Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Hulp bij het invullen van de aangifte - Een afspraak maken

Een afspraak maken

 • Hoe laat ik mijn aangifte invullen door een medewerker van de FOD Financiën?

  Telefoneer op 02 575 56 66

  • van maandag tot vrijdag, van 8.30 u tot 17 u
  • houd uw identiteitskaart bij de hand

  U krijgt een afspraak om uw aangifte telefonisch te laten invullen. Een medewerker spreekt met u een datum af (voor- of namiddag).

  De kantoren van de FOD Financiën zijn momenteel gesloten. Hulp wordt alleen telefonisch aangeboden.

 • Tot wanneer kan ik bellen voor een afspraak?

  Bel zodra u uw aangifte ontvangt. Doe het zo snel mogelijk om zeker een afspraak te krijgen op een voor u passend moment.

  U kunt in mei en juni (tot en met 29 juni) bellen om een afspraak te maken. Daarna zal dat niet meer mogelijk zijn en zult u uw aangifte zelf moeten invullen.

 • Kan ik een afspraak maken voor iemand anders?

  Ja, dat is mogelijk.

  Houd uw identiteitskaart bij de hand wanneer u belt: we zullen u uw nationaal nummer vragen.

  U zult ons ook de volgende informatie moeten geven over de persoon waarvoor u belt:

  • zijn of haar voor- en achternaam
  • zijn of haar nationaal nummer (op de achterkant van de identiteitskaart)
  • zijn of haar postcode
  • als hij/zij al dan niet een hypothecaire lening heeft

  Als u de aangifte van meerdere personen wilt laten invullen, moet u meerdere afspraken maken.

  We bellen u terug op de afgesproken datum voor het invullen van de aangifte van een bepaald persoon. U moet dus toegang hebben tot alle informatie en documenten die nuttig zijn voor het invullen van die aangifte:

  • als ze gaan over 2020
  • inclusief eventuele inkomsten of onroerende goederen in het buitenland

  Die persoon zal in de loop van de maand juni per post een document ontvangen met de gegevens die onze medewerker heeft ingevuld. Hij moet dat ondertekenen en terugsturen (of bevestigen via MyMinfin).

 • In welke taal kan ik een afspraak maken en mijn aangifte laten invullen?

  We helpen u in de taal die officieel gebruikt wordt in uw woonplaats. Dat betekent bijvoorbeeld dat we u niet in het Nederlands kunnen helpen als u in een Franstalige gemeente woont.

  We kunnen u ook niet helpen in een andere taal dan het Nederlands, het Frans of het Duits (we kunnen u bijvoorbeeld niet helpen in het Engels).

  Spreekt u de taal niet die officieel gebruikt wordt in uw woonplaats? U kunt iemand anders vragen om in uw plaats te bellen. U moet hem dan volgende info bezorgen:

  • uw voor- en achternaam
  • uw nationaal nummer (op de achterkant van uw identiteitskaart)
  • uw postcode
  • als u al dan niet een hypothecaire lening heeft
  • alle documenten die nuttig zijn voor uw aangifte:
   • met betrekking tot het jaar 2020
   • met inbegrip van eventuele inkomsten of onroerende goederen in het buitenland.
 • Ik ben doof of slechthorend. Hoe kan ik de FOD Financiën contacteren om mijn aangifte te laten invullen?

  U gebruikt de Vlaamse gebarentaal

  (www.afstandstolk.be)

  Als u geregistreerd bent bij het CAB kunt u een afspraak maken. Uiterlijk 1 werkdag vooraf te boeken bij het CAB via een mail naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be. De afspraken zijn beperkt, we raden u dus aan dit snel te doen.

  U ontvangt een bevestiging van de afspraak (met een telefoonnummer dat u op het moment van de afspraak kunt bellen).

  Voor de afspraak houdt u uw identiteitskaart en alle documenten die nuttig zijn voor uw aangifte bij de hand:

  • als ze betrekking hebben op 2019
  • met inbegrip van eventuele inkomsten of onroerende goederen in het buitenland

  Op het moment van de afspraak meldt u zich aan via de app ‘Afstandstolk’ en belt u het nummer. Een tolk zorgt voor de communicatie tussen u en de medewerker van de FOD Financiën. Let op: als u meer dan 10 minuten te laat bent, moet de afspraak helaas worden geannuleerd.

