Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Voorstel van vereenvoudigde aangifte 2022

 • Wat is het voorstel van vereenvoudigde aangifte?

  Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor belastingplichtigen van wie de fiscale situatie zeer stabiel is, bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.
   
  In dat voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die we kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, moet u dus in principe geen belastingaangifte meer indienen.
   
 • Zal ik dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

  U ontvangt waarschijnlijk een voorstel van vereenvoudigde aangifte als u:

  • een loon, een pensioen, een werkloosheidsuitkering of een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt en
  • geen andere inkomsten hebt (zoals bepaalde onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider, een buitenlandse rekening ...).

 • Hoe en wanneer zal ik mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

  Via MyMinfin (Tax-on-web)

  Uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is vanaf nu online beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web). U kunt het nu online raadplegen (en eventueel wijzigen).

  Hoe toegang krijgen tot uw voorstel van vereenvoudigde aangifte?
   

  Per post

  U gebruikt Tax-on-web niet? U ontvangt uw voorstel per post, tussen half mei en begin juni.

  U ontvangt uw voorstel niet per post in de volgende gevallen:

  • u hebt vorig jaar Tax-on-web gebruikt (voor uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte) en/of
  • u hebt uw eBox geactiveerd (en die van uw partner als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent).

 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik doen?

  Controleer nauwkeurig of uw gegevens juist en volledig zijn.

  Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
  U zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

  Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Verbeter dit voorstel:

 • In mijn ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ zijn mijn kinderen ten laste niet opgenomen of is het aantal kinderen ten laste niet correct. Wat moet ik doen?

  De gegevens over uw kinderen ten laste zijn onjuist of onvolledig?  U moet ze aanvullen en/of verbeteren:

  • online, via MyMinfin (Tax-on-web): u hebt daarvoor tot 15 juli 2022 de tijd, of
  • via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet ten laatste op 30 juni 2022 bij ons toekomen.

  Als u een of meer kinderen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel.

 • Ik heb mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte nog niet ontvangen. Wat kan ik doen?

  De aangiften en de voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden gedurende de hele maand mei verstuurd.

  Wilt u niet wachten? Uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar via MyMinfin (Tax-on-web).

  Hebt u begin juni nog niets ontvangen? Bel dan naar uw belastingkantoor (‘centrum Particulieren’). Houd uw identiteitskaart bij de hand voordat u belt.