Particulieren

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte-2018

AANGIFTE 2018

Alle info over de termijnen, Tax-on-web, het voorstel van vereenvoudigde aangifte, de hulp bij het invullen…
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/splash

MyMINFIN

Maak via MyMinfin gebruik van de onlinediensten van de FOD Financiën en raadpleeg uw fiscale en patrimoniale gegevens. Dat kan met een pc, een tablet of een smartphone.
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/bescherming-van-de-persoonlijke-levenssfeer-inwerkingtreding-van-de-algemene-verordening

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
www.myminfin.be

MyMinfin

Ik kan bijna alles zelf doen via MyMinfin
http://www.2017.jaarverslag.financien.belgium.be/index-nl.html

JAARVERSLAG 2017

Nieuws

Door een probleem bij onze netwerkproviders op donderdag 12 juli 2018 krijgt u...
De Infotheek (North Galaxy gebouw - Brussel) zal op dinsdag 10 juli en...
De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de...
U hebt nog tot en met donderdag 12 juli 2018 de tijd om uw belastingaangifte...

Verstoringen

Door een dringend IT-onderhoud is MyMinfin momenteel niet beschikbaar.  ...
Door een probleem met onze netwerkproviders zijn de e-services van de FOD...
U kunt de documenten gepubliceerd vóór donderdag 5 juli 2018 opnieuw...
De e-services van de FOD Financiën (Tax-on-web, MyMinfin...) zijn momenteel...
Er zijn storingen vastgesteld op de site van Fisconetplus. Sommige documenten...