  Twee of drie weken na de afspraak ontvangt u een document met de meegedeelde gegevens per post. U moet op dit document reageren om de verzending van uw aangifte te vervolledigen.
   

  U gebruikt geen gebarentaal

  U heeft twee mogelijkheden.

  • U gebruikt dezelfde app ‘Afstandstolk’ hierboven en u kan schrijftolken via de afstandstolk. Gelieve dit wel door te geven aan het CAB bij het boeken van een afspraak, zodat de tolk hiervan bewust is.
  • U kunt iemand anders vragen om in uw plaats te bellen. U moet hem dan volgende gegevens bezorgen:
   • uw voor- en achternaam
   • uw nationaal nummer (op de achterkant van uw identiteitskaart)
   • alle documenten die nuttig zijn voor uw aangifte:
    • met betrekking tot het jaar 2019
    • met inbegrip van eventuele inkomsten of onroerende goederen in het buitenland.

Mijn afspraak wijzigen of afzeggen

 • Ik wil mijn afspraak wijzigen of afzeggen. Hoe doe ik dat?

  Bel opnieuw op 02 575 56 66. Houd uw identiteitskaart bij de hand.

 • Ik ben de datum van mijn afspraak vergeten. Wat kan ik doen?

  We hebben u een sms gestuurd ter bevestiging van de afspraak (als u ons uw gsm-nummer heeft doorgegeven). U zult ook een sms ontvangen ter herinnering van de afspraak.

Papieren aangifte en voorstel van vereenvoudigde aangifte

 • Ik heb al een afspraak, maar ik heb ondertussen mijn papieren aangifte (= bruine envelop) ontvangen. Is dat normaal?

  Ja, dat is heel normaal. Het versturen van de aangifte gebeurt automatisch:

  • zelfs als u al een afspraak heeft,
  • of als u uw aangifte al hebt laten invullen door een medewerker.

  U hoeft niets te doen met uw papieren aangifte.

  • Als u uw aangifte nog niet heeft laten invullen: zal een medewerker u zoals gepland opbellen op de afgesproken datum.
  • Als u uw aangifte al heeft laten invullen: zult u zoals voorzien het bevestigingsdocument per post ontvangen.
 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte (= witte envelop) ontvangen. Moet ik een afspraak maken?

  Neen. Het is niet nodig om te bellen voor een afspraak. U moet uw voorstel zorgvuldig nakijken. Als de gegevens correct en volledig zijn, hoeft u niets te doen. Als u een vraag heeft, kunt u telefoneren naar het nummer dat op het voorstel staat. Als u een vraag heeft, kunt telefoneren naar het telefoonnummer dat op uw aangifte staat.

  Meer info over het voorstel van vereenvoudigde aangifte

Uitzonderlijke situaties

Uitzonderlijke situaties

Belastingplichtigen die niet in staat zijn hun aangifte telefonisch in te vullen (bv. door analfabetisme, taalproblemen, complexiteit van hun aangifte ...) kunnen om hulp vragen in de kantoren van de FOD Financiën. Deze hulp op kantoor is alleen mogelijk als de betrokken belastingplichtige ten laatste op 29 juni 2021 een telefonische afspraak maakt (op het telefoonnummer dat op de enveloppe van de aangifte is vermeld). Zo vermijden we wachtrijen en garanderen we de veiligheid van de belastingplichtigen en medewerkers.

Hulpverlening op kantoor is niet mogelijk voor belastingplichtigen die hierom verzoeken na 29 juni en/of die in staat zijn hun aangifte telefonisch te laten invullen. De hulp in de kantoren zal vanaf september worden georganiseerd, op een tijdstip en een plaats die in augustus per brief aan de betrokken belastingplichtigen zullen worden meegedeeld. Een in het kader van deze hulp ingediende aangifte wordt niet als laattijdig beschouwd, mits de belastingplichtige aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet.