Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

2015

Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
17/12/2015
Opening offertes 
11/01/2016 
 
Stafdienst Logistiek Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de levering en het onderhoud van 2 telmachines voor papier.  Bestek (PDF, 736.87 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
15/12/2015
Opening offertes 
26/01/2016 - 10u25
 
Stafdienst P&O Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2016.  Bestek (PDF, 2.44 MB).  Bijlage (DOC, 98 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
10/12/2015
Opening offertes 
15/02/2016 - 9u55
Informatiesessie
14/01/2016 - 13u30
Stafdienst P&O Open offerteaanvraag voor het ter beschikking stellen van een software voor het beheer van opleidingen (klassikaal en e-learning) en voor het competentiebeheer bij de Federale Overheidsdienst Financiën  Bestek (PDF, 4.35 MB). KPI-bijlage (PDF, 424.53 KB).  Erratum (PDF, 7.81 MB).  KPI-erratum (PDF, 1.05 MB).  Infosessie (PDF, 204.11 KB).  Erratum 2 (PDF, 8.41 MB).  Bijlage erratum 2 (DOCX, 88.87 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
19/11/2015
Opening offertes 
28/01/2016 - 14u30
Deadline vragen
14/01/2016 - 17u00
Stafdienst Logistiek Open aanbesteding voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 3 software componenten (Quintiq, Aïdoo, Verslagapplicatie).  Bestek (DOC, 3.93 MB).  Q&A (XLSX, 15.49 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
18/11/2015
Opening offertes 
12/01/2016
Deadline
27/11/2015 - 17u00
Stafdienst Logistiek OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET PREVENTIEF EN CURATIEF ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIES EN SYSTEMEN VOOR HET METEN VAN IONISERENDE STRALING IN CONTAINERS EN VRACHTWAGENS IN HET KADER VAN HET ‘MEGAPORTS INITIATIVE’ (MPI) VOOR REKENING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN.  Bestek (DOC, 3.73 MB).  Erratum (DOC, 3.73 MB).  Erratum bis (DOC, 3.73 MB).  Vragen en antwoord (DOCX, 24.63 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
29/10/2015
Opening offertes 
23/11/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: begeleiding bij macro-economische en financiële besluitvorming – verzoek om voorafgaand advies.  Bestek (PDF, 628.63 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
16/10/2015
Opening offertes 
26/11/2015 - 14u30 
Stafdienst Logistiek Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney.  Bestek (PDF, 366.43 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
15/10/2015
Opening offertes
26/11/2015 - 9u55 
Informatiesessie
5/11/2015 - 14u00
Stafdienst Personeel & Organisatie  Open offerteaanvraag voor het ontwikkelen en geven van algemene en gespecialiseerde communicatieopleidingen in het Frans en in het Nederlands aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Bestek (PDF, 3.94 MB).  Infosessie (PDF, 99.78 KB)
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
9/10/2015
Opening offertes
18/11/2015 - 9u40
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de levering van speciaal papier voor fiscale vignetten voor de Federale overheidsdienst Financiën voor de jaren 2016 tot 2019.  Bestek (PDF, 2.27 MB).  Q&A (DOC, 84 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
5/10/2015
Opening offertes
24/11/2015 - 14u30
Bezoek
3/11/2015 - 9u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Place Albert 1, 4 te 6000 Charleroi.  Bestek (PDF, 422.99 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
1/10/2015
Opening offertes
17/11/2015 - 14u30
Bezoek
22/10/2015
Stafdienst Logistiek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de lokalen van het gebouw gelegen in de rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.  Bestek (PDF, 963.09 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
22/09/2015
Opening offertes
19/11/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne West-Vlaanderen)  Bestek (PDF, 2.24 MB).  Erratum 2 (PDF, 2.19 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
16/09/2015
Opening offertes
05/11/2015 - 10u30 
Infosessie
16/10/2015 - 11u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij “FEDOPRESS”, 74 Luttrebruglaan, 1190 Brussel.  Bestek (PDF, 1.13 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
31/08/2015
Opening offertes
13/10/2015 -9u55
Infosessie
24/09/2015 - 13u30
