Papieren aangifte

Papieren aangifte 2017

 • Waarvoor dienen de verschillende documenten die ik samen met mijn aangifte ontvangen heb?

  Bij uw eigenlijke belastingaangifte zitten een aantal andere documenten:

   Het voorbereidend document (deel 1) (PDF, 2.08 MB) (of de kladaangifte) is een document waarop u de bedragen kunt berekenen die u op uw eigenlijke aangifte moet invullen. Met dit document wordt door de administratie geen rekening gehouden. U moet het dus ook niet terugsturen. In geval van verlies kunt u een nieuwe voorbereiding  downloaden (PDF, 2.08 MB) of verkrijgen bij uw belastingkantoor.
   Het voorbereidend document deel 2 (PDF, 343.54 KB) is voor u van toepassing als u zelfstandige of bedrijfsleider bent, of als u andere diverse inkomsten dan onderhoudsuitkeringen heeft verkregen.

   De toelichting (deel 1) (PDF, 5.61 MB) is de brochure met een specifieke toelichting bij iedere code. In de brochure wordt uitgelegd hoe u correct de kladaangifte invult en hoe u voor sommige codes de bedragen moet berekenen die u nadien invult op uw aangifte. Ook dit document moet niet worden teruggestuurd.
   De toelichting deel 2 (PDF, 3.05 MB) is voor u van toepassing als u zelfstandige of bedrijfsleider bent, of als u andere diverse inkomsten dan onderhoudsuitkeringen heeft verkregen.

  De aangifte is het blad dat u moet invullen en terugsturen. De aangifte telt 4 bladzijden, waarvan de eerste uw persoonlijke gegevens vermeldt. U mag de aangifte niet als kladversie gebruiken. Er wordt door de administratie enkel rekening gehouden met wat vermeld is in de daartoe bestemde vakjes. In geval van verlies kunt u een nieuw aangifteformulier verkrijgen bij uw belastingkantoor. U mag geen oud aangifteformulier gebruiken om uw inkomsten aan te geven.

  Het begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen moet u gebruiken als u documenten wilt toevoegen aan uw aangifte. U steekt het voor die documenten (zie: "Moet ik bewijsstukken toevoegen?"). 

  De enveloppe die wordt meegestuurd met de aangifte is bedoeld om de ingevulde aangifte terug te sturen (zie "Hoe moet ik mijn ingevulde aangifte verzenden?").

 • Hoe moet ik mijn aangifte invullen?
  • Gebruik enkel een zwarte of donkerblauwe balpen (andere kleuren, potlood of viltstift worden niet aanvaard).
  • Schrijf steeds binnen de daartoe voorziene vakjes (overschrijd de voorziene ruimtes niet), in hoofdletters en schrijf de cijfers duidelijk om geen verwarring te stichten.
  • Vermeld geen overbodige gegevens in de vakken en breng ook geen vermeldingen zoals "Nihil", doorhalingen, overbodige nullen of tekens… aan.
  • Als u een verbetering wenst aan te brengen aan een code of een gegeven (bedragen, data of andere), gebruik dan uitsluitend correctievloeistof en vul de correcte gegevens (code + overeenstemmend gegeven) in op een andere lijn.
 • Hoe moet ik de vakjes van de aangifte invullen?
  1. Vul eerst uw kladaangifte in met behulp van de toelichting. Op de kladaangifte kunt u alles noteren wat nuttig kan zijn om de bedragen te berekenen die u uiteindelijk op uw aangifte zal invullen. Het voorbereidend document vermeldt alle mogelijke codes (zes cijfers). Code 1250-11 is bijvoorbeeld de code bestemd voor de bezoldigingen.
   Het is erg belangrijk dat u eerst het voorbereidend document invult en pas dan uw aangifte. Zo kunt u de codes en de bedragen die er tegenover staan gemakkelijk overbrengen op uw aangifte zonder er te vergeten.
    
  2. Vul vervolgens uw aangifte in op basis van de kladaangifte die u eerst heeft ingevuld. Er staan op de aangifte geen voorgedrukte codes. U moet dus zelf de codes vermelden met daarnaast de overeenstemmende bedragen. Ga als volgt te werk: gebruik voor elke code een andere lijn (1 lijn = 16 vakjes)!
    
  • Schrijf in de eerste zes vakjes de code.

   Papieren aangifte code checknummer   
    
  • U heeft nog 10 vakjes om het bedrag dat overeenstemt met de code in te vullen. Opgelet! U moet het bedrag rechts uitlijnen, de laatste 2 vakjes zijn enkel bestemd voor de cijfers na de komma (d.w.z. de centiemen). Als u een rond bedrag moet vermelden (zonder centiemen), schrijf dan « 00 » in de laatste twee vakjes.

   Een bedrag van 32.132,13 euro vult u als volgt in:

   Papieren aangifte - Bedrag cent

   Een bedrag van 32.132 euro vult u als volgt in:

   Papieren aangifte - Bedrag zonder cent 
    
   Ook om een percentage te vermelden, lijnt u rechts uit. De laatste 2 vakjes dienen opnieuw enkel voor de decimalen. Als u een rond percentage (zonder decimalen) moet vermelden, schrijf dan « 00 » in de laatste twee vakjes.

