Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uw aangifte indienen

Uw aangifte 2022 indienen

 • Hoe en wanneer mijn aangifte indienen?

  U dient uw aangifte zelf in

  • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2022.
  • via Tax-on-web: u hebt daarvoor tijd tot 15 juli 2022.
    

  U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

  Kijk zorgvuldig uw gegevens na.

  • Uw gegevens zijn juist en volledig? U hoeft niets te doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet ontvangen.
  • Uw gegevens zijn niet juist of onvolledig? Pas uw gegevens aan:
   • ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2022 bij ons toekomen.
   • ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 15 juli 2022.
     

  U laat uw aangifte invullen door een medewerker van FOD Financiën

  • We helpen u op afspraak.
  • Bel zodra u uw aangifte ontvangen heeft. Wacht niet tot het laatste moment!
  • Opgelet: na 29 juni 2022 is er geen hulp meer mogelijk!
    

  U laat uw aangifte invullen door een accountant

  • Uw accountant (of belastingadviseur) kan uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web) tot en met 28 oktober 2022.
  • Opgelet: als u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigt via een accountant, heeft hij tot 15 juli 2022 de tijd (via MyMinfin).
 • Hulp nodig?

  Probeer de online aangifte: eenvoudig en snel

  Bent u van plan een papieren aangifte in te dienen? Wist u dat uw online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) al grotendeels vooraf ingevuld is? Wist u bovendien dat Tax-on-web u stap voor stap begeleidt bij het invullen van bepaalde codes door zelfs het in te vullen bedrag te berekenen?

  Meer informatie

  Bekijk onze FAQ

  U vindt ook meer informatie in de verschillende rubrieken van de website: Woning, Gezin, Vervoer, Belastingvoordelen.

  Bekijk de toelichting van de aangifte

  Meer informatie

  Bepaal of de bestaansmiddelen van een persoon u in staat stellen hem/haar in uw aangifte ten laste te nemen

  Gebruik onze toepassing voor de berekening van de nettobestaansmiddelen.

  Gebruik de toepassing voor buitenlandse inkomsten

  U heeft buitenlandse inkomsten uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland of Spanje? Gebruik onze toepassing om te bepalen:

  • hoe u deze inkomsten in uw belastingaangifte (aangifte in de personenbelasting) moet aangeven
  • in welk land deze inkomsten zullen worden belast
  • of deze inkomsten aan de gemeentebelasting onderworpen zijn.

  Richt u tot uw centrum Particulieren

  Hebt u een vraag over uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte? Dan kan u per telefoon terecht bij uw centrum Particulieren.

  Doe beroep op een accountant

  U kan beroep doen op een accountant (of belastingadviseur) voor het invullen en versturen van uw aangifte.

 • Hoe mijn aangifte aanpassen?

  U hebt uw aangifte ingediend, maar realiseert zich dat u een fout hebt gemaakt of dat u gegevens bent vergeten te vermelden?

  U hebt uw aangifte ingediend via Tax-on-web

  Tot 15 juli 2022 kan u zelf uw aangifte aanpassen via MyMinfin (Tax-on-web) (één enkele keer).

  U hebt een papieren aangifte ingediend

  Neem zo snel mogelijk contact op met uw centrum Particulieren om de fout recht te zetten.

 • Hoe de aangifte van een overleden persoon indienen?

 • Ik heb mijn pensioenfiche nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

 • Hoe een anonieme simulatie doen van de berekening van mijn belastingen?

  Dat kan online via Tax-Calc.
 • Kan ik een bijkomende termijn krijgen om mijn aangifte in te dienen?

  Voorwaarden

  Denkt u dat u uw aangifte niet tijdig zult kunnen indienen? In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een bijkomende indieningstermijn te verkrijgen, onder de volgende voorwaarden:

  • Uw aanvraag moet door 'overmacht' of 'geldige redenen' worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die u niet kon voorzien of vermijden en die is ontstaan buiten uw wil om. Bijvoorbeeld:
   • u bent ernstig ziek
   • uw documenten zijn verdwenen door diefstal of brand
  • Uw aanvraag moet ons voor het verstrijken van de normale indieningstermijn bereiken:
   • 30 juni 2022 als u uw aangifte op papier wilt indienen
   • 15 juli 2022 als u uw aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) wilt indienen
     

  Problemen met identiteitskaart of pincode

  Hebt u een probleem met uw identiteitskaart of pincode en hebt u geen toegang tot MyMinfin (Tax-on-web)? In dat geval kunt u geen verlenging van de indieningstermijn krijgen. We raden u aan om itsme® te gebruiken.

  Een aanvraag indienen

  Om een bijkomende indieningstermijn aan te vragen, belt u naar uw centrum Particulieren. U zult het volgende moeten vermelden:

  • uw achternaam, voornaam en nationaal nummer
  • de manier waarop uw aangifte wordt ingediend: via het papieren formulier of via Tax-on-web
  • de redenen die uw aanvraag rechtvaardigen
  • de datum van de gevraagde bijkomende indieningstermijn

  Uw kantoor zal uw aanvraag onderzoeken en u op de hoogte brengen van een akkoord of weigering.

  Als u geen bijkomende indieningstermijn krijgt

  Als u geen bijkomende indieningstermijn krijgt (en uw aangifte dus niet tijdig wordt ingediend), vragen we u om uw aangifte toch zo snel mogelijk in te dienen.

 • Hoe nakijken of ik mijn aangifte goed heb ingediend?

  • Ga naar MyMinfin.be en log in.
  • Klik op ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’.
 • Ik heb mijn studiejaren afgekocht om een hoger pensioen te ontvangen. Hoe geef ik de bijdragen aan die ik heb betaald?

  Vermeld in de code 1257/2257 (vak IV, A, 17, ‘Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’), het bedrag van de in 2021 betaalde bijdragen. Dat bedrag staat vermeld op een attest dat u van de Federale Pensioendienst ontvangt.

  U zult dus genieten van een fiscale aftrek.

  Bent u bedrijfsleider, vermeld het bedrag dan in de code 1405/2405 (vak XVI, 9, ‘Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’).

  Bent u zelfstandige? Vermeld het bedrag dan

  • ofwel in de code 1632/2632 (vak XVII, 7, ‘Sociale bijdragen’).
  • ofwel in de code 1656/2656 (vak XVIII, 9, ‘Sociale bijdragen’).

  Meer informatie over de afkoop van studiejaren op de website van de Federale Pensioendienst

 • Hoe geef ik de inhouding van de roerende voorheffing op mijn vrijgestelde dividenden aan?

  U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting.

  Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in.

  U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %).  U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

  Meer informatie over de vrijstelling voor dividenden

 • Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

  U kunt een boete of een belastingverhoging krijgen.
   
  Bovendien kunnen we de procedure van aanslag van ambtswege starten. We hebben voor een aanslag van ambtswege vier jaar de tijd om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.