Stafdienst P&O "ICT-Opleidingen” – Open offerteaanvraag voor de toegang tot opleidingscatalogi en de terbeschikkingstelling van docenten, lokalen, materiaal en syllabi met het oog op informaticatrainingen voor de Federale Overheidsdienst Financiën. Bestek (PDF, 4.47 MB).  Verslag informatiesessie (PDF, 226.67 KB).  Erratum (PDF, 4.55 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
25/08/2015
Opening offertes
08/10/2015 -9u55
Infosessie
22/09/2015 - 10u00
Stafdienst P&O Open offerteaanvraag met het oog op de terbeschikkingstelling van een online tool voor de individuele potentieelinschatting bestemd voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën van niveau A in de klassen A1, A2, A3 (universitair niveau).  Bestek (PDF, 3.54 MB).  Erratum (PDF, 3.78 MB).  Infosessie (PDF, 113.23 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
28/08/2015
Opening offertes
26/10/2015 - 14u30
Infosessie
16/10/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de analyse, ontwikkeling, ter beschikkingstelling, onderhoud en bijstand van een systeem voor het bestellen en het drukken van fiscale kentekens voor de inning van accijnzen van tabaksfabricaten (Gesttab).  Bestek (PDF, 1013.38 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
20/08/2015
Opening offertes
19/10/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Overheidsopdracht voor de verwerving van softwarelicenties, hardware en ander materiaal in het kader van de forensische ondersteuning en de bestrijding van internetfraude alsook het voorzien van de nodige opleidingen.  Bestek (PDF, 1.03 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
18/08/2015
Opening offertes
15/10/2015 - 14u30
Informatiesessie
30/09/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN EEN MOBIELE X-STRALEN VOERTUIGSCANNER VOOR REKENING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN.  Bestek (PDF, 1014.78 KB).  Erratum (PDF, 1015.07 KB).  Q&R (XLSX, 23.24 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
18/08/2015
Opening offertes
13/10/2015 - 14u30
Informatiesessie
01/10/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor   het ontwerp en de realisatie van de upgrade  voor de scaninstallatie voor voertuigen (containers) van het type THSCAN PB 2028-TD aangekocht en geïnstalleerd op de scansite te Antwerpen Rechteroever (Fr. Tijsmanstunnel) voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.   Bestek (PDF, 991.12 KB).  Erratum (PDF, 877.25 KB).  Informatiesessie (PDF, 215.97 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
11/08/2015
Opening offertes
06/10/2015 - 14u30
Plaatsbezoek
09/09/2015 - 10u20
Informatiesessie
23/09/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor levering, installatie en onderhoud van detectiesystemen voor het meten van ioniserende straling in vrachtwagens en containers.  Bestek (PDF, 1.02 MB).  Erratum (PDF, 1.08 MB).  Q&A. (PDF, 290.77 KB) Overzicht taken (PDF, 150.38 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
11/08/2015
Opening offertes
14/09/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekend-making met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.  Bestek (PDF, 847.01 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
10/08/2015
Opening offertes
05/10/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor levering, indienststelling en onderhoud van scanners voor bagagestukken en colli voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 996.23 KB).  Erratum (PDF, 997.16 KB).  Infosessie (XLSX, 16.75 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
04/08/2015
Opening offertes
15/10/2015 
Informatiesessie
24/09/2015
Stafdienst Logistiek OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D’OTTAWA TE 7020 MAISIERES   Bestek (PDF, 2.22 MB).  Errata (PDF, 1.19 MB). PV (DOCX, 370.69 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
04/08/2015
Opening offertes
29/09/2015 - 09u40
Informatiesessie
25/08/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Aanschaf van laptops.  Bestek (PDF, 2.37 MB).  Q&A (DOC, 756.5 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
03/08/2015
Opening offertes
22/09/2015
Informatiesessie
08/09/2015
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019.  Bestek (PDF, 1.57 MB).  Q&A (DOCX, 31.29 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
05/08/2015
Opening offertes
29/09/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor het ontwerp en de realisatie van de herstelling en upgrade van containerscanners te Antwerpen en Zeebrugge voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 394.61 KB).  Q&A (XLSX, 14.05 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
