Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uw aangifte indienen

Uw aangifte 2024 indienen

 • Hoe en wanneer mijn aangifte indienen?

  U dient uw aangifte zelf in

  • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2024.
  • via MyMinfin:
   • algemene principe: u hebt tijd tot 19 juli 2024.
   • met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 16 oktober 2024.
     

  U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

  Kijk uw gegevens zorgvuldig na.

  • Zijn uw gegevens correct en volledig? Dan moet u niets doen. U zult uw aanslagbiljet automatisch ontvangen.
   Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig? Dan moet je ze aanpassen:
   • ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2024 bij ons toekomen.
   • ofwel via MyMinfin: ten laatste op 19 juli 2024.
     

  U laat uw aangifte invullen door een medewerker van FOD Financiën

  • De hulp is nu beëindigd.

  U laat uw aangifte invullen door een accountant

  Uw accountant (of belastingadviseur) kan uw aangifte indienen via MyMinfin:

  U laat uw aangifte invullen door een naaste

  • U kunt het invullen van uw aangifte aan een naaste delegeren door allebei een elektronisch mandaat Belastingaangifte Burger te ondertekenen.
  • Uw naaste kan uw aangifte online indienen via MyMinfin:
 • Hulp nodig?

  Probeer de online aangifte: eenvoudig en snel

  Bent u van plan een papieren aangifte in te dienen? Wist u dat uw online aangifte al grotendeels vooraf ingevuld is? En dat u stap voor stap wordt begeleid bij het invullen van bepaalde codes door zelfs het in te vullen bedrag te berekenen?

  Meer informatie

  Bekijk onze FAQ

  U vindt ook meer informatie in de verschillende rubrieken van de website: Woning, Gezin, Vervoer, Belastingvoordelen.

  Bekijk de toelichting van de aangifte

  Meer informatie

  Bepaal of de bestaansmiddelen van een persoon u in staat stellen hem/haar in uw aangifte ten laste te nemen

  Gebruik onze toepassing voor de berekening van de nettobestaansmiddelen.

  Gebruik de toepassing voor buitenlandse inkomsten

  U heeft buitenlandse inkomsten uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland of Spanje? Gebruik onze toepassing om te bepalen:

  • hoe u deze inkomsten in uw belastingaangifte (aangifte in de personenbelasting) moet aangeven
  • in welk land deze inkomsten zullen worden belast
  • of deze inkomsten aan de gemeentebelasting onderworpen zijn.

  Richt u tot uw centrum Particulieren

  Hebt u een vraag over uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte? Dan kan u per telefoon terecht bij uw centrum Particulieren.

  Laat uw aangifte invullen door onze medewerkers

  • De hulp is nu beëindigd. 

  Doe beroep op een accountant

  U kan beroep doen op een accountant (of belastingadviseur) voor het invullen en versturen van uw aangifte.

 • Hoe mijn aangifte verbeteren?

  U hebt uw aangifte ingediend, maar beseft dat u een fout gemaakt hebt of iets bent vergeten te vermelden?

  Tot 15 juli 2024

  U hebt uw aangifte ingediend via MyMinfin, een medewerker van de FOD Financiën of een accountant

  U kunt uw aangifte zelf (éénmaal) wijzigen via MyMinfin.

  Vergeet niet te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens op ‘Verzenden’ om ons uw verbeterde aangifte te bezorgen.

  Dient u een gezamenlijke aangifte in? Uw partner moet zich ook opnieuw aanmelden, de aangifte openen en op ‘Verzenden’ klikken.

  Hebt u al bijlagen bijgevoegd? Die worden bewaard. Indien nodig kunt u nog extra bijlagen toevoegen.

  U kunt ook deel 2 van de aangifte toevoegen of verwijderen.

  U hebt uw aangifte per post ingediend

  Bel naar uw taxatiekantoor (centrum Particulieren).

  U moet bijkomende bijlagen voor uw aangifte uploaden? Vraag de rechtzetting van uw aangifte aan via dit contactformulier (kies het onderwerp ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’, dan ‘Personenbelasting’).  

  Na 15 juli 2024

  Het is niet meer mogelijk uw aangifte te verbeteren via MyMinfin.

  Bel naar uw taxatiekantoor (centrum Particulieren).

  U moet bijkomende bijlagen voor uw aangifte uploaden? Vraag de rechtzetting van uw aangifte aan via dit contactformulier (kies het onderwerp ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’, dan ‘Personenbelasting’). 

 • Hoe de aangifte van een overleden persoon indienen?

 • Ik heb mijn pensioenfiche nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

 • Hoe een anonieme simulatie doen van de berekening van mijn belastingen?

  Dat kan online via Tax-Calc.
 • Kan ik een bijkomende termijn krijgen om mijn aangifte in te dienen?

