Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Voorstel van vereenvoudigde aangifte 2017

 • Wat is het voorstel van vereenvoudigde aangifte?

  Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor bepaalde groepen belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie zeer stabiel is (gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen…) bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

  In die brief vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die wij kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet u dus geen belastingaangifte meer invullen en indienen. 

  Als u dit jaar reeds een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, zal dat volgend jaar ook zo zijn, behalve als u andere inkomsten dan lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen moet aangeven (bijvoorbeeld onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider…).

  Als u in de toekomst geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wil ontvangen maar uw aangifte zelf wil indienen via Tax-on-Web, dan moet u dat melden via MyMinfin.

 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik nu doen?

  Als u akkoord gaat met de voorgestelde gegevens moet u niets doen. U ontvangt uw aanslagbiljet met de berekening van uw belastingen in het tweede semester van 2017.

  Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte onjuist of onvolledig is (of als u via een erkend crowdfundingplatform leningen verstrekt heeft aan startende kleine ondernemingen), heeft u 2 mogelijkheden om deze aan te vullen of aan te passen:

  • bij voorkeur via Tax-on-web, ten laatste op 13 juli 2017 (de gegevens van het voorstel zijn ook al ingevuld in Tax-on-web)
  • door het meegestuurde antwoordformulier correct in te vullen en met de post op te sturen naar het adres dat op het antwoordformulier vermeld staat. Het formulier moet ten laatste op 29 juni 2017 toekomen.

  Wij zullen die nieuwe gegevens onderzoeken en uw belasting herberekenen. Nadien ontvangt u een aanslagbiljet.

  Als u niet tijdig reageert, ontvangt u een aanslagbiljet op basis van het voorstel.

  Opgelet!
  Bent u of is uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen:

  • in 2016 op enig ogenblik titularis geweest van één of meerdere rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet-, of spaarinstelling?
  • in 2016 op enig ogenblik verzekeringsnemer geweest van één of meerdere individueel gesloten levensverzekeringen bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming?
  • een oprichter of derde begunstigde van een juridische constructie?

  Als één van deze situaties van toepassing is, is uw voorstel van vereenvoudigde aangifte niet geldig en moet u een aangifte indienen.

  • via Tax-on-web voor 13 juli 2017
  • door een papieren aangifte aan te vragen bij uw belastingkantoor en ze terug te sturen voor 29 juni 2017
  • door naar uw belastingkantoor te gaan en ter plaatse een aangifte te laten invullen voor 29 juni 2017
 • Kan ik een kopie ontvangen van mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte?

  Als u het voorstel van vereenvoudigde aangifte verliest, kunt u een kopie vragen op een van de volgende manieren:

  • U kunt zelf een kopie van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte afdrukken via MyMinfin. U moet hiervoor inloggen met uw elektronische identiteitskaart of token.
  • U kunt een kopie van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte aanvragen door te bellen naar het Contactcenter.
  • U kunt een kopie van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte aanvragen bij uw belastingkantoor.
 • Wat moet ik doen als ik geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wil ontvangen?

  U kunt inloggen via Myminfin om uw keuze aan te duiden.