28/07/2015
Opening offertes
21/09/2015 - 10h00
Informatiesessie
1/9/2015 - 10h30   
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor het ontwerpen van beveiligde belastingzegels en het aankopen van een digitale drukpers voor de aanmaak van belastingzegels.  Bestek (PDF, 1.22 MB).  Errata (PDF, 1.22 MB).  Q&R (PDF, 268.19 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
28/07/2015
Opening offertes
08/09/2015 - 11u10
Informatiesessie
20/08/2015 - 14u
Stafdienst Personeel en Organisatie Open offerteaanvraag voor de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele coaching, teamcoaching, groepscoaching en opleidingen in managementcompetenties voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Bestek (PDF, 4.79 MB).  PV Informatiesessie (PDF, 160.82 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
30/07/2015
Opening offertes
17/09/2015
Stafdienst Logistiek Open aanbesteding voor de reiniging van de ruiten van gebouwen die bezet worden door de FOD Financiën (antenne Henegouwen).
 Bestek (PDF, 997.86 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
28/07/2015 
Opening offertes
06/10/2015 - 10u00
Infosessie
28/08/2015
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015".  Bestek (PDF, 4.74 MB).  Errata (PDF, 3.03 MB).  Q&A (PDF, 85.22 KB).  SLA (PDF, 51.91 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
28/07/2015
Opening offertes
01/10/2015 - 14u30
Infosessie
2/09/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD FINANCIEN).  Bestek (PDF, 2.82 MB).  SLA -AAFisc KPI tabel NL-20150616.xlsx (XLSX, 25.79 KB)  Errata (PDF, 2.82 MB).  Infosessie (DOCX, 143.64 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
17/07/2015
Opening offertes
08/09/2015 - 14u30
Infosessie
19/08/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP:- ALS VAST GEDEELTE: DE ONTWIKKELING VAN EEN EMAS-MILIEUBEHEERSYSTEEM VOOR DE CENTRALE ZETEL VAN DE FOD FINANCIËN, ALSOOK EEN MANAGEMENT EN REPORTINGTOOL VOOR MEERDERE GEBOUWEN;
ALS VOORWAARDELIJKE GEDEELTEN : DE ONTWIKKELING VAN HET EMAS MILIEUANALYSEGEDEELTE VOOR GEBOUWEN:
- > 50.000 m²
- > 20.000 m² ≤ 50.000 m²
- > 10.000 m² ≤ 20.000 m²
- ≤ 10.000 m².
.  Bestek (PDF, 890.96 KB).  Errata (PDF, 891.15 KB).  Vraag & antwoord (PDF, 76.88 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
18/06/2015
Opening offertes 
04/08/2015 - 14u30
Infosessies
17/07/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor het ter beschikking stellen, de installatie, het onderhoud en de support van een waarderingssoftware van financiële producten voor de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 387.32 KB).  Errata (PDF, 386.71 KB).  Infosessie (DOCX, 31.37 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
09/06/2015
Opening offertes
23/07/2015 - 10u00
Infosessies
25/06/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de hardware voor de FOD Financiën. (S&L/AO/389/2014).  Bestek (PDF, 1.09 MB).  Infosessie (DOCX, 77.8 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
08/06/2015
Opening offertes
25/08/2015 - 14u30
Infosessies
13/07/2015
Einddatum vragen infosessie
30/06/2015 - 16u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing.  Bestek (PDF, 9.83 MB).  Bijlage 3 en 4 (XLSX, 22.46 KB).  Bijlage 5 (XLSX, 23.73 KB).  Pv Infosessie (PDF, 70.37 KB).  Aanwezigheidslijst infosessie (DOCX, 32.79 KB).  Errata (DOCX, 2.97 MB).  Errata 3. (PDF, 6.94 MB)  Errata 4 (PDF, 6.94 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie 
03/06/2015
Opening offertes 
27/07/2015 - 13u00 
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de levering van vensterenveloppen voor automatische vulling voor de jaren 2015 tot 2018.  Bestek (PDF, 2.09 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
22/05/2015
Opening offertes
14/07/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de huur en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur en het jaarlijks onderhoud van brandbeveiligingssystemen voor de frietketels voor rekening van Fedorest.  Bestek (PDF, 2.12 MB).  Erratum (PDF, 2.12 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
27/04/2015
Opening offertes
56/06/2015 - 14u30 Bezoek
19/05/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en de ruiten in het gebouw gelegen Kunstlaan 30-28/Handelsstraat 96-112 te 1040 Brussel.  Bestek (PDF, 2.05 MB).  Erratum (PDF, 2.05 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
24/04/2015
Opening offertes
16/06/2015
Bezoek
11/05/2015 
 
