Invulsessies

De invulsessies zijn nu beëindigd. Het is niet meer mogelijk om uw aangifte te laten invullen in een van onze kantoren. 
 
Hebt u uw aangifte nog niet ingediend? 
  • U kunt dat nog doen via Tax-on-web tot en met 12 juli 2018. 
  • U kunt dat nog laten doen door uw mandataris (boekhouder …) tot en met 25 oktober 2018. 
  • U kunt ook nog altijd een papieren aangifte indienen. De termijn daarvoor liep echter af op 29 juni 2018 waardoor uw aangifte als laattijdig zal worden beschouwd.