2014

23/12/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
23/12/2014
Opening offertes
02/02/2015 - 10u25
Stafdienst P&O
Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2015. Downloadable file Bestek (PDF, 2.05 MB).

19/12/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
19/12/2014
Opening offertes
12/02/2015 - 13u15
Informatiesessie
22/01/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor Identity & Access Management - Maintenance. Downloadable file Bestek (PDF, 4.04 MB). Downloadable file Erratum (PDF, 27.47 KB). Downloadable file Q&A (PDF, 236.58 KB).

02/12/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
01/12/2014
Opening offertes
29/01/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de uitvoering van een enquête om de psychosociale risico’s voor het voltallige personeel van de FOD Financiën te identificeren. Downloadable file Bestek (PDF, 884.68 KB).

26/11/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
26/11/2014
Plaatsbezoeken
18/12/2014 - 11u00
Opening offertes
06/01/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag met als voorwerp de levering, de bezorging en de installatie van signalisatiedragers (met uitzondering van de veiligheidssignalisatie) voor het nieuwe Rijksadministratief Centrum in Luik, Rue de Fragnée 2. Downloadable file Bestek (PDF, 983.32 KB).

21/11/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
21/11/2014
Opening offertes
15/01/2015
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik. Downloadable file Bestek (PDF, 950.89 KB).

18/11/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
18/11/2014
Opening offertes
08/01/2015 - 14u30
Informatiesessie
18/12/2014 - 10u00
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals
voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandbeveiligingssystemen voor de frietketels voor rekening van Fedorest. Downloadable file Bestek (PDF, 1.68 MB). Downloadable file Erratum (PDF, 1.68 MB). Downloadable file Informatiesessie (PDF, 65.33 KB).

4/11/2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
04/11/2014
Opening offertes
16/12/2014 - 14u30
Plaatsbezoeken
18/11/2014 - 10u00
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en de ruiten van het gebouw “Art Center”, gelegen aan de Kunstlaan 19H te 1000 Brussel. Downloadable file Bestek (PDF, 2.01 MB).

28 mei 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
27/05/2014
Opening offertes
29/07/2014 - 14u30
Stafdienst Logistiek
Overheidsopdracht voor levering licenties Autocad Map 3D.
Downloadable file Bestek (PDF, 244.33 KB).

22 mei 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
22/05/2014
Plaatsbezoeken
26 en 27 mei 2014
Opening offertes
01/07/2014
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën in:
- Paleizenstraat 48 te 1030 Brussel,
- Wetstraat 24 te 1000 Brussel,
- Defacqzstraat 1 te 1000 Brussel,
- Tweedekkerstraat 126-128 te 1130 Haren,
- Wetstraat 12 te 1000 Brussel.
Downloadable file Bestek + erratum (PDF, 1.8 MB)

22 mei 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
22/05/2014
Opening offertes
10/07/2014
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de verhuring en het onderhoud van beroepskledij voor het personeel van de bedrijfsrestaurants van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest. Downloadable file Bestek + erratum (PDF, 1.71 MB)

22 mei 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
22/05/2014
Informatiesessie
26/06/2014 om 10.00u
Opening offertes
15/07/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de ontwikkeling, de inproductiestelling en ondersteuning bij de opstart van een informaticatoepassing in het kader van het project « dematerialisatie van effecten aan toonder ». Downloadable file Erratum bestek (PDF, 1.76 MB). Downloadable file Informatiesessie (PDF, 120.8 KB).

22 mei 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
22/05/2014
Informatiesessie

Opening offertes
15/07/2014 om 10.00u
Stafdienst Logistiek
Open aanbesteding voor de verhuis van verschillende diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën vanuit diverse gebouwen uit de Luikse regio naar het gebouw gelegen Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik. Downloadable file Bestek (PDF, 1.73 MB). Downloadable file Bijlage 2 (PDF, 1.03 MB). Downloadable file Bijlage 3 (PDF, 5.7 KB). Downloadable file Bijlage 4 (PDF, 8.38 KB). Downloadable file Bijlage 5 (PDF, 964.46 KB).

22 mei 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
22/05/2014
Informatiesessie

Opening offertes
03/07/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
Kandidatuurstelling in het kader van de beperkte offerteaanvraag betreffende de modernisering van de informaticastructuur voor de hypotheekbewaringen. Downloadable file Bestek (PDF, 749.32 KB).

10 april 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
09/04/2014
Informatiesessie
14/05/2014 om 10.00u
Opening offertes
03/06/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader van de wederopbouw van het SHAPE-dorp (600 wooneenheden, wegen, omgeving en nutsvoorzieningen). Downloadable file Bestek (PDF, 1.04 MB). Downloadable file Powerpoint (PPT, 1.39 MB). Downloadable file Q&A (PDF, 52.26 KB).

27 maart 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
27/03/2014
Informatiesessie
x
Opening offertes
13/05/2014 om 14.30u
Stafdienst ICT
Open offerteaanvraag voor de levering van Liferay Enterprise Edition Gold-licenties aan de FOD Financiën. Downloadable file Bestek (PDF, 858.56 KB).

26 maart 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
25/03/2014
Informatiesessie
06/05/2014 om 10.00u
Opening offertes
05/06/2014 om 14.30u
Stafdienst ICT
Open offerteaanvraag voor de levering van 30 A0 kleurenplotters, met toebehoren en het onderhoud ervan gedurende 10 jaar. Downloadable file Bestek (PDF, 299.17 KB). Downloadable file Q&A (PDF, 48.65 KB). Downloadable file Erratum (PDF, 306.72 KB).

4 maart 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
04/03/2014
Informatiesessie
17/03/2014 om 10.00u
Opening offertes
06/05/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
-Als vast gedeelte: de levering, de montage en de indienststelling van
elektrisch bediende mobiele rekken voor passieve en actieve archieven
en klassement in het gebouw van de FOD Financiën, Rue Fragnée 2 te
4000 Luik voor rekening van de afdeling logistiek Wallonie.
- Als voorwaardelijk gedeelte: de levering, de montage en de
indienststelling van elektrisch bediende mobiele rekken voor passieve
en actieve archieven en klassement in het gebouw van de FOD
Financiën, Rue Fragnée 2 te 4000 Luik voor rekening van de Regie der
Gebouwen (verdiepingen 10 en 11). Downloadable file Bestek (PDF, 1.78 MB). Downloadable file Bijlagen (ZIP, 73.83 MB). Downloadable file Informatiesessie (DOC, 115 KB).

28 februari 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
28/02/2014


Opening offertes
17/04/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Antwerpen AMCA). Downloadable file Bestek (PDF, 1.78 MB).

20 februari 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
20/02/2014
Informatiesessie

Opening offertes
24/03/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
Kandidatuurstelling in het kader van de beperkte offerteaanvraag betreffende het ter beschikking stellen van een pandregister. Downloadable file Bestek (PDF, 193.59 KB).

13 februari 2014

DatumAdministratieBestek - Download
Publicatie
12/02/2014
Informatiesessie

Opening offertes
10/04/2014 om 14.30u
Stafdienst Logistiek
Open offerteaanvraag voor de aanwijzing van een reisbureau, belast met de reservatie en de uitgifte van reisbiljetten en van logies voor personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van beroepsmatige internationale verplaatsingen. Downloadable file Bestek (PDF, 1005.23 KB). Downloadable file Bestek2 (PDF, 1005.35 KB).

Naar het archief met overheidsopdrachten van voor 2013.