   85% vult u als volgt in:

   Papieren aangifte - Procent 

   Om een aantal te vermelden, lijnt u rechts uit en laat u de twee vakjes na de komma leeg.

   Papieren aangifte - Nummer 

   Om een datum te vermelden, lijnt u rechts uit en gebruikt u het formaat DDMMJJJJ (D = dag / M =  maand / J = jaar). De 2 vakjes na de komma laat u leeg.

   De datum van 17 juni 2012 vult u als volgt in:

   AFB 9 NL Papieren aangifte  
    
   Om een vak aan te kruisen, plaatst u een kruisje in het vak links van de komma. De 2 vakjes na de komma laat u leeg.

   Papieren aangifte - Kruis 
    
  • De delen die voorbehouden zijn voor extra inlichtingen (in tekstformaat) bevinden zich op de vierde bladzijde van de aangifte. Ze zijn geordend per vak.
  • Vergeet niet te controleren of uw bankrekeningnummer (op de eerste pagina) nog steeds correct is. Als dat niet het geval is, moet u in vak I het daartoe bestemd vakje invullen. 
  1. Dateer en onderteken uw aangifte in het daartoe bestemde vakje. Als u samen met uw echtgenoot of partner één aangifte indient, moet u beiden de aangifte ondertekenen. Uw aangifte dateren en ondertekenen is een wettelijke vereiste.
 • Moet ik bewijsstukken toevoegen?

  U bent niet verplicht om bijlagen toe te voegen.  

  Het is nochtans aan te raden om bepaalde stukken of een kopie ervan bij uw aangifte te voegen (detail van de beroepskosten, attesten hypothecaire lening, individuele levensverzekering...).

  U moet de documenten in elk geval zorgvuldig bewaren, ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk. Als de administratie erom vraagt, moet u ze immers kunnen voorleggen.

  Als u bijlagen bij uw aangifte voegt, moet u het begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen invullen en vóór de bijlagen plaatsen. Dat formulier heeft u samen met de aangifte ontvangen. 

 • Hoe moet ik mijn ingevulde aangifte verzenden?

  Nadat u uw aangifte heeft ingevuld, gedateerd en ondertekend, vouwt u ze in twee op de lijn waar staat "hier vouwen a.u.b.". Stop ze, samen met de eventuele bijlagen, bij voorkeur in de enveloppe die samen met de aangifte werd verstuurd.

  Deze enveloppe kunt u rechtstreeks naar het scanningcentrum van uw gewest sturen. Het adres van het scanningcentrum staat gedrukt in een kader op de eerste bladzijde van uw aangifte. Indien u de aangifte op de juiste manier in de enveloppe stopt, staat het adres automatisch in het venster van de enveloppe.

  Zorg ervoor dat u de enveloppe voldoende frankeert en schrijf er als afzender duidelijk uw voornaam, naam en adres op.

  Opgelet: één enkele aangifte per enveloppe!

 • Is er een andere manier om mijn aangifte in te dienen?

  U kunt uw aangifte ook online indienen via Tax-on-web. Deze onlinedienst is gratis en 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

  Bovendien biedt Tax-on-web heel wat voordelen:

  • veel gegevens zijn vooraf ingevuld
  • hulp bij het invullen
  • snellere behandeling van uw aangifte
  • raming van de verschuldigde belasting met optimalisering
  • opsporing van fouten en dus daling van de kans op fouten
  • bevestiging van elektronische indiening
  • elektronische kopie en bewaring van uw ingediende aangifte en uw eventuele bijlagen

  Meer info

 • Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

  De uiterste datum voor het indienen van de papieren aangifte is 29 juni 2017. Dat wil zeggen dat de aangifte uiterlijk op 30 juni op het scanningcentrum moet aankomen. Hou zeker rekening met de normale verzendingstermijnen van de Post.

  Als u uw aangifte elektronisch indient via Tax-on-web, heeft u tot 13 juli 2017 om een tijdige aangifte te doen.

 • Wat moet ik doen als ik geen aangifte heb ontvangen?

  U kunt uw aangifte indienen via Tax-on-web. In dat geval moet u geen papieren aangifte vragen.

  Als u toch uw aangifte op papier wil indienen, dan moet u een aangifteformulier aanvragen bij uw belastingkantoor.

  Opgelet!

  Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen hebt, krijgt u geen aangifteformulier meer. U moet er ook geen aanvragen.

 • Wat moet ik doen als ik mij vergist heb in mijn aangifte?

  U stelt vast, nadat u uw aangifte ondertekend en verstuurd heeft, dat u zich in uw aangifte vergist heeft. U kunt uw aangifte zelf niet meer verbeteren.

  Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor om uw vergissing recht te zetten.

 • Wat gebeurt er als ik mijn aangifte te laat indien?

  Als u uw aangifte niet heeft ingediend binnen de termijn die vermeld staat op de aangifte kunt u een boete of een belastingverhoging krijgen.

  Bovendien kan de administratie de procedure van aanslag van ambtswege starten. De administratie heeft voor een aanslag van ambtswege 3 jaar de tijd om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.