  Voorwaarden

  Denkt u dat u uw aangifte niet tijdig zult kunnen indienen? In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een bijkomende termijn te verkrijgen, onder de volgende voorwaarden:

  • Uw aanvraag moet door 'overmacht' of 'geldige redenen' worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die u niet kon voorzien of vermijden en die zich heeft voorgedaan buiten uw wil om. Bijvoorbeeld:
   • u bent ernstig ziek
   • uw documenten zijn verdwenen door diefstal of brand
  • Uw aanvraag moet bij ons toekomen voor het verstrijken van de termijn van de aangifte.
    

  Problemen met identiteitskaart of pincode

  Hebt u een probleem met uw identiteitskaart en/of pincode en hebt u geen toegang tot MyMinfin (Tax-on-web)? Dan kunt u geen bijkomende termijn krijgen. We raden u aan om itsme® te gebruiken.

  Een aanvraag indienen

  Om een bijkomende termijn aan te vragen, belt u naar uw centrum Particulieren. U zult het volgende moeten vermelden:

  • uw naam, voornaam en nationaal nummer
  • de manier waarop uw aangifte wordt ingediend: via het papieren formulier of via Tax-on-web
  • de redenen die uw aanvraag rechtvaardigen
  • de datum van de gevraagde bijkomende termijn

  Uw centrum zal uw aanvraag onderzoeken en u op de hoogte brengen van een akkoord of weigering.

  Als u geen bijkomende termijn kunt krijgen

  Als u geen bijkomende termijn kunt krijgen (uw aangifte is dus laattijdig), vragen we u om uw aangifte toch zo snel mogelijk in te dienen.

 • Hoe kan ik nagaan of mijn aangifte wel degelijk is verzonden?

  De status van uw aangifte wordt weergegeven in MyMinfin > Mijn aangifte.

  Staat er dat we uw aangifte goed hebben ontvangen? Dan is alles in orde en hoeft u verder niets te doen.

  Is dit niet het geval?

  • Als u uw aangifte heeft ingevuld via MyMinfin, moet u klikken op ‘Verzenden’ nadat u de samenvatting van uw aangifte te zien kreeg.
   Als u een gemeenschappelijke aangifte indient, moeten u en uw partner zich allebei (om beurten) inloggen, de aangifte openen en klikken op ‘Verzenden’.
  • Als een accountant uw aangifte voor u indiende, kunnen er enkele dagen verstrijken tussen uw afspraak en de verzending van uw aangifte. We raden u aan om later nog eens te controleren.
  • Als u uw aangifte per post hebt verstuurd, moet deze eerst worden gedigitaliseerd. Dit kan een aantal weken in beslag nemen. We raden u aan om later nog eens te controleren.

  U hebt een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen? Als uw gegevens volledig en correct zijn, hoeft u verder niets te doen. U moet niets bevestigen of verzenden.

 • Ik heb mijn studiejaren afgekocht om een hoger pensioen te ontvangen. Hoe moet ik de bijdragen aangeven die ik heb betaald?

  Het bedrag van de in 2023 betaalde bijdragen vindt u terug op een attest dat u van de Federale Pensioendienst ontvangt. Vul het bedrag in bij de juiste code, afhankelijk van de categorie waaronder u valt: 

  • Bent u werknemer? Vermeld dat bedrag bij de code 1257/2257 (vak IV, A, 18, ‘Niet ingehouden sociale bijdragen’). 
  • Bent u bedrijfsleider? Vermeld dat bedrag bij de code 1405/2405 (vak XVI, 10, ‘Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’). 
  • Bent u zelfstandige en ontvangt u winsten (vak XVII van de aangifte)? Vermeld dat bedrag bij de code 1632/2632 (vak XVII, 7, ‘Sociale bijdragen’). 
  • Bent u zelfstandige en ontvangt u baten (vak XVIII van de aangifte)? Vermeld dat bedrag bij de code 1656/2656 (vak XVIII, 9, ‘Sociale bijdragen’). 

  U zult vervolgens recht hebben op een fiscale aftrek. 

  Meer informatie over de afkoop van studiejaren op de website van de Federale Pensioendienst

 • Hoe geef ik de inhouding van de roerende voorheffing op mijn vrijgestelde dividenden aan?

  U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting.

  Daarvoor moet u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden invullen bij de codes 1437/2437.

  U kunt slechts roerende voorheffing verrekenen voor een maximumbedrag van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %). U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

  Meer informatie over de vrijstelling voor dividenden

 • In mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte staat een bedrag vermeld in code 1106 en/of 2106. Vorige jaren was dat niet het geval. Wat moet ik doen?

 • Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

  U kunt een boete of een belastingverhoging krijgen.
   
  Bovendien kunnen we de procedure van aanslag van ambtswege starten. In dat geval hebben we vier jaar de tijd om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.
 • Ik ben een Oekraïense vluchteling die in België verblijft. Moet ik een belastingaangifte indienen in België?