Aangifte niet-inwoners

De termijn voor het indienen van de aangifte is verlopen.
 
Uw aangifte nog niet ingediend? Doe dit dan zo snel mogelijk (papieren aangifte of via Tax-on-web). Uw aangifte zal wel als laattijdig beschouwd worden.
 
We zullen uw aanslagbiljet versturen in de periode tussen begin februari en 30 juni 2019.
 
Een precieze datum kunnen we u echter niet meedelen. Het heeft dan ook géén zin onze diensten te contacteren vóór juli 2019 om mee te delen dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen.
 

Aangifte voor niet-inwoners

 • Ik verlaat België, of ik kom me in België vestigen. Moet ik een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?
 • Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?

  Breng uw bevoegde kantoor op de hoogte. Gebruik daarvoor dit formulier.

  Na uw inschrijving ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. Breng uw kantoor wel op de hoogte van iedere adreswijziging of wijziging van uw gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, scheiding, echtscheiding, overlijden).

 • Wanneer wordt mijn aangifte verstuurd?

  De datum van verzending van de aangifte belasting niet-inwoners verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen. Het is dus normaal dat u pas na de vakantieperiode uw aangifte zult ontvangen. 

  In 2018 ontvangt u de aangifte eind september. Mocht u tegen half oktober nog geen aangifte ontvangen hebben, dan contacteert u best het Contact center.

 • Kan ik mijn aangifte online indienen ?

  U kunt uw aangifte via Tax-on-web indienen (meer info). Als u geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft, kunt u een token aanvragen.

  Dit jaar opent u Tax-on-Web via MyMinfin, waar u toegang hebt tot uw online fiscaal dossier. Na aanmelding in MyMinfin kunt u uw aangifte indienen, en ook uw documenten consulteren en bepaalde wijzigingen aanbrengen.

  In 2018 kunt u uw aangifte via Tax-on-web indienen vanaf 13 september 2018.

 • Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn aangifte?

  We organiseren zitdagen om u te helpen.

  Wanneer?

  • Van 18 tot en met 31 oktober, elke werkdag van 9 tot 12 u.
  • Van 5 tot en met 8 november, elke werkdag van 9 tot 15 u.

  Waar?

  Stad Adres
  Antwerpen Italiëlei 4 - 2000 ANTWERPEN
  Brussel Kruidtuinlaan 50 - 1000 BRUSSEL
  Gent Gaston Crommenlaan 6 - 9050 GENT
  Luik Rue de Fragnée 2 - 4000 LIEGE
  Namen Rue des Bourgeois 7 - 5000 NAMUR

   

 • Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

  In principe krijgt u minstens een maand tijd om uw aangifte in te vullen en op te sturen. In elk geval wordt de uiterste indieningsdatum vermeld op de aangifte zelf. 

  U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) ten laatste indienen:

  • op papier: ten laatste op 8 november 2018
  • via Tax-on-web: ten laatste op 6 december 2018
  • via uw mandataris (Tax-on-Web): ten laatste op 6 december 2018

  Als er buiten uw wil om omstandigheden zijn die u verhinderen om tijdig uw aangifte in te dienen, kunt u de administratie om uitstel vragen.

 • Welke vakken moet ik zeker invullen?
   
  Denk eraan dat u de volgende codes zeker invult:
   
  • Een van de codes uit vak III, A – Persoonlijke gegevens
   (code 1001-66 of 1002-65 of 1010-57 of 1018-49)
  • Een van de codes uit:
   • Ofwel het vak III. A,6 (als uw in België belastbare beroepsinkomsten ten minste 75 % van uw totale beroepsinkomsten bedragen)
   • Ofwel het vak III.A, 7
   • Ofwel het vak III.A, 8
  • Een code uit het vak XIII - buitenlandse inkomsten en vrijgestelde Belgische inkomsten. De buitenlandse inkomsten en de vrijgestelde Belgische inkomsten worden in België niet als dusdanig belast. Om het correcte belastingregime te kunnen bepalen moet u deze inkomsten van beide partners echter wel vermelden. Als u geen buitenlandse inkomsten en geen vrijgestelde Belgische inkomsten hebt, plaatst dan een 'x' in de code 1057-10 of 2057-77.
 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  Als de aangifte niet of laattijdig werd ingediend, heeft de administratie de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. In dat geval vestigt zij een aanslag op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op basis van de gegevens waarover ze beschikt. De bewijslast van de juistheid van de belastbare inkomsten ligt dan bij de belastingplichtige. 

  Doet u geen aangifte, dient u uw aangifte te laat in of is uw aangifte zodanig gewijzigd dat de werkelijk verschuldigde belasting hoger is dan de aangegeven inkomsten, dan kan de belasting geldig worden gevestigd tot uiterlijk drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

  Bovendien kan een belastingverhoging worden toegepast.

 • Wanneer ontvang ik mijn aanslagbiljet?

  Bij een tijdige aangifte heeft de administratie tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om de aanslag te vestigen. Die termijn mag echter niet minder bedragen dan zes maanden vanaf de ontvangst van de aangifte.

 • Ik verhuis en/of mijn gezinssituatie is veranderd (huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, overlijden). Moet ik dit signaleren?

  U moet uw nieuwe adres en/of uw nieuwe gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, scheiding, echtscheiding, overlijden) aan ons meedelen. Gebruik daarvoor dit formulier.

 • Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om de buitenlandse inkomsten van beide partners te vermelden.

 • Kan ik mijn belastingen voorafbetalen?

  Ja.

  Meer info

 • Ik ga niet akkoord met de gevestigde belastingaanslag. Wat kan ik doen?
 • Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kunt u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Dat kunt u doen bij de Dienst Internationale betrekkingen, afdeling commentaar, North Galaxy, Koning Albert II laan, 33 bus 25, 1030 Brussel - aagfisc.com.internat@minfin.fed.be.

 • Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Om eventueel betalingsfaciliteiten te krijgen, moet u contact opnemen met een Infocenter.

  Meer informatie in 'Betalen'

 • Hoe vind ik het belastingkantoor voor mijn belastingaangifte als niet-inwoner?

  Centrum Buitenland
  Kruidtuinlaan 50 Bus 3424
  1000 Brussel
  Tel.: 0257 546 00 (van 9 tot 12 u.)
  E-mail: foreigners.team3@minfin.fed.be


  Opgelet!

  Als:

  • (loontrekker of bedrijfsleider, die niet in België verblijft) de maatschappelijk zetel van uw werkgever, of
  • (loontrekker of bedrijfsleider, die gewoonlijk met zijn gezin in België verblijft) uw woonplaats, of
  • (zelfstandige) de ligging van uw vaste inrichting, of
  • de standplaats van uw mandataris

  zich bevindt in Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren of Sankt Vith:

  Polyvalent centrum Eupen
  Klosterstrasse 32
  4780 Sankt Vith
  Tel.: 0257 798 10
  E-mail: p.eupen.foreigners@minfin.fed.be
 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?