Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte met specifieke inkomsten

Als uw aangifte bepaalde soorten inkomsten bevat, hebt u tot 16 oktober 2024 om die online in te dienen.

Betrokken inkomsten

Die termijn geldt als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • U hebt zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
  • winsten en/of baten
  • bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
  • en/of buitenlandse beroepsinkomsten
 • U geeft dit jaar voor het eerst aan:
  • een onroerend goed in het buitenland
  • een onderhoudsuitkering ontvangen van of betaald aan een persoon in het buitenland
  • een lening afgesloten in het buitenland
  • een juridische constructie
  • en/of de toepassing van het bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
    

Alleen voor de online aangifte

U moet uw aangifte online indienen via MyMinfin om te kunnen genieten van de termijn.

Als u uw aangifte per post indient, moeten we ze uiterlijk op 30 juni 2024 ontvangen.
 

Termijn vermeld in MyMinfin

De termijn voor het indienen van uw aangifte wordt aangegeven in MyMinfin.

Merkt u op dat de aangegeven termijn 30 juni of 15 juli is, terwijl u in een van de bovenstaande situaties verkeert?

Dan kunt u dit aangeven in uw aangifte (in de laatste stap vóór verzending):

 • door het betreffende vak aan te vinken, en
 • zo nodig bijlagen toe te voegen (om bepaalde inkomsten of uitgaven te rechtvaardigen).

U moet verder niets doen. U krijgt de termijn automatisch toegekend als u aan de voorwaarden voldoet.