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Place Albert 1, 4 te 6000 Charleroi.  Bestek (PDF, 406.43 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
08/07/2015
Opening offertes
04/06/2015 - 14u30
 
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor schoonmaakdiensten voor de lokalen en de ruiten van het gebouw gelegen 11 Stapelhuisstraat te 1020 Brussel.  Bestek (PDF, 2.02 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
01/04/2015
Opening offertes
05/06/2015 - 14u30 
 
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen /of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (LOGISTIEKE CEL OTTIGNIES).  Bestek (PDF, 1.04 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
31/03/2015
Opening offertes
20/05/2015 - 10u30
Informatiesessie
27/04/2015 - 11u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij “FEDOPRESS”, 74 Luttrebruglaan, 1190 Brussel.  Bestek (PDF, 1.15 MB).  Informatiessie (PDF, 381.87 KB).  
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
31/03/2015
Opening offertes
20/05/2015 - 14u30

 
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor schoonmaakdiensten voor de lokalen, de aanhorigheden en de ruiten, voor rekening van de FOD Financiën, van "FEDOPRESS", LUTTREBRUGLAAN 74, 1190 BRUSSEL.  Bestek (PDF, 2.03 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
30/03/2015
Opening offertes
21/05/2015

 
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Limburg).  Bestek (PDF, 2.09 MB).  Errata (PDF, 2.1 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
26/03/2015
Opening offertes
21/05/2015 - 14.30 u.
Infosessie
07/05/2015 - 10 u.
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor Sitran 2015-2019.  Bestek (PDF, 1.7 MB).  Q & R (DOCX, 29.86 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
25/03/2015
Opening offertes
12/05/2015 - 14.30 u.

 
Stafdienst Logistiek Open aanbesteding voor de reiniging van de ruiten van gebouwen die bezet worden door de FOD Financiën (antenne Henegouwen).  Bestek (PDF, 990.48 KB).  Errata (PDF, 1008.07 KB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
20/03/2015
Opening offertes
19/05/2015
Datum infosessie
05/05/2015
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en Track & Trace containers) alsook de verwerving van licenties voor minimaal 3 verschillende omgevingen".  Bestek (PDF, 1.24 MB).  SLA (PDF, 50.44 KB).  Infosessie (PDF, 79 KB) MODA Track and Trace Analyse – Proof of concept (DOCX, 3.19 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
25/03/2015
Opening offertes
28/04/2015 - 14u30 
Datum bezoek
25-26/05/2015 - 9u30
Stafdienst Logistiek OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS
VOORWERP
- ALS VAST GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH BEWEGWIJZERINGSSYSTEEM
VOOR DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DE FRAGNÉE 2 TE 4000 LUIK;
- ALS VOORWAARDELIJK GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH BEWEGWIJZERINGSSYSTEEM VOOR DE
PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK.  Bestek (PDF, 1.96 MB).  Bijlages (ZIP, 5.73 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
27/02/2015
Opening offertes
14/04/2015 - 14u30
Bezoekdag
18/03/2015 - 10u00
Stafdienst Logistiek Het inzamelen, het selectief sorteren, de externe verwijdering evenals de verwerking van het afval van het RAC gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.  Bestek (PDF, 2.11 MB).  Bijlage 3 (PDF, 50.97 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
24/02/2015
Opening offertes
02/04/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Open aanbesteding voor het onderhoud van de groene zones van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Oost-Vlaanderen) .  Bestek (PDF, 2.18 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
11/02/2015
Opening offertes
24/03/2015 - 14u30
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor de levering, de installatie, het in werking stellen en het onderhoud van een beheerssyteem voor de wachtrijen (ticketing) in het gebouw gelegen Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.   Bestek (PDF, 2.01 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
09/02/2015
Opening offertes
30/03/2015
Stafdienst Logistiek Open offerteaanvraag voor het vertalen van documenten van verschillende federale overheidsdiensten.  Bestek (DOC, 6.89 MB).
Datum Administratie Bestek - Download
Publicatie
30/01/2015
Opening offertes 
17/03/2015
Stafdienst P&O Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Antwerpen).  Bestek (PDF, 2.4 MB).

Naar het archief met overheidsopdrachten van voor 2013.