Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Voorstel van vereenvoudigde aangifte 2018

 • Wat is het voorstel van vereenvoudigde aangifte?
  Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie zeer stabiel is, bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.
  In dat voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die we kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, moet u dus geen belastingaangifte meer indienen.
 • Zal ik dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?
  U hebt vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen
  U zult er dit jaar ook één ontvangen, behalve als u vorig jaar andere inkomsten dan lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen hebt aangegeven (bijvoorbeeld onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider …).
  U hebt vorig jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen
  U zult er misschien dit jaar één ontvangen (per post en/of via Tax-on-web). Dit jaar ontvangen namelijk bijna 4 op de 10 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte.
 • Wanneer en hoe zal ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?
  U hebt vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?
  U hebt vorig jaar een papieren aangifte ontvangen?
   U zult uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangen, gedurende de maand mei. U kunt het ook via Tax-on-web raadplegen zodra het beschikbaar is.
  U hebt uw aangifte vorig jaar via Tax-on-web ingediend?
  U hebt gevraagd om uw voorstel van vereenvoudigde aangifte elektronisch te ontvangen?
   Uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is vanaf nu beschikbaar in Tax-on-web. U zult geen papieren exemplaar per post ontvangen.
 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik doen?

  Kijk aandachtig uw gegevens na.

  Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
  U zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

  Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Verbeter dit voorstel:

  • ofwel online, via Tax-on-web. U hebt daarvoor tot 12 juli 2018 de tijd
  • ofwel via het papieren antwoordformulier. Het formulier moet in dat geval voor 29 juni 2018 bij ons aankomen.

  We zullen uw nieuwe gegevens onderzoeken, en u zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening.

 • In mijn ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ zijn mijn kinderen ten laste niet opgenomen of is het aantal kinderen ten laste niet correct. Wat moet ik doen?

  De gegevens over uw kinderen ten laste zijn onjuist of onvolledig? Verbeter uw voorstel:

  • online, via Tax-on-web: u hebt daarvoor tot 12 juli 2018 de tijd, of
  • via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 29 juni 2018 bij ons aankomen.

  U kunt ook uw bevoegd kantoor contacteren (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet).

  Als u een of meer kinderen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel. Meer informatie

 • Hoe mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte raadplegen of aanpassen?
 • Ik heb mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte nog niet ontvangen via de post. Wat moet ik doen?
  We vragen u om nog even geduld uit te oefenen tot eind mei. Als u tegen dan nog niets ontvangen hebt, contacteer dan uw belastingkantoor.
   
  U kunt trouwens op elk ogenblik uw voorstel van vereenvoudigde aangifte online raadplegen (en aanpassen waar nodig).
   
  Opgelet: in sommige gevallen ontvangt u geen voorstel van vereenvoudigde aangifte per post.
 • Hoe een kopie van mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte bekomen?
  U kunt uw voorstel van vereenvoudigde aangifte online raadplegen en opladen.
  U kunt ook een kopie bekomen bij uw belastingkantoor.
 • Wat moet ik doen als ik geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wil ontvangen?
  U kunt inloggen via MyMinfin om uw keuze aan te duiden.
 • Ik ontvang een pensioen en stel vast dat ik minder terug krijg of meer moet meer betalen. Hoe komt dat?

  In 2017 heeft uw pensioen misschien het bedrag van 15.568,12 euro overschreden.

  Als uw pensioen lager is dan 15.568,12 euro, en als u geen andere inkomsten hebt, dan hebt u recht op een bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en bent u geen belasting verschuldigd.

  Als uw pensioen hoger is dan (of gelijk is aan) 15.568,12 euro, dan hebt u evenwel geen recht meer op deze bijkomende belastingvermindering of slechts op een gedeelte ervan en bent u belasting verschuldigd.

  De limiet van 15.568,12 euro is dezelfde voor een aantal jaren (omwille van de indexatiestop). Toch blijft uw pensioen stijgen, omdat het jaarlijks wordt geïndexeerd.