Aangifte niet-inwoners

We zullen uw aanslagbiljet versturen in de periode tussen begin februari en 30 juni 2017.

Een precieze datum kunnen we u echter niet meedelen. Het heeft dan ook géén zin onze diensten te contacteren vóór juli 2017 om mee te delen dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen.

 

Aangifte voor niet-inwoners

 1. Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Welke formaliteiten moet ik vervullen? Hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?

  Breng uw bevoegde kantoor op de hoogte. Gebruik daarvoor dit formulier.

  Na uw inschrijving, ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. Breng uw kantoor wel op de hoogte van iedere adreswijziging of wijziging van uw gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, scheiding, echtscheiding, overlijden).

  Voor u België verlaat, bent u verplicht uw belastingkantoor op de hoogte te brengen van uw vertrek.

  Terug
 2. Wanneer ontvang ik mijn aanslagbiljet?

  Bij een tijdige aangifte heeft de administratie tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om de aanslag te vestigen. Die termijn mag echter niet minder bedragen dan zes maanden vanaf de ontvangst van de aangifte.

  Terug
 3. Wanneer wordt mijn aangifte verstuurd?

  De datum van verzending van de aangifte belasting niet-inwoners verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen. Het is dus normaal dat u pas na de vakantieperiode uw aangifte zult ontvangen. 

  Ook niet-inwoners kunnen hun aangifte via Tax-on-web indienen. Als u geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft, kunt u een token aanvragen. U vindt de nodige informatie op de Tax-on-website.

  In 2016 kan u uw aangifte via Tax-on-web indienen vanaf 13 september. De papieren aangifte zal in de loop van de maand oktober verstuurd worden.

  Terug
 4. Wat moet ik doen als ik geen aangifte heb gekregen?

  Neem zo snel mogelijk contact op met het bevoegde kantoor zodat zij u een aangifte kunnen opsturen.

  Terug
 5. Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

  In principe krijgt u minstens een maand tijd om uw aangifte in te vullen en op te sturen. In elk geval wordt de uiterste indieningsdatum vermeld op de aangifte zelf. 

  U moest uw aangifte voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) ten laatste indienen op 20 december 2016 (op papier of via Tax-on-web) (in plaats van 7 december / 14 december, zoals eerder aangekondigd).

  Als er buiten uw wil om omstandigheden zijn die u verhinderen om tijdig uw aangifte in te dienen, kunt u de administratie om uitstel vragen.

  Terug
 6. Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  Als de aangifte niet of laattijdig werd ingediend, heeft de administratie de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. In dat geval vestigt zij een aanslag op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op basis van de gegevens waarover ze beschikt. De bewijslast van de juistheid van de belastbare inkomsten ligt dan bij de belastingplichtige. 

  Doet u geen aangifte, dient u uw aangifte te laat in of is uw aangifte zodanig gewijzigd dat de werkelijk verschuldigde belasting hoger is dan de aangegeven inkomsten, dan kan de belasting geldig worden gevestigd tot uiterlijk drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

  Bovendien kan een belastingverhoging worden toegepast.

  Terug
 7. Waarom moet ik vak III.6 of vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van de aangifte invullen?

  Om de vrijstellingen te kunnen krijgen waarop u recht heeft, moet u vak III.6 of vak III.7 van de aangifte invullen. Deze gegevens bepalen uw belastingregime.

  Als u dit vak niet invult, worden geen vrijstellingen toegestaan.

  Terug
 8. Hoe moet ik vak III.6 en eventueel vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van mijn aangifte invullen?

  Het vak III.6 is onderverdeeld in meerdere categorieën. De uitleg over iedere categorie vindt u terug in de  toelichting van de aangifte (PDF, 5.89 MB).

  Terug
 9. Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om de buitenlandse inkomsten van beide partners te vermelden.

  Terug
 10. Kan ik mijn belastingen voorafbetalen?

  Ja.

  Meer info

  Terug
 11. Ik ga niet akkoord met de gevestigde belastingaanslag. Wat kan ik doen?

  Meer info

  Terug
 12. Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kunt u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Dat kunt u doen bij de Dienst Internationale betrekkingen, afdeling commentaar, North Galaxy, Koning Albert II laan, 33 bus 25, 1030 Brussel - aagfisc.com.internat@minfin.fed.be.

  Terug
 13. Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Om eventueel betalingsfaciliteiten te krijgen, moet u contact opnemen met het bevoegde ontvangkantoor. Het adres en het telefoonnummer van dat kantoor staan vermeld op uw aanslagbiljet. 

  U bent Nederlandstalig

  Team Bijzondere Invordering  Gent 
  Gaston Crommenlaan 6 (Zuiderpoort - 2de verdieping) bte 107
  9050 Ledeberg
  Tel.: 0257 925 60 - Fax: 0257 950 24
  tbigent@minfin.fed.be

  U bent Franstalig

  Team Bijzondere Invordering Brussel 
  Kruidtuinlaan 50 bus 3121
  1000 Brussel
  Tel.: 0257 540 80 - Fax: 0257 959 23
  tbirsbru@minfin.fed.be

  U bent Duitstalig

  Team Sankt Vith 
  Klosterstrasse  32,
  4780 Sankt-Vith
  Tel.:  0257 607 20 - Fax:  0257 976 74 
  steueramt.st-vith@minfin.fed.be

  Terug
 14. Hoe vind ik het belastingkantoor voor mijn belastingaangifte als niet-inwoner?

  Centrum Buitenland
  Kruidtuinlaan 50 Bus 3424
  1000 Brussel
  Tel.: 0257 546 00 (van 9 tot 12 u.)
  E-mail: foreigners.team3@minfin.fed.be


  Opgelet!

  Als:

  • (loontrekker of bedrijfsleider, die niet in België verblijft) de maatschappelijk zetel van uw werkgever, of
  • (loontrekker of bedrijfsleider, die gewoonlijk met zijn gezin in België verblijft) uw woonplaats, of
  • (zelfstandige) de ligging van uw vaste inrichting, of
  • de standplaats van uw mandataris

  zich bevindt in Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütchenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren of Sankt Vith:

  Polyvalent centrum Eupen
  Klosterstrasse 32
  4780 Sankt Vith
  Tel.: 0257 798 10
  E-mail: p.eupen.foreigners@minfin.fed.be
  Terug
 15. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  Terug
 16. Aangifteformulier en toelichting


  Opgelet: de pdf-versie van de aangifte is alleen ter informatie. Deze mag u niet gebruiken om uw aangifte in te dienen.

  Auf Deutsch:

  Terug