Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Voorstel van vereenvoudigde aangifte 2024

 • Wat is het voorstel van vereenvoudigde aangifte?

  Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor belastingplichtigen van wie de fiscale situatie zeer stabiel is, bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.
   
  In dat voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die we kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, moet u dus in principe geen belastingaangifte meer indienen.
   
 • Zal ik dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

  U ontvangt waarschijnlijk een voorstel van vereenvoudigde aangifte als u:

  • een loon, een pensioen, een werkloosheidsuitkering of een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt en
  • geen andere inkomsten hebt (zoals bepaalde onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider, een buitenlandse rekening ...).

 • Hoe en wanneer zal ik mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

  Via MyMinfin en per post in bepaalde gevallen

  Uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar in MyMinfin > Mijn aangifte. U kunt het nu online raadplegen (en indien nodig aanpassen).

  U ontvangt het alleen per post als u uw eBox niet hebt geactiveerd. De voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden gedurende de hele maand mei verstuurd.
   

  Hebt u uw eBox geactiveerd?

  Als u uw eBox geactiveerd hebt (vóór begin maart 2024), ontvangt u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte niet per post.

  Als u en uw partner een gezamenlijk voorstel ontvangen:

  • hebt u allebei uw eBox geactiveerd? U ontvangt uw voorstel niet per post.
  • heeft slechts één van jullie zijn/haar eBox geactiveerd? U ontvangt uw voorstel per post.
    

  Wenst u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post te ontvangen?

  Deactiveer uw eBox als u hem hebt geactiveerd.

  Opgelet: het kan zijn dat we de informatie niet op tijd ontvangen, vooral als u uw eBox na begin mei deactiveert.

  In alle gevallen: als u begin juni nog niets hebt ontvangen, bel dan naar 02 572 57 57 (directe code: 17001). Houd uw identiteitskaart bij de hand voordat u belt.

 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik doen?

  Controleer nauwkeurig of uw gegevens juist en volledig zijn.

  Uw gegevens zijn juist en volledig?

  U moet niets doen.
  U zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

  Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig?

  Verbeter dit voorstel:

  U hebt een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte ontvangen, maar u hebt specifieke inkomsten?

  Als u Tax-on-web gebruikt, moet u dit vooraf aan ons melden om tijd te krijgen tot 16 oktober 2024Bel naar uw bevoegde kantoor, bij voorkeur vóór 19 juli 2024.

 • In mijn ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ zijn mijn kinderen ten laste niet opgenomen of is het aantal kinderen ten laste niet correct. Wat moet ik doen?

  De gegevens over uw kinderen ten laste zijn onjuist of onvolledig?  U moet ze aanvullen en/of verbeteren:

  • online, via MyMinfin (Tax-on-web): u hebt daarvoor tot 19 juli 2024 de tijd, of
  • via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet ten laatste op 30 juni 2024 bij ons toekomen.

  Als u een of meer kinderen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel.

 • Ik heb mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte nog niet ontvangen. Wat kan ik doen?

  De aangiften en de voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden gedurende de hele maand mei verstuurd.

  Wilt u niet wachten? Uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar via MyMinfin (Tax-on-web).

  Hebt u begin juni nog niets ontvangen? Bel dan naar uw belastingkantoor (‘centrum Particulieren’). Houd uw identiteitskaart bij de hand voordat u belt.

 • Kan ik het voorstel van vereenvoudigde aangifte (en de documenten over de aangifte) in een andere taal ontvangen?

  U woont in Brussel of in een faciliteitengemeente

  Afhankelijk van de gemeente waar u woont, kunt u de documenten ontvangen

  • hetzij in het Nederlands of Frans,
  • hetzij in het Frans of Duits.

  Wilt u de taal waarin u documenten ontvangt wijzigen? Bel 02 572 57 57 (directe code: 17001). Houd voordat u belt uw identiteitskaart bij de hand. Wij hebben uw rijksregisternummer nodig, dat daar op staat.

  De wijziging kan enkele weken duren. In de tussentijd kunt u nog steeds documenten in de andere taal ontvangen (ook uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte).

  Documenten die u al ontvangen hebt kunnen we niet in een andere taal opnieuw versturen.
   

  U woont niet in Brussel of in een faciliteitengemeente

  Helaas kunnen we u de documenten niet in een andere taal opsturen. De taal waarin u uw documenten ontvangt, is namelijk afhankelijk van de taal van de gemeente waar u woont.
   

  U bent dit jaar verhuisd

  Wij houden rekening met uw situatie op 1 januari van dit jaar.