek (PDF, 958 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/03/2017
Opening offertes 
04/05/2017 - 10u30
Plaatsbezoek
31/03/2017 - 11u00

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten  van de FOD Financiën in “NORTH GALAXY”,  KONING ALBERT II LAAN 33 - 1030 BRUSSEL.  Bestek (PDF, 1.65 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
09/03/2017
Opening offertes 
25/04/2017 - 14u30

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van lokalen en/of ruiten van gebouwen bezet door de FOD FINANCIEN (Logistieke antenne Vlaams-Brabant).  Bestek (PDF, 519.67 KB).  Errata (PDF, 519.88 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
01/03/2017
Opening offertes 
02/03/2017 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudige onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de levering, in één perceel, van cartografisch papier voor Fedopress.  Bestek (PDF, 3.07 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
23/02/2017
Opening offertes 
07/03/2017 - 10u30

Stafdienst Logistiek

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DIENSTEN BINNEN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD’S ECONOMIE, JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN (BEHALVE SPECIALE VOERTUIGEN) EN MOBILITEIT..  Bestek (PDF, 1.11 MB).  Q&A (PDF, 30.99 KB).  Errata 2 (PDF, 1.11 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/02/2017
Opening offertes 
11/04/2017 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van de gebouwen van de Antenne Luik van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 604.56 KB).  Erratum (PDF, 606.17 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
15/02/2017
Opening offertes 
04/04/2017 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel  Bestek (PDF, 912.07 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
24/01/2017
Opening offertes 
02/03/2017 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor bewakingsdiensten in het gebouw van de FOD Financiën in de rue du Joncquois 116 in 7000 Bergen.  Bestek (PDF, 922.96 KB).  Q&A. (DOCX, 12.23 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/01/2017
Opening offertes 
07/03/2017 - 10u30

Stafdienst Logistiek

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DIENSTEN BINNEN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD’S ECONOMIE, JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN (BEHALVE SPECIALE VOERTUIGEN) EN MOBILITEIT.  Bestek (PDF, 1.11 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/01/2017
Opening offertes 
13/02/2017

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: de uitvoering van een haalbaarheidsstudie om de toekenning van fiscale voordelen te laten afhangen van een voorwaarde inzake minimale verblijfsduur in het Wetboek van de inkomstenbelastingen.  Bestek (PDF, 773 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/01/2017
Opening offertes 
0

8/03/2017 - 09u40

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de materiële uitbouw van e-audit bij sommige fiscale diensten.  Bestek (PDF, 4.59 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/01/2017
Opening offertes 
23/02/2017 - 10u00

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een website voor Finshop voor rekening van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 992.96 KB).  Q&A (PDF, 118.42 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/01/2017
Opening offertes 
02/03/2017 - 14u30

Stafdienst Logistiek

Openbare aanbesteding voor de levering en huur met periodieke omwisseling van hygiënische containers (voor dames), te plaatsen in verschillende door de diensten van de FOD Financiën betrokken gebouwen inbegrepen de lokalen bezet door Fedorest.  Bestek (PDF, 1.77 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
10/01/2017
Opening offertes 
27/02/2017 - 14u30

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van lokalen en/of ruiten van gebouwen bezet door de FOD FINANCIEN (Logistieke antenne Oost-Vlaanderen).  Bestek (PDF, 620.87 KB).  Errata (PDF, 621 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
09/01/2017
Opening offertes 
02/02/2017

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: vastleggen van een kader voor de omzetting van een bedrijfswagen in een mobiliteitsbudget  .  Bestek (PDF, 771